T&G periode 7 les 2 Periodisering

Periodisering les 2
1 / 18
next
Slide 1: Slide
T&GMBOStudiejaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Periodisering les 2

Slide 1 - Slide

Training
Het verstoren van de homeostase (evenwicht) door het uitvoeren van fysieke oefeningen met een progressie in omvang en/of intensiteit met als doel de fysieke prestatie te verbeteren.


Gevolg: Adaptatie! 

Slide 2 - Slide

Wanneer moet je trainen?
Supercompensatie treedt na een training na een bepaalde en gedurende een beperkte tijd op. 
Wil je effect van je training hebben dan moet je het lichaam op het juiste moment, dus het moment van de supercompensatie, weer een nieuwe prikkel geven. 
Train je niet op het moment van de supercompensatie dan heeft de training geen effect of zelfs een negatief effect!

Slide 3 - Slide

Hoe zat het ook alweer?
Wanneer je weer inspanning levert is bepalend of je daadwerkelijk vooruit gaat.


Slide 4 - Slide

We kunnen een periodisering globaal opdelen in drie cycli:


 • Macro (jaar of meerdere)
 • Meso (enkele weken tot maanden)
 • Micro (dag/week)

Slide 5 - Slide

Macrocyclus
Het jaar verdelen in periodes. Doel: opbouwen naar bijvoorbeeld een belangrijke wedstrijd:

 • Voorbereidingsperiode- van algemeen naar veelzijdig doelgericht naar specifiek
 • Wedstrijdperiode- De periode waarin de wedstrijd (wedstrijden) plaatsvind. In deze periode wordt specifiek getraind
 • Overgangsperiode- Relatieve rust periode (bv winterstop of einde seizoen). Basisconditie wel op peil houden!

Slide 6 - Slide

Voorbereidingsperiode

Vp1:
- Algemeen (65%) / specifiek (35%)
- Weinig techniek
- Veel omvang


Vp2 / Vp3:
- Algemeen (35%) / specifiek (65%)
- Meer trainingen met hoge intensiteit
- Techniek en tactiek trainingen
- Richting wedstrijd specifiek

Slide 7 - Slide

Wedstrijdperiode
 • Wedstrijd specifiek belasten.
 • Vormperiode is 3 tot 8 weken.
 • Tapering periode (periode kort voor het piek moment).

Slide 8 - Slide

Overgangsperiode
 • Terugval specifieke conditie.
 • 4 tot 6 weken.
 • Actief herstel.
 • De opgebouwde conditie niet terug laten lopen. Wel blijven trainen.
 • Algemeen en veelzijdig trainen.

Slide 9 - Slide

Meso en micro cyclus
Verdere verdeling:
 • Mesocyclus 4 tot 6 weken
 • Microcyclus 1 tot 7 dagen

Hierin geef je aan:
 • De verhouding tussen intensiteit en omvang.
 • Wanneer er rust is.
 • Welke soort trainingsvormen je wanneer doet.

Slide 10 - Slide

Test je kennis!?

Slide 11 - Slide

Leg in je eigen woorden uit wanneer je op het juiste moment traint:

Slide 12 - Open question

Sleep de beschrijving naar het juiste plaatje:
Trainen op het juiste moment
Te laat trainen
Te vroeg trainen

Slide 13 - Drag question

Kort
Middellang
Lang
Macroplanning
Mesoplanning
Microplanning

Slide 14 - Drag question

Leg uit wat er gebeurd met de hoeveelheid intensiteit in de verschillende voorbereidingsperiodes (Vp1/Vp2/Vp3):

Slide 15 - Open question

De tapering periode is:
A
De periode kort na het piek moment
B
De periode kort voor het piek moment
C
De periode aan de start van het nieuwe seizoen
D
De periode aan het einde van het nieuwe seizoen

Slide 16 - Quiz

Hoelang duurt de overgangsperiode ongeveer?
A
1 tot 2 weken
B
2 tot 4 weken
C
4 tot 6 weken
D
6 tot 8 weken

Slide 17 - Quiz

Wat is belangrijk om aan te geven bij een micro cyclus?

Slide 18 - Open question