§14.3 Het zenuwstelsel (dl 1)

§14.3 Het zenuwstelsel (dl 1)

Grote hersenen
Kleine hersenen
Hersenstam
Ruggenmerg

Wat doen de onderdelen? Bestudeer Nectar 14.3 de onderdelen zenuwen en grote hersenen.
Maak een overzicht in je samenvatting.

1 / 20
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 20 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

§14.3 Het zenuwstelsel (dl 1)

Grote hersenen
Kleine hersenen
Hersenstam
Ruggenmerg

Wat doen de onderdelen? Bestudeer Nectar 14.3 de onderdelen zenuwen en grote hersenen.
Maak een overzicht in je samenvatting.

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  • Je kunt de functionele opdeling van het zenuwstelsel en de anatomische opdeling van het zenuwstelsel benoemen
  • Je kunt beschrijven uit welke onderdelen het centraal zenuwstelsel bestaat
  • Je kunt de functie van de verschillende delen van het centraal zenuwstelsel noemen

Slide 2 - Slide

1) Anatomie zenuwstelsel

Slide 3 - Slide

Centraal zenuwstelsel
Zenuwcellen (neuronen) van de 
hersenen en ruggenmerg 
met ondersteunende cellen.


Slide 4 - Slide

Perifeer zenuwstelsel
(Uitlopers van) zenuwcellen, 
gebundeld in zenuwen, die 
zintuigen verbinden met het CZS en
het CZS met spieren en klieren.

Zenuw= bundel zenuwceluitlopers


Slide 5 - Slide

2) Anatomie centrale zenuwstelsel

Slide 6 - Slide

Anatomie hersenen + functies
BINAS 88C1

Slide 7 - Slide

Grote hersenen

Slide 8 - Slide

Anatomie grote hersenen 
  • Twee helften
  • Schors en merg 
schors

merg

Slide 9 - Slide

Anatomie grote hersenen 
Ontvangt informatie van de rechterkant van het lichaam. Stuurt de spieren/ klieren van de rechterkant aan.
Ontvangt informatie van de rechterkant van het lichaam. Stuurt de spieren/ klieren van de rechterkant aan.
L                      R

Slide 10 - Slide

Anatomie hersenen (88C1)

Slide 11 - Slide

Kleine hersenen
Coördinatie
bewegingen.
Werkt dus samen 
met de primaire en
secundaire 
motorische schors.

Slide 12 - Slide

Hersenstam

Slide 13 - Slide

Hersenstam
Coördineert allerlei 
lichamelijke
basisfuncties.


Slide 14 - Slide

Ruggenmerg
Verbinding tussen hersenen
en de rest van het lichaam.
Zintuiginformatie van lichaam
naar hersenen.
Bewegingsinformatie van hersenen
naar spieren/ klieren.

Slide 15 - Slide

3) Functionele indeling

Slide 16 - Slide

Animaal zenuwstelsel
Ontvangt informatie van de zintuigen, verwerkt en koppelt op de juist manier aan je spieren
.
Grote betrokkenheid van de cortex/ grote hersenen.

Aansturing skeletspieren.

Slide 17 - Slide

Autonoom zenuwstelsel
Alle zaken die je zenuwstelsel regelt zonder dat je je hier bewust van bent: beïnvloeding van organen als darmen, hart, longen.

Grote betrokkenheid hypothalamus, hersenstam.

Aansturing gladde spieren.
 


Slide 18 - Slide

Autonoom zenuwstelsel
Bestaat uit twee delen:

Orthosympatisch zenuwstelsel: actie

Parasympatisch zenuwstelsel: rust en herstel
 


Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide