paragraaf 4.2 Woonomgeving- Leefomgeving

Leerdoelen paragraaf 4.2
- je kunt de bouwperiode van een wijk herkennen aan de kenmerken van woningen en de opbouw/stratenpatroon van de wijk.
-je weet uit welke onderdelen het buurtprofiel bestaat
-je kunt uitleggen hoe een buurtprofiel helpt bij het uitvoeren van stedelijk beleid
-je kunt uitleggen wat sociale samenhang en sociale netwerken betekenen voor de leefbaarheid in buurten.

je kent de betekenis van de volgende begrippen:
woningkenmerken-bewonerskenmerken-woonomgeving-buurtprofiel-wijkvoorzieningen-subjectieve veiligheid-objectieve veiligheid-openbare ruimte
1 / 35
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Leerdoelen paragraaf 4.2
- je kunt de bouwperiode van een wijk herkennen aan de kenmerken van woningen en de opbouw/stratenpatroon van de wijk.
-je weet uit welke onderdelen het buurtprofiel bestaat
-je kunt uitleggen hoe een buurtprofiel helpt bij het uitvoeren van stedelijk beleid
-je kunt uitleggen wat sociale samenhang en sociale netwerken betekenen voor de leefbaarheid in buurten.

je kent de betekenis van de volgende begrippen:
woningkenmerken-bewonerskenmerken-woonomgeving-buurtprofiel-wijkvoorzieningen-subjectieve veiligheid-objectieve veiligheid-openbare ruimte

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Buurtprofiel Overvecht
een videofragment
vragen n.a.v videofragment:
  • Noem zoveel mogelijk kenmerken uit het buurtprofiel die je herkent in de video. 
  • Wat is de beleving van de veiligheid door bewoners? Noem voorbeelden.
  • Wat wil de gemeente gaan doen om de leefbaarheid aan te pakken?
  • Een spreekster vindt dat de nationale overheid ook de problemen (weer) moet aanpakken. Wat is de relatie tussen deze lokale problemen en mogelijke landelijke aanpak?

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Link

Welke onderdelen uit het buurtprofiel komen in de film aan bod?

Slide 14 - Open question

Wat is de beleving van de veiligheid door bewoners? Noem voorbeelden.

Slide 15 - Open question

Wat wil de gemeente gaan doen om de leefbaarheid aan te pakken?

Slide 16 - Open question

Een spreekster vindt dat de nationale overheid ook de problemen (weer) moet aanpakken. Wat is de relatie tussen deze lokale problemen en mogelijke landelijke aanpak?

Slide 17 - Open question

Slide 18 - Video

Wat verandert er door de toename van het aandeel kansrijken in de inrichting van de stad?

Slide 19 - Mind map

De sociale cohesie verandert door gentrification. Leg dit uit met behulp van een voorbeeld.

Slide 20 - Open question

Aan de hand van welke drie kenmerken kun je een buurtprofiel maken?
A
Woningkenmerken, bewonerskenmerken en natuurkenmerken
B
Flatkenmerken, bewonerskenmerken, woningkenmerken
C
woningkenmerken, bewonerskenmerken, omgevingskenmerken
D
Omgevingskenmerken, straatkenmerken, buurtkenmerken

Slide 21 - Quiz

Woningkenmerken
Bewonerskenmerken
Huur/koop
Appartement/ Eengezinswoning
Bouwperiode
Staat van onderhoud
Huishoudensamenstelling
Etniciteit
Leeftijd
gezinsfase
Inkomen

Slide 22 - Drag question

Wat voor woningtypes zijn het?
Galerijflat
portiek-etagewoningen
Modern appartement
19e eeuwse arbeiderswoningen
Moderne eengezinswoning / rijenwoning

Slide 23 - Drag question

Wanneer is deze woning gebouwd?
Wat is de juiste combinatie?
A
jaren '20, Vathorst
B
jaren '20, Vermeerkwartier
C
jaren '90, Kattenbroek
D
jaren '50 Kruiskamp

Slide 24 - Quiz

Wanneer is deze woning gebouwd?
Wat is de juiste combinatie?
A
jaren '20, Vathorst
B
2000- heden, Vathorst
C
jaren '90, Kattenbroek
D
jaren '50 Kruiskamp

Slide 25 - Quiz

Wanneer is deze woning gebouwd?
Wat is de juiste combinatie?
A
jaren '70, Liendert
B
2000- heden, Vathorst
C
jaren '90, Kattenbroek
D
jaren '50 Kruiskamp

Slide 26 - Quiz

Wanneer is deze woning gebouwd?
Wat is de juiste combinatie?
A
jaren '70, Liendert
B
2000- heden, Vathorst
C
jaren '90, Kattenbroek
D
jaren '50 Kruiskamp

Slide 27 - Quiz

Wanneer is deze woning gebouwd?
Wat is de juiste combinatie?
A
jaren '70, Liendert
B
2000- heden, Vathorst
C
jaren '90, Kattenbroek
D
jaren '80 Leusden

Slide 28 - Quiz

Wat zijn  de bewonerskenmerken?

Slide 29 - Slide

Zomaar een buurt in Apeldoorn:
noem de bewonerskenmerken

Slide 30 - Mind map

Wat zijn de woningkenmerken?

Slide 31 - Slide

Zomaar een buurt in Apeldoorn:
noem de woningkenmerken

Slide 32 - Mind map

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Zomaar een buurt in Amersfoort:
Stel het buurtprofiel op.

Slide 35 - Mind map