4M-thema 2-BS 1

1 / 30
next
Slide 1: Interactive video with 1 slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

1

Slide 1 - Video

PTA
samen bekijken en vragen stellen

Slide 2 - Slide

examen

Slide 3 - Slide

Thema 2: Ecologie


BS 1 Eten en Gegeten worden

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Leerdoel

 • Je kunt de voedselrelaties van organismen aangeven.
 • Je kunt uitleggen wat een voedselketen en een voedselweb zijn. 
 • Je kunt omschrijven wat producenten, consumenten en reducenten zijn. 

Slide 6 - Slide

Voedselketen
 • Pijltje = Wordt gegeten door
 • dus: alg wordt gegeten door watervlo
 • watervlo wordt gegeten door baars
 • baars wordt gegeten door reiger

Slide 7 - Slide

Voedselketen
Voedselweb

Slide 8 - Slide

 • Producenten, consumenten, reducenten
 • Herbivoor, omnivoor, carnivoor
 • Autotroof en heterotroof
 • Trofische niveaus

Slide 9 - Slide

 Voedselrelaties
Producent
Consument 1e orde
Consument 2e orde
Consument 3e orde

Slide 10 - Slide

 Voedselrelaties
In een voedselweb komen verschillende soorten voor
 • Planten: het begin van een voedselketen of voedselweb
 • Planteneters: eten planten
 • Vleeseters: eten vlees
 • Alleseters: eten alles

Slide 11 - Slide

Let op: een voedselketen of voedselweb begint altijd met een plant!

Slide 12 - Slide

Producenten zijn planten


produceren voedsel voor mens en dier

fotosynthese

Slide 13 - Slide

consumenten 1ste orde= planteneters

Slide 14 - Slide

Consumenten 2e orde= vleeseters of alleseter

Slide 15 - Slide

Afvaleters= eten dode resten van planten en dieren

Slide 16 - Slide

Reducenten = bacterie
schimmels

Slide 17 - Slide

0

Slide 18 - Video

Producent
Consument
Reducent
Voedingsstoffen maken
Resten afbreken tot mineralen
Voedingsstoffen gebruiken

Slide 19 - Drag question

wie is wie? sleep de juiste afbeelding naar de juiste plek

afvaleter
reducent
consument
producent

Slide 20 - Drag question

Waar
Niet waar
Dieren zijn consumenten
een plant is een consument
biomassa is de totale massa dat producten eten
planten en schimmels zijn allebei recudenten
schimmels en bacterien zijn reducenten
in de cellen met bladgr.korrels vindt fotosynthesie plaats
een voedelketen eindigt altijd met een plant

Slide 21 - Drag question

Afvaleters
Consumenten
Reducenten

Slide 22 - Drag question

Voedselkringloop

Slide 23 - Slide

Hoe werkt de voedselkringloop?
Mensen eten dieren en planten. Dieren eten planten en andere dieren. Organismen kunnen niet zonder elkaar en je kan er een kringloop van maken.

 • Producenten: Groene planten zijn de makers van voedingsstoffen. Ze maken glucose en van glucose weer andere stoffen zoals eiwitten en vetten.
 • Consumenten: Mensen en dieren. Zij eten de planten en krijgen zo voedingsstoffen binnen. Consumeren is een ander woord voor eten en drinken.
 • In een voedselketen worden producenten gegeten door consumenten van de eerste orde, die op hun beurt weer gegeten worden door consumenten van de tweede orde.
 • Afvaleters eten op hun beurt weer dode resten van planten en dieren, de resten die ze achterlaten worden afgebroken door bacteriën en schimmels. Zij heten reducenten. 


Slide 24 - Slide

voedselketen/voedselkringloop
Je maakt van een voedselketen een voedselkrinkloop, door er reducenten (bacteriën en schimmels) aan toe te voegen.

Door de reducenten worden de dode organismen weer omgezet in mineralen.
Die mineralen kunnen weer gebruikt worden door de planten
(om van glucose weer eiwitten/vetten te maken)

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video

Maken de voedselkringloop compleet
A
producenten
B
reducenten
C
consumenten
D
Zowel A, B als C is goed

Slide 27 - Quiz

In een voedselkringloop worden de voedingsstoffen doorgegeven tussen de:
A
Planten en dieren
B
Schimmels en dieren
C
De 4 rijken
D
Alleen de dieren

Slide 28 - Quiz

Producenten
Reducenten
Consumenten
Afvaleters
Mineralen

Slide 29 - Drag question

Huiswerk volgende keer
Lezen BS 1-2 thema ecologie
Maken opdracht 1 t/m 9 Bs 1 ecologie

Slide 30 - Slide