Lj2_P1_Les 1_Trappen

Trappen
Constructieleer
1 / 27
next
Slide 1: Slide
Bouwkunde- constructieleerMBOStudiejaar 2

This lesson contains 27 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Trappen
Constructieleer

Slide 1 - Slide

Trappen
Leerdoel
Aan het einde van de les over trappen kan de student:
- verschillende traptype en trapvormen benoemen.
- kan de materialen waar trappen van gemaakt worden benoemen;
- weet hoe een raveling geplaats moet worden en dat deze van hout of staal gemaakt kan zijn;
- weet de eisen en voorschriften van een trap te vinden en toe te passen;
- kan de aansluitdetails van een trap uitleggen en tekenen;
- weet hoe een trap in stappen in de praktijk geplaats wordt.


Slide 2 - Slide

Soorten en materiaal trappen
Onderscheid naar soort: 
    - binnentrap
    - buitentrap
    - hoofdtrap
    - vluchttrap
Materiaal: - hout
   - beton
   - natuursteen
   - staal
   - glas
   - combinaties

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Trapvormen

Slide 7 - Slide

Bordestrap

Slide 8 - Slide

Welke ruimte neemt een trap in
Trap met bovenkwart
Spiltrap

Slide 9 - Slide

Trapgat maken

Slide 10 - Slide

Eisen waaraan een trap moet voldoen
Voorop staat dat een trap functioneel moet zijn. Voor vaste trappen in
woningen gelden de volgende eisen:
maximale hoogte is ….
minimale trapbreedte is ….
maximale optrede is …..
minimale aantrede is …..
vrije hoogte is …….

Zoek dit uit op http://www.vrom.nl of www.bouwbesluitonline.nl

De breedte van de trap wordt als volgt gemeten:
als de trap van twee leuningen is voorzien, tussen de leuningen;
bij trappen met één leuning, tussen de leuning en de andere buitenkant of tussen de leuning en de wand die de trap begrenst;
bij trappen zonder leuning, tussen de buitenkanten van de trap.

Slide 11 - Slide

Voorschriften

Eisen volgens het BouwBesluit

2 categorieën
A --> Woning trappen met gebruiksopp. < 500 m2
B --> Idem > 500 m2
Definitie zie bouwbesluit

Slide 12 - Slide

Begaanbaarheid
De zogenaamde Hollandse formule:
2 × optrede + 1 × aantrede = 570 … 700 mm

Slide 13 - Slide

Enkele benamingen:
 - achterhout
 - voorhout
 - welstuk
 - stootbord (dichte trap)
 - trapboom
 - nest
 - aantrede
 - optrede

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Details

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Begane grond trap
Verdiepingstrap

Slide 18 - Slide

Voorbeeld balustrade

Slide 19 - Slide

Eisen aan balustrade

Slide 20 - Slide

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Stootbord
Wel
Optrede
Welstuk
Aantrede
Trapboom
Trede
Wellat

Slide 21 - Drag question

Samengevat
Verschillende trapvormen en materialen
Eisen voor een trap uit bouwbesluit
Trapgaten worden gerealiseerd d.m.v. een raveling
Optrede wordt bepaald door min. eisen uit bouwbesluit en hoogte peil tot bovenkant verdiepingsvloer.

Slide 22 - Slide

Opdracht
Maak de vragen over de presentatie/ Nu techniek.
Het zijn zowel open vragen als meerkeuzevragen.
Uitwerking inleveren op Teams bij opdrachten.

Slide 23 - Slide

Afgetekende muurboom en de lengte bepalen

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Tekenopdracht
Teken de zij-aansluitdetails van een houten steektrap met houten balklaag op het tekenblad. Voorbeeld op de volgende dia.

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide