BPV training leerjaar 1 - lesweek 7

 BPV training 202C 
Lesweek 7:  week 12 oktober- 16 oktober
Cohort 2019-2020 
Docent: M. Eshuis  
1 / 13
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 13 slides, with text slides.

Items in this lesson

 BPV training 202C 
Lesweek 7:  week 12 oktober- 16 oktober
Cohort 2019-2020 
Docent: M. Eshuis  

Slide 1 - Slide

Afspraken voor het volgen van de online lessen 
 • Wees op tijd 
 • Zet je camera aan, microfoon op stil 
 • Zorg dat je op een rustige plek zit waar je je goed kan concentreren 
 • Kom voorbereid! 
 • Wil je iets vragen steek dan je digitale hand op. 


Slide 2 - Slide

Programma voor vandaag: 
 • Welkom, AWR
 • Belangrijke actie voor BPV- vaccinaties! Forms! 
 • Lesdoelen vandaag 

 • Update W1 planning? 
 • Wat moet je ook alweer bij welke opdracht inleveren?
 • W2- vragen 
 • W3 - korte uitleg 

 • HUISWERK! UREN TEKENEN DIGITAAL 
 • Afsluiting 


Deadline inleveren opdrachten:
W1- 02 november
W2- 16 november
W3- 23 november

Slide 3 - Slide

BPV/ werken in de zorg= vaccinatie 
Voor de vakantie hebben jullie je eerste vaccinatie gekregen voor Hepatitis AB! 
De 2e vaccinatie moesten jullie zelfstandig halen in de zomervakantie... Is dit gedaan? 

Travel Clinic (de organisatie die de vaccinaties verzorgd) wil graag weten wie het heeft gedaan en wie niet zodat ze hier rekening mee kunnen houden in hun programma. 

Graag via forms invullen wat voor jou van toepassing is. Ben je ziek/afwezig? Graag invullen voor donderdag 15 oktober 17.00u. 


https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LGjOClFYn02GOiwqM0AhLa_G1GqteFlAppZx-WGqGIpUNjFNWTZLMzcwRTRCS0FVRE5POTBPNlg2Ry4u 


Slide 4 - Slide

Update W1 - planning?
 • Heb je een cliënt om W1 uit te voeren? Hoe en waarom heb je deze client?
 • Heb je al zijn/haar zorgdossier gelezen? Zo nee, waar loop je tegenaan? Zo ja hoe heb je dat verwerkt in het format Leefgebieden? 
 • Heb je het gesprek met de cliënt al voorbereid en hoe? Zo, nee wat moet je nog ervoor doen?
 • Heb je al bijbehorende opdrachten van Consortium gemaakt? 
 • Wat waren jouw uitdagingen? 

Wie heeft er al een planning gemaakt wanneer hij de opdracht gaat uitvoeren? 

Slide 5 - Slide

Herhaling- Welke onderdelen moet je inleveren?
Let op voor W2 en W3!!!!
Criteria : 
Minimaal 1 week voor deadline BPV W2/W3 het planningsformulier bij Melle inleveren! Dit telt mee voor de beoordeling!


Op Teams en op Consortium kan je het  planningsformulier terugvinden. 

Slide 6 - Slide

Wie heeft er vragen over W2? 
B1-K1-W2 – Ondersteunt de cliënt op persoonlijke verzorging
Je biedt ondersteuning bij bijvoorbeeld wassen, aan- en uitkleden en toiletgang, eten , drinken, mobiliteit en het waak- slaapritme. Je hebt oog voor de persoonlijke noot, zoals nagel lakken, een stropdas strikken en een geurtje opdoen. Je bent alert op mogelijke veranderingen, zoals andere gelaatskleur, slechter zien enz.. Uiteraard ben je bewust van regels, richtlijnen en protocollen.


Wat lever je in: 
 • Minimaal 1 week voor deadline BPV W2 de planningsformulier bij vakdocent inleveren. 
  (dit is dus in de week van 07 november!) 
 • Opdracht 7 uitvoeren
 • Feedbackformulier: gedragsobservatie opdracht 7 Ondersteunen bij persoonlijke verzorging(stagebegeleider beoordeeld dit gedeelte)
 • Er is GEEN productbeoordeling. Alleen stagebegeleider beoordeeld BPV W2.

Slide 7 - Slide

B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden 

Slide 8 - Slide

B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden - wat lever je in? 
Wat lever je in bij de docent: 
1. Planningsformulier - die ook besproken is met stage (handtekening stage)
 (LET OP dit is één week voor de deadline van de opdracht!) 
2. Verslag Let op hiervoor zal je opdracht 1C (van digibib) moeten maken !!! 
3, Feedbackformulieren met feedback en handtekeningen 
4. Alles is netjes ingeleverd in een mapje (uitgeprint) :  
- Niet in een insteekmapje maar een snelhechter
-Keurig voorblad met de naam van de opdracht, student, studentnummer, naam stage instelling en naam docent
-Inhoudsopgave 
-Kort voorwaard - waar je stage loopt en met welke doelgroep 
-De opdracht zelf (verslag) 
- De feedbackformulieren, ondertekend. 

Voldoet het niet aan deze eisen? Dan wordt je stage opdracht niet in ontvangst genomen en is het automatisch een herkansing!

Slide 9 - Slide

B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden - Hoe zien de feedbackformulieren eruit? 
We kijken samen even in Digibib! 
Welke feedbackformulieren moet je gebruiken voor deze opdracht! 

https://digibib.consortiumbo.nl/uitgave/57122/beoordelingsformulier/ 

Slide 10 - Slide

Huiswerk!! 
Na de vakantie heb je tijdens LOB alle uren van je stage bij je op papier! Ook heb je deze digitaal ingevoerd! 
Weet je niet hoe je dit doet? Ga dan naar:
Teams --> BPV training--> 'Eduarte bpv- Urenregistratie (KORT)' of 'Eduarte bpv - Urenregistratie (UITGEBREID)

OP 30 oktober heeft iedereen de uren in het digitale systeem bijgewerkt! En de uren heb je ook op papier meegenomen naar LOB! 

Slide 11 - Slide

Lesdoelen vandaag
 • Aan het einde van de les kan ik uitleggen wat ik per opdracht af moet hebben.
 • Aan het einde van de les kan ik uitleggen wat de inhoud van W3 is en waar ik aan moet voldoen.
 • Aan het einde van de les heb ik het huiswerk voor de les 'na de herfstvakantie' opgeschreven

Slide 12 - Slide

Lesdoelen check: 
 • Aan het einde van de les kan ik uitleggen wat ik per opdracht af moet hebben.
 • Aan het einde van de les kan ik uitleggen wat de inhoud van W3 is en waar ik aan moet voldoen.
 • Aan het einde van de les heb ik het huiswerk voor de les 'na de herfstvakantie' opgeschreven

Slide 13 - Slide