11.5 kringlopen deel 2

3.5 Kringlopen deel 2
1 / 24
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

3.5 Kringlopen deel 2

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

inhoud van de les

terugblik en oefenen fotosynthese en verbranding

uitleg koolstofkringloop en stikstofkringloop

vragen maken

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

leerdoelen deze les
1. Je kunt uitleggen hoe voedselketens een voedselkringloop worden;
2. Je kunt uitleggen hoe de kringloop van fotosynthese en verbranding;
3. Je kunt de koolstofkringloop uitleggen;
4. Je kunt de stikstofkringloop uitleggen.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Voedselkringloop
Producenten --> Planten
Consumenten --> Dieren
Afvaleter  (consument)--> Maden/vliegen etc.
Reducenten --> Schimmels  en Bacteriën

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Atomen
Hiernaast zie je een koolstofatoom =C

waterstofatoom=H

zuurstofatoom=O

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Moleculen
Moleculen bestaan uit atomen. 
Hiernaast zie je een molecuul Glucose, bestaat uit:
 6 Koolstofatomen, 
12 Waterstofatomen
 6 Zuurstofatomen

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions


Kennistest  

Slide 8 - Slide

Er volgen nu drie vragen om de voorkennis van de leerling te testen.
Hoe heten alle biotische en a-biotsche factoren samen in een gebied?
A
levensgemeenschap
B
ecosysteem
C
populatie
D
weiland

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Wat zijn consumenten?
A
dieren
B
planten
C
amfibieën
D
biotische factoren

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Dit is een piramide van ...
A
aantallen
B
biomassa

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

In een voedselpiramide van massa is er energieverlies door ....
A
verbranding en voeding
B
fotosynthese en voeding
C
verbranding en onverteerbare stoffen
D
Fotosynthese en onverteerbare stoffen

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Op welk plaatje zie je een voedselweb?
A
B
C

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

en nu verder
de samenwerking tussen fotosynthese en verbranding noemen we de:

koolstofkringloop

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Fotosynthese en verbranding=
Koolstofkringloop
Fotosynthese :
Koolstofdioxide + water --> Glucose + zuurstof

Verbranding = 
Glucose + zuurstof --> Koolstofdioxide + water

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Koolstofkringloop
Bij de koolstofkringloop kijk je alleen naar het atoom koolstof --> dus de C

Tijdens fotosynthese en verbranding gaan de koolstofatomen van de ene stof over in de andere.

Dus van CO2, naar glucose, naar CO2

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Video

This item has no instructions

stikstofkringloop
naast de koolstofkringloop moet je ook de 

stikstofkringloop

 kennen

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Stikstofkringloop
Bij de stikstofkringloop volg je het atoom stikstof --> aangegeven met een N

Het atoom N gaat van stikstof naar eiwit naar nitraat naar stikstof

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Bacteriën en schimmels
Sommige bacteriën/schimmels kunnen stikstof uit de lucht halen, MAAR planten, dieren en mensen kunnen dat NIET
Bacteriën/schimmels zetten natuurlijk afval met om in nitraat.
Planten, dieren en mensen krijgen stikstof op een andere manier binnen.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Stikstofkringloop
1. Planten nemen nitraat op uit de bodem --> bouwen stikstof uit het nitraat in eiwitten in. 
2. Mensen en dieren eten planten of dieren en krijgen zo eiwitten binnen. 
3. Produceren van natuurlijk afval, daar zitten ook eiwitten in. 
4. Bacteriën zetten natuurlijk afval met stikstof om in nitraat.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

wat neemt de plant op van de stikstofkringloop?
A
nitriet
B
water
C
glucose
D
nitraat

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

wie kan stikstof uit de lucht halen?
A
mensen
B
bacteriën
C
planten
D
dieren

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

huiswerk


huiswerk maken wat in de classroom en op somtoday staat.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions