De ontwikkeling van kinderen: van peuter tot adolescent

De ontwikkeling van kinderen: van peuter tot adolescent
1 / 16
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 16 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

De ontwikkeling van kinderen: van peuter tot adolescent

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Aan het einde van de les kun je de belangrijkste fasen van de ontwikkeling van kinderen beschrijven en begrijpen hoe identiteit en zelfwaarde zich ontwikkelen tijdens de adolescentie.

Slide 2 - Slide

Wat weet je al over de ontwikkeling van kinderen?

Slide 3 - Mind map

Definitie van ontwikkelingspsychologie
Ontwikkelingspsychologie is het bestuderen van veranderingen in gedrag, denken en emoties die plaatsvinden gedurende het hele leven.

Slide 4 - Slide

Theorieën van ontwikkeling
Beschrijf kort de belangrijkste ontwikkelingstheorieën, zoals de behavioristische, cognitieve en socio-emotionele theorie.

Slide 5 - Slide

Peuter kleuter fase: Honger en verzadiging
Beschrijf hoe de ontwikkeling van honger en verzadiging plaatsvindt tijdens de peuter- en kleuterfase. Geef voorbeelden van hoe kinderen hun honger en verzadiging reguleren.

Slide 6 - Slide

Peuter kleuter fase: De 'nee' fase
Beschrijf de 'nee' fase, waarin peuters vaak 'nee' zeggen en hun eigen wil ontdekken. Geef voorbeelden van typisch gedrag tijdens deze fase.

Slide 7 - Slide

Lichamelijke ontwikkeling
Beschrijf de belangrijkste aspecten van de lichamelijke ontwikkeling tijdens de verschillende ontwikkelingsfasen, zoals groei, motorische vaardigheden en puberteit.

Slide 8 - Slide

Cognitieve ontwikkeling
Beschrijf de belangrijkste aspecten van de cognitieve ontwikkeling tijdens de verschillende ontwikkelingsfasen, zoals taalontwikkeling, denkvermogen en geheugen.

Slide 9 - Slide

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Beschrijf de belangrijkste aspecten van de sociaal-emotionele ontwikkeling tijdens de verschillende ontwikkelingsfasen, zoals hechting, empathie en sociale vaardigheden.

Slide 10 - Slide

Adolescentie: Identiteit en zelfwaarde
Sta iets langer stil bij de ontwikkeling van identiteit en zelfwaarde tijdens de adolescentie. Bespreek de invloed van peers en sociale media op de vorming van identiteit.

Slide 11 - Slide

Interactieve activiteit: Groepsdiscussie
Faciliteer een groepsdiscussie waarin studenten kunnen reflecteren op hun eigen ervaringen met de ontwikkelingsfasen en theorieën die zijn besproken.

Slide 12 - Slide

Samenvatting
Vat de belangrijkste punten van de les samen en benadruk het belang van het begrijpen van de ontwikkeling van kinderen voor voeding- en dieetkundigen.

Slide 13 - Slide

Evaluatie
Evalueer de kennis en begrip van de studenten door middel van een korte quiz of opdracht.

Slide 14 - Slide

Vragen en discussie
Sta open voor vragen en faciliteer een discussie waarin studenten dieper kunnen ingaan op de onderwerpen die zijn besproken.

Slide 15 - Slide

Bronnen
Vermeld de bronnen die zijn gebruikt voor de les, zodat studenten verder kunnen lezen en onderzoek kunnen doen.

Slide 16 - Slide