Ondersteuningsbehoefte 1

Lichamelijke verzorging

Hoofdstuk 5 Zelfredzaamheid
1 / 16
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Lichamelijke verzorging

Hoofdstuk 5 Zelfredzaamheid

Slide 1 - Slide

Wat is volgens jou zelfredzaamheid?

Slide 2 - Open question

Streven naar Zelfredzaamheid
PGB = Persoons Gebonden Budget
Van dat budget koop je je eigen zorg in.
WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
uitgevoerd door de Gemeente waarin je woont.

Eigen verantwoordelijkheid, Eigen regie en Eigen kracht.

Slide 3 - Slide

Zelfredzaamheid

de mate waarin een cliënt in staat is zichzelf te redden en voor zichzelf te zorgen. Zelfredzaamheid kent 3 niveau's
1e niveau  --> Pers. verzorging, de ADL
2e niveau --> Sociale zelfredzaamheid = sociale vaardigheden
3e niveau --> Maatschappelijke zelfredzaamheid, deelnemen aan het verkeer, omgaan met geld. OV, inschakelen overheidinstanties

Slide 4 - Slide

Zelfstandigheid 
 • Onafhankelijk van anderen kunnen zijn,
 • Zelfbeschikking over je geld, 
 • Over de invulling van je leven.
 • Zelfstandig zaken kunnen regelen.
 • Eigen beslissingen kunnen nemen
 • Eigen verantwoordelijkheid kunt dragen.

Slide 5 - Slide

Wat zijn zelfzorgtekorten?

Slide 6 - Open question

Zelfzorgtekorten
Wanneer je niet meer in staat bent om zelfstandig te zijn en zelfredzaam bent, heb je zelfzorgtekorten.

Het zelfzorg vermogen voldoet niet aan de zelfzorgbehoefte
of
Het zelfzorgbehoefte is groter dan het zelfzorgvermogen

Slide 7 - Slide

Zelfredzaamheid ondersteunen 
Is afhankelijk van het zorgleefplan of ondersteuningsplan. Samen met cliënt bekijk je het volgende;
 • Inzicht, weet de cliënt wat hij  moet doen?
 • Kennis, weet de cliënt hoe hij het moet doen?
 • Vaardigheden, is de cliënt wel in staat om het te doen?
 • Heeft cliënt voldoende zelfvertrouwen?
 • Als het de cliënt lukt, kan hij het dan veralgemeniseren?

Slide 8 - Slide

Autonomie en eigen regie
Het recht om; 
 • zelf te beschikken over je eigen leven, 
 • eigen regie naar draagkracht
 • meer keuzes en vrijheid
 1. Uitgaan van het positieve, waar ligt mijn kracht
 2. Client versterken door inzicht in zijn situatie en drijfveren
 3. De zeggenschap over ondersteuning en hulp bij cliënt laten
 4. Het versterken en inschakelen van informele en sociale netwerken.

Slide 9 - Slide

Zelfmanagement
Goed kunnen omgaan met de ziekte en de gevolgen ervan, maar vooral over het hebben van een goed leven met de ziekte.
Hierdoor ontstaat er meer kwaliteit van leven.

Slide 10 - Slide

4

Slide 11 - Video

00:05
Deze meneer wordt geholpen met eten, oudere mensen moeten zoveel mogelijk met alles geholpen worden
Niet mee eens

Slide 12 - Poll

00:17
Het is goed dat deze meneer geholpen wordt met eten
Ja
Nee

Slide 13 - Poll

00:37
Het is goed dat deze meneer geholpen wordt met eten
Ja
Nee

Slide 14 - Poll

00:52
De verpleegkundige vergroot de zelfredzaamheid van meneer
Ja
Nee

Slide 15 - Poll

Les Sabine

Kijk het volgende filmpje

Les Yasmin


Slide 16 - Slide