3.5 kringlopen (Marco)

Kringlopen
1 / 24
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Kringlopen

Slide 1 - Slide

Voorbeelden van kringlopen.
Kringlopen
Voedselkringloop
fotosynthese en verbranding
koolstofkringloop
stikstofkringloop

Slide 2 - Slide

Kringlopen

Kennistest 3.4 

Slide 3 - Slide

Er volgen nu drie vragen om de voorkennis van de leerling te testen.
Op welk plaatje zie je een voedselweb?
A
B
C

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Waarmee begint iedere voedselketen?
A
Producent
B
Consument
C
Reducenten
D
Afvaleters

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Welke piramide heeft niet altijd een piramidevorm?
A
Piramide van aantallen
B
Piramide van biomassa
C
Beide piramides
D
Geen van beide piramides

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Dit is een piramide van ...
A
aantallen
B
biomassa

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Leerdoelen van 3.5
1. Je kunt uitleggen hoe voedselketens een voedselkringloop worden;
2. Je kunt uitleggen hoe de kringloop van fotosynthese en verbranding;
3. Je kunt de koolstofkringloop uitleggen;
4. Je kunt de stikstofkringloop uitleggen.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

voedselkringloop
Producenten --> Planten
Consumenten --> Dieren
Afvaleter --> Maden/vliegen etc.
Reducenten --> Schimmels  en Bacteriën

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Fotosynthese en verbranding
Fotosynthese :
Koolstofdioxide + water --> Glucose + zuurstof

Verbranding = 
Glucose + zuurstof --> Koolstofdioxide + water

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Waarom kringlopen?
In de natuur is veel vraag naar de elementen koolstof (C), waterstof (H), zuurstof (O) en stikstof (N). Organismen gebruiken deze voor het maken van allerlei organische moleculen.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

atomen en moleculen

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

Deze afbeelding laat het verschil in formaat zien van kleine deeltjes. 
Leerlingen hebben de hoofdhaar onder de microscoop gezien, dat kunnen ze in deze afbeelding goed vergelijken met het formaat van een bacterie.
Atomen
Hiernaast zie je een koolstofatoom

waterstofatoom

een zuurstofatoom

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Moleculen
Moleculen bestaan uit atomen. 
Hiernaast zie je een molecuul Glucose, die uit 6 Koolstofatomen, 12 Waterstofatomen en 6 zuurstofatomen bestaan.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Koolstofkringloop
Bij de koolstofkringloop kijk je alleen naar het atoom koolstof --> dus de C

Tijdens fotosynthese en verbranding gaan de koolstofatomen van de ene stof over in de andere.

Dus van CO2, naar glucose, naar CO2

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Stikstof
Bij de stikstofkringloop volg je het atoom stikstof --> aangegeven met een N

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Bacteriën
Sommige bacteriën kunnen stikstof uit de lucht halen, MAAR planten, dieren en mensen kunnen dat NIET
Bacteriën zetten natuurlijk afval met stikstof om in nitraat.

Planten, dieren en mensen krijgen stikstof op een andere manier binnen.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Stikstofkringloop
1. Planten nemen nitraat op uit de bodem --> bouwen stikstof uit het nitraat in eiwitten in. 
2. Mensen en dieren eten planten of dieren en krijgen zo eiwitten binnen. 
3. Produceren van natuurlijk afval, daar zitten ook eiwitten in. 
4. Bacteriën zetten natuurlijk afval met stikstof om in nitraat.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Kringlopen
Voedselkringloop
fotosynthese en verbranding
koolstofkringloop
stikstofkringloop

Slide 23 - Slide

Kringlopen
Huiswerk
M 3.5 opdr.2 t/m 6, 8 t/m 12, 14 t/m 17 + 
blz 165 opdr. 18 t/m 21
OF
samenvatting + 2,6,9,10,11,14,17

Slide 24 - Slide

This item has no instructions