Wiskunde: Statistiek presentaties

Statistiek: en nu jij!
1 / 17
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Statistiek: en nu jij!

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Terugblik

Wat heb je tot nu toe geleerd in hoofdstuk 12?


Statistiek, beelddiagrammen, cirkeldiagrammen, lijndiagrammen,staafdiagrammen, steelbladdiagrammen, turftabellen, gemiddelde, modus, frequentie(tabel)Slide 2 - Slide

Statistiek: 
  • onderdeel van wiskunde 
  • wordt vooral gebruikt om inzicht te geven in grote hoeveelheden  gegevens
Begrippen hoofdstuk 12
turven, turfdiagram, beelddiagram, staafdiagram, 
lijndiagram, cirkeldiagram
gemiddelde, modus, frequentie, frequentietabel

onderzoeksvraag, gegevens, verzamelen, controleren, verwerken, bestuderen, presenteren

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Welk begrippen van je opdracht vind je nog lastig?
onderzoeksvraag, gegevens, verzamelen, controleren, verwerken, bestuderen, presenteren.

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Lesdoelen
  • Je leert om gegevens te verzamelen, controleren, verwerken en bestuderen 
  • Je kunt je onderzoeksvraag presenteren d.m.v. een diagram en/of tabel 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Opdracht:
  1. In een groepje ga je een vraag bedenken die je gaat onderzoeken. 
  2. Daarna ga je gegeven verzamelen over deze vraag.
  3. Controleer je gegeven en verwerk ze.
  4. Tot slot presenteer je wat je hebt gevonden in een diagram
  5. Verplicht: gemiddelde en modus benoemen en je mag kiezen welk soort diagram je gebruikt bij het presenteren.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Stap 1: de vraag
Bedenk wat je wilt onderzoeken.

Bijv.: - hoe vaak gaan jongens en meisjes naar het toilet?
- of wat is onze schoenmaat
- of hoe vaak je je mobiel pakt

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Stap 2: gegevens
Nu moet je gegevens verzamelen. Ga je ergens turven, moet iedereen iets invullen... bedenk hoe je aan je gegevens moet komen en verzamel deze.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Stap 3: controleren en verwerk ze
Nu je je gegevens hebt, kun je ze uitwerken. Werk je turf tabel uit, maak een frequentietabel. 
Kies een diagram waarin jullie je gegevens gaan presenteren.
Bereken ook het gemiddelde en kijk wat de modus is.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Cirkeldiagram
Beelddiagram
Turftabel
Staafdiagram
Steelbladdiagram
Lijndiagram

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Stap 4: presenteren maar!
gemiddelde
modus

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Klaar?
Als je eerder klaar bent voor je presentatie, 
mag je alvast beginnen met: 
Samenvatting | Extra Oefenen op blz. 216 - 220.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Presenteren maar

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Hoe vond je het om wiskunde in de praktijk te doen?
A
leuk
B
gaat wel
C
moeten we vaker doen
D
vreselijk

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Wat wil je nog kwijt over deze les

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Welk begrippen vind je nog lastig?
turven, turfdiagram, beelddiagram, staafdiagram,
lijndiagram, cirkeldiagram, gemiddelde, modus,
frequentie, frequentietabel

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Slide 17 - Video

Nu zijn jullie net als deze onderzoekers bezig geweest!