14.3 Je zenuwstelsel 5H 14.4 zenuwcellen

14.3 Zenuwstelsel deel 1
1 / 40
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 40 slides, with text slides.

Items in this lesson

14.3 Zenuwstelsel deel 1

Slide 1 - Slide

Inhoud hoofdstuk
14.1 De ene spier is de andere niet
14.2 Je gezichtszintuig
14.3 Zenuwstelsel
14.4 Zenuwcellen
14.5 Hormonen


Slide 2 - Slide

Doel 14.3

  • Je kunt de functionele opdeling van het zenuwstelsel en de anatomische opdeling van het zenuwstelsel benoemen
  • Je kunt beschrijven uit welke onderdelen het centraal zenuwstelsel bestaat
  • Je kunt de functie van de verschillende delen van het centraal zenuwstelsel noemen

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Centraal zenuwstelsel
Zenuwcellen (neuronen) van de 
hersenen en ruggenmerg 
met ondersteunende cellen.


Slide 5 - Slide

Perifeer zenuwstelsel
(Uitlopers van) zenuwcellen, 
gebundeld in zenuwen, die 
zintuigen verbinden met het CZS en
het CZS met spieren en klieren.

Zenuw= bundel zenuwceluitlopers


Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Animaal zenuwstelsel
Ontvangt informatie van de zintuigen, verwerkt en koppelt op de juist manier aan je spieren
.
Grote betrokkenheid van de cortex/ grote hersenen.

Aansturing skeletspieren.

Slide 8 - Slide

Autonoom zenuwstelsel
Alle zaken die je zenuwstelsel regelt zonder dat je je hier bewust van bent: beïnvloeding van organen als darmen, hart, longen.

Grote betrokkenheid hypothalamus, hersenstam.

Aansturing gladde spieren.
 


Slide 9 - Slide

Autonoom zenuwstelsel
Bestaat uit twee delen:

Orthosympatisch zenuwstelsel: actie

Parasympatisch zenuwstelsel: rust en herstel
 


Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Organen gekoppeld via de grensstrengen.
Orthosympatisch zenuwstelsel

Slide 12 - Slide

Organen gekoppeld via zwervende zenuw.
Parasympatisch zenuwstelsel

Slide 13 - Slide

Anatomie hersenen + functies
BINAS 88C1

Slide 14 - Slide

Grote hersenen

Slide 15 - Slide

Anatomie grote hersenen 
  • Twee helften
  • Schors en merg 
schors

merg

Slide 16 - Slide

Grote hersenen/ schors
Primaire sensorische schors
waarnemen van sensorische informatie

Slide 17 - Slide

Grote hersenen/ schors
Secundaire sensorische schors
interpretatie van de ontvangen signalen/ geheugen

Slide 18 - Slide

Grote hersenen/ schors
Primaire auditieve schors
ontvangt signalen van het gehoorzintuig/ gewaarwording. Inkomend.

Slide 19 - Slide

Grote hersenen/ schors
Secundaire auditieve schors
interpretatie van de ontvangen signalen/ geheugen

Slide 20 - Slide

Grote hersenen/ schors
Primaire motorische schors
stuurt de spieren/ klieren aan.
Uitgaand.

Slide 21 - Slide

Grote hersenen/ schors
Secundaire motorische schors
opgeslagen informatie over gecoördineerd uitvoeren van bewegingen. Motorprogramma's.

Slide 22 - Slide

Anatomie grote hersenen 
Ontvangt informatie van de linkerkant van het lichaam. Stuurt de spieren/ klieren van de linkerkant aan.
Ontvangt informatie van de rechterkant van het lichaam. Stuurt de spieren/ klieren van de rechterkant aan.
L                      R

Slide 23 - Slide

Projectie

Slide 24 - Slide

Projectie

Slide 25 - Slide

Anatomie hersenen (88C1)

Slide 26 - Slide

Kleine hersenen
Coördinatie
bewegingen.
Werkt dus samen 
met de primaire en
secundaire 
motorische schors.

Slide 27 - Slide

Hersenstam

Slide 28 - Slide

Hersenstam
Coördineert allerlei 
lichamelijke
basisfuncties.


Slide 29 - Slide

Ruggenmerg
Verbinding tussen hersenen
en de rest van het lichaam.
Zintuiginformatie van lichaam
naar hersenen.
Bewegingsinformatie van hersenen
naar spieren/ klieren.

Slide 30 - Slide

Zenuwcellen
Zenuwweefsel bestaat uit zenuwcellen en ondersteunende cellen.
Zenuwcellen hebben een cellichaam (waar de kern zit) en uitlopers (lange 'armen' van de cel)

Slide 31 - Slide

Zenuwcellen
De uitlopers van zenuwcellen kunnen wel 1 meter lang zijn.
De cellichamen van zenuwcellen zitten allemaal dichtbij of in het centrale zenuwstelsel

Slide 32 - Slide

Zenuwcellen
Gevoelszenuwcellen/ sensorische neuronen hebben uitlopers bij zintuigcellen. Ze geven een impuls door richting het centrale zenuwstelsel.

Slide 33 - Slide

Zenuwcellen
Schakelcellen ontvangen impulsen van gevoels-zenuwcellen of van andere schakelcellen. Ze geven impulsen door aan schakelcellen of bewegingszenuwcellen.
Alleen in centraal zenuwstelsel

Slide 34 - Slide

Zenuwcellen
Bewegingszenuwcellen/ motorische neuronen
ontvangen impulsen van schakelcellen. Ze geven impulsen door aan spieren 
of klieren

Slide 35 - Slide

Zenuwen
Gemengde zenuwen:
zowel uitlopers van sensorische als van motorische zenuwcellen.
Dus zowel ingaand als uitgaand verkeer.

Slide 36 - Slide

Zenuwen
Zenuwen zijn bundels met uitlopers van zenuwcellen. Deze uitlopers zijn geisoleerd met een beschermlaagje. Om de zenuw heen zit ook nog een stevige beschermlaag.

Slide 37 - Slide

Diepte zien
In het chiasma opticum kruisen de
oogzenuwen elkaar gedeeltelijk.
Hierdoor vallen de beelden van het 
rechterdeel van het gezichtsveld van
beide ogen samen aan de linkerkant
van je brein (en andersom).

Slide 38 - Slide

Doel 14.3

  • Je kunt de functionele opdeling van het zenuwstelsel en de anatomische opdeling van het zenuwstelsel benoemen
  • Je kunt beschrijven uit welke onderdelen het centraal zenuwstelsel bestaat
  • Je kunt de functie van de verschillende delen van het centraal zenuwstelsel noemen

Slide 39 - Slide

Begrippen 14.3

animale en  autonome zenuwstelsel, orthosympatisch en parasympatisch zenuwstelsel, centraal en perifeer zenuwstelsel, hersenen, ruggenmerg, grote hersenen, hersenschors, kleine hersenen, hersenstam, sensorische schors, motorische schors, primaire schors, secundaire schors

Slide 40 - Slide