AFP Uitscheiding

UITSCHEIDINGSTELSEL
LES 1         MZVZ     anatomie
1 / 43
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 1

This lesson contains 43 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

UITSCHEIDINGSTELSEL
LES 1         MZVZ     anatomie

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
Na deze les :
  • Heb je kennis opgehaald van het spijsverteringsstelsel
  • Kun je aangeven welke organen behoren tot het uitscheidingstelsel
  • Kun je verschil interne en externe milieu benoemen


Slide 2 - Slide

Wat is de goede volgorde van de spijsvertering?
A
slokdarm, maag, dikke darm, dunne darm
B
mondholte, slokdarm, dunne darm, maag
C
mondholte, slokdarm, maag, dunne darm
D
dikke darm, dunne darm, maag, mondholte

Slide 3 - Quiz

Wat is de functie van dit orgaan in de spijsvertering?
A
Gal verwijderen
B
Gal maken
C
Gal opslaan
D
Gal verteren

Slide 4 - Quiz

timer
4:00
voedsel verteren, bacterien doden
water uit voedsel halen
levert gal dat helpt bij vertering van vetten
enzymen helpen spijsvertering en zorgt dat voedingsstoffen in bloedbaan komen
produceert enzymen die grote moleculen helpen afbreken in dunne darm
opslag van gal voor vertering in dunne darm
maag
lever
dunne
darm
galblaas
dikke 
darm
alvleesklier

Slide 5 - Drag question

Uitscheiding
Uitscheiding is het proces waarbij een orgaan (schadelijke) afvalstoffen en overtollige stoffen verwijdert.
Er is alleen sprake van uitscheiding wanneer die stoffen uit het bloed, weefselvloeistof of lymfe worden verwijderd.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Tot welk stelsel behoren de nieren?
A
Transportstelsel
B
Ademhalingsstelsel
C
Uitscheidingsstelsel
D
Zenuwstelsel

Slide 8 - Quiz

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Via zweetklieren: water en zouten

Slide 11 - Slide

Uitscheiden van:
  • CO2
  • Water

Slide 12 - Slide

Bilirubine
via gal

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Wat gaan we behandelen?
- Voorkennis testen woordweb
- Nieren en functies
- Urinewegen en functies
- Urinelozing
- Route van urine
-Film
- Ontlasting

Slide 16 - Slide

Wat hoort bij het
urinestelsel?

Slide 17 - Mind map

De juiste volgorde van het urinewegstelsel is...
A
Nieren - Blaas - Urineleider
B
Nieren - Urineleider - Blaas
C
Urineleider - Nieren - Blaas
D
Urineleider - Blaas - Nieren

Slide 18 - Quiz

De nieren 3 delen en functies
Nierschors: verwijdert afvalstoffen, 
overtollig water, overtollige zouten en
schadelijke stoffen--> zuiveren bloed.
niermerg: wint water en belangrijke 
stoffen terug
nierbekken: verzamelt de urine
NIEREN REINIGEN HET BLOED!!

Slide 19 - Slide

Overzicht doorsnee nier 

Nierkapsel

Nierschors

Niermerg

Nierbekken: Verzamelen van urine 


Urinebuis : 20 tot 30 cm lang 

Urineblaas

 


Slide 20 - Slide

Urinewegen en functie

verwijderen afvalstoffen uit je lichaam in de vorm van urine.

+
vervoeren van urine.


Slide 21 - Slide

Urine
Bestaat uit: 

- Afvalstoffen ( Uream, creatinine, urinezuur)
- Water
- Zouten
- Schadelijke stoffen

Slide 22 - Slide

Filteren

Nieren filteren per dag 200 liter vocht

99% komt weer terug in de bloedsomloop

Bij vocht te kort heb je donkere urine

Bij veel drinken is je urine licht van kleur


Bekijk je ochtendurine, hoe ruikt urine soms?

Slide 23 - Slide

Urinelozing

Ander woord voor urinelozing is mictie.

Mictie gebeurt ongeveer 3 tot 6 keer per etmaal.


Als de blaas ongeveer 250 ml urine bevat rekt blaas uit --> zenuw sein ruggemerg --> hersenen-->  reflex aandrang plassen


* aanspannen uitwendige sluitspier  --> plassen 

Bij een blaasvulling van 500 ml moet je plassen! --> anders te vol 

Slide 24 - Slide

Verwijderen van urine uit het lichaam
- van het nierbekken gaat de
urine via de urineleider naar
de blaas
- in de blaas wordt de urine 
tijdelijk opgeslagen
- via de urinebuis verlaat de
urine het lichaam

Slide 25 - Slide

Blaas spant aan tijdens plassen -->  urineleiders worden dichtgedrukt 
zodat:
 de urine niet terugstroomt naar de nieren.

Slide 26 - Slide

Urinewegen

Slide 27 - Slide

zonder nieren gaan we dood
Volgende dia: niertransplantatie!

Vraag: BEN JIJ DONOR?

Zonder nieren hopen afvalstoffen zich op en wordt het bloed niet meer gezuiverd!  Waterhuishouding raakt uit balans.

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Video

Einde
Vragen?

Slide 32 - Slide

QUIZ!

Slide 33 - Slide

lichtgele urine is normaal maar kan ook duiden op:
A
ontsteking
B
niet behandelde diabetes
C
teveel fosfaten in de urine
D
bloed in de urine

Slide 34 - Quiz

Bevinden de nieren zich onder of boven het middenrif ?
A
onder
B
boven

Slide 35 - Quiz

een volwassene zou minstens ................ moet drinken
A
1500
B
1000
C
2000
D
1300

Slide 36 - Quiz

schuimende urine kan duiden op
A
teveel bier gedronken hebben
B
nierstenen
C
diabetes
D
mogelijke ontsteking

Slide 37 - Quiz

Wanneer iemands nieren niet goed werken, dan moet deze persoon worden
A
gedottert
B
gedialiseerd
C
gereanimeerd
D
gesteriliseerd

Slide 38 - Quiz

Uit welke 3 onderdelen bestaat een nier?

Slide 39 - Open question

2 lage onderdelen van het urinestelsel zijn ?
A
Blaas en urinebuis
B
Urineleiders en urinebuis
C
Nieren en blaas
D
Blaas en urineleiders

Slide 40 - Quiz

Hoe vaak op een dag passeert je bloed je nieren?
A
100x
B
150x
C
200x
D
250x

Slide 41 - Quiz

Met 1 nier kan je leven
A
Ja
B
Nee
C
Uiterlijk een half jaar

Slide 42 - Quiz

Je moet minimaal 1 x per dag ontlasting hebben
A
Ja
B
Nee

Slide 43 - Quiz