5v 4.5 Het buurtprofiel

4.5 Buurtprofiel
1 / 17
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

4.5 Buurtprofiel

Slide 1 - Slide

0

Slide 2 - Video

Slide 3 - Slide

De stad van de toekomst
Bevolkingsgroei <-> bevolkingskrimp

Ontwikkeling tot:
  • Duurzame stad
  • Smart city

Slide 4 - Slide

Stad van de toekomst: Duurzaam en Smart

Slide 5 - Slide

Stedelijke vernieuwing
Herstructurering van 19e eeuwse bedrijventerreinen. 
  • Bedrijven weggetrokken -> leegstand en verloedering
  • Tegelijk: meer reizigers en gebrek aan woonruimte


Te onderscheiden in:
  1. Verdichting: meer m² vloeroppervlak per hectare, dus meer hoogbouw
  2. Transformatie: gebied krijgt nieuwe functie: bijvoorbeeld wonen, werken, recreatie 
  3. Renovatie: Opknappen van karakteristieke gebouwen (industrieel erfgoed) 

Slide 6 - Slide

Het buurtprofiel

Slide 7 - Slide

Model van een stad

1. Historische binnenstad/stadscentrum - kantoren
2. oude woonwijken - industrie
3. nieuwe woonwijken - ruimte

Slide 8 - Slide

Hoe verder naar buiten hoe...

Slide 9 - Slide

Stad -> wijk -> buurt

Slide 10 - Slide

Buurtprofiel
  1. Woningkenmerken
  2. Bewonerskenmerken
  3. Kenmerken van de woonomgeving

Slide 11 - Slide

Hoe kom je hier achter?
Hoe kom je hier achter?
Volgende les

Slide 12 - Slide

Wanneer zijn deze woningen gebouwd?
Jaren 1960-'70
Na-oorlogse wederopbouw 1945-60
21e eeuw
19e eeuw / vroeg 20e eeuw

Slide 13 - Drag question

Wat voor woningtypes zijn het?
Galerijflat
portiek-etagewoningen
Modern appartement
19e eeuwse arbeiderswoningen
Moderne eengezinswoning / rijenwoning

Slide 14 - Drag question

Bedenk een verband tussen een woningkenmerk en een bewonerskenmerk.

Slide 15 - Open question

Segregatie-index

De segregatie-index loopt van 0 (evenredige spreiding over de
stad) tot 100 (complete segregatie). 

De waarde van de segregatie-index kan worden
geïnterpreteerd als het percentage van een groep dat zou moeten verhuizen om eenverdeling over de stad te krijgen die evenredig is aan die van de overige bevolking
(Tesser et al. 1995)

Slide 16 - Slide

Is elke vorm van segregatie een probleem? Licht je antwoord toe.

Slide 17 - Open question