(2mavo) H4 Het Nederlandse rivierengebied paragraaf 3 deel 2

Planning:
 • Introductie
 • Uitleg: paragraaf 3 H4 de getemde Rijn, dijkdoorbraken
 • maken opdracht 5 t/m 8
 • nabespreken paragraaf 3
 • afsluiting
aan het einde van de les kan/weet je:
 • Hoe bewoners zich bescheren tegen de gevaren van rivieren
 • wat er bij een dijkdoorbraak gebeurt

1 / 23
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 2

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Planning:
 • Introductie
 • Uitleg: paragraaf 3 H4 de getemde Rijn, dijkdoorbraken
 • maken opdracht 5 t/m 8
 • nabespreken paragraaf 3
 • afsluiting
aan het einde van de les kan/weet je:
 • Hoe bewoners zich bescheren tegen de gevaren van rivieren
 • wat er bij een dijkdoorbraak gebeurt

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

uitleg/aantekeningen

Slide 3 - Slide

Bescherming tegen het water
Meer mensen: bescherming van huizen en akkers tegen overstromingen.
- terpen (= kunstmatige heuvels)
- dijken

Slide 4 - Slide

Terp
 • Een kunstmatige (door de mens gemaakte) heuvel
 • beschermd huizen tegen overstromingen
 • +/_1000 jaar geleden gemaakt van o.a. afval en klei

Slide 5 - Slide

terpen in noord Nederland

Slide 6 - Slide

Twee soorten dijken
▪️ winterdijk —> ligt op de oeverwal, hoog
▪️ zomerdijk —> ligt dichtbij de rivier, lager
▪️ tussen winterdijk en de rivier ligt een gebied dat mag overstromen bij hoog water: de uiterwaarden

Zie het verschil hiernaast.

Slide 7 - Slide

Winterdijken/zomerdijken
 • Winterdijken op oeverwallen --> hoge dijken tegen het hoge water in de winter. 
 • Zomerdijken --> lagere dijken direct langs de rivier. 

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Uiterwaard
Gebied tussen winter en zomerdijk.
 • Zomer: natuurgebied, camping en weiland
 • Winter: Vaak overstroomd.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Kribben
Korte, stenen dammen in de rivier. Daardoor stroomt de rivier in het midden het snelst en is daar het diepst. Is voordelig voor de scheepvaart.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Stuwen
Stuwen kunnen het water tegenhouden bij een hoge waterstand. Bij lage waterstand kunnen de stuwen water doorlaten.

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Wiel
 • Gat in de dijk met daarachter een diep gat in de grond door de kracht van het water. Na de overstroming werden dat meertjes (wielen).
 • Reparatie dijk om wielen heen (kronkelende dijk).

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

zelfstandig werken
lezen paragraaf 3 H4 de getemde Rijn, dijkdoorbraken
maken opdracht 5 t/m 8
gebruik hierbij:
 • tekstboek blz. 60/61
 • werkboek blz. 67/68/69
stoplicht: Rood = stil lezen en werken. Oranje = fluisteren als je wilt overleggen. Groen = normaal praat niveau met werken
timer
1:00

Slide 19 - Slide

herhalen/nabespreken

Slide 20 - Slide

Winterdijk
Zomerdijk
Uiterwaard
Kribben
Komgronden
Oeverwal

Slide 21 - Drag question

Winterdijk
Zomerdijk
Uiterwaarde

Slide 22 - Drag question

Uiterwaard
Terp
Stuwen
Wielen
Het stuk tussen de zomerdijk en winterdijk
Kunstmatige heuvel

Slide 23 - Drag question