21.3-1 Specifieke afweer en antistoffen deel 1 6V 2223

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
21.3 Specifieke afweer deel 1
1 / 33
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 33 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
21.3 Specifieke afweer deel 1

Slide 1 - Slide

Leerdoel 21.3 deel 1
 • Je leert hoe de specifieke afweer ziekteverwekkers tegengaat

Slide 2 - Slide

succescriteria
 • je kunt de definitie van de volgende begrippen uitleggen: specifieke afweer, MHC-II moleculen, Antigeen Presenterende Cel (APC), lymfevatenstelsel, lymfeknopen, lymfocyten, B-lymfocyten, T-lymfocyten, T-helpercellen (Th -cellen), cytotoxische T cellen (Tc-cellen), B lymfocyten (B-cellen), antistoffen, plasmacellen
 • je kunt de de leerdoelen aan een ander uitleggen
 • je kunt de (examen)vragen over dit onderwerp goed (bijna foutloos) maken
 • je weet welke binas-tabellen bij het onderwerp horen en informatie uit deze tabellen halen en gebruiken


Slide 3 - Slide

Specifieke afweer -1-
Wordt gestart door een Antigeen Presenterende Cel (APC):
 • Een fagocyt die een ziekteverwekker heeft 'opgegeten'


Slide 4 - Slide

APC - fagocyt
 • Fagocyten die bv. een bacterie hebben opgenomen
 • zullen deze verteren 
 • vervolgens delen ervan op hun celmembraan presenteren.
 • Hiervoor gebruikt de fagocyt het MHC-II eiwit.

Bron 13

Slide 5 - Slide

1

Slide 6 - Slide

Lymfe stelsel Binas 84N
 • De fagocyt (APC) verplaatst zich naar een lymfeknoop
 • en presenteert het antigeen aan T-helper cellen (Th-cellen).

Slide 7 - Slide

T helpercellen -2-
 • De Th-cel met een passende receptor wordt hierdoor geactiveerd.

Slide 8 - Slide

2

Slide 9 - Slide

Cytotoxische T cellen -3-
 • De Th-cel activeert Tc-cellen (Cytotoxische T-cellen) met dezelfde receptor.
 • De geactiveerde Tc-cellen (cytotoxische T cellen) herkennen met die receptor geïnfecteerde lichaamscellen en prikken deze lek -> cellen gaan dood.

Slide 10 - Slide

3

Slide 11 - Slide

B cellen -4-
 • De Th-cel activeert B-cellen met dezelfde receptor
 • Geactiveerde B-cellen vormen plasmacellenSlide 12 - Slide

4

Slide 13 - Slide

Plasmacellen/ antistoffen -5-
 • Plasmacellen produceren antistoffen die dezelfde vorm hebben als de receptor.
 • Antistoffen binden heel specifiek aan het antigeen en dus aan de ziekteverwekker.Slide 14 - Slide

1
2
4
5
3

Slide 15 - Slide

Pak BINAS 84L voor je
 • Plak gebeurtenissen 1 t/m 5 op deze tabel, waar vindt je welk deel terug?
timer
3:00

Slide 16 - Slide

1

Slide 17 - Slide

2

Slide 18 - Slide

3

Slide 19 - Slide

4

Slide 20 - Slide

5

Slide 21 - Slide

1
2
4
5
3

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Specifieke afweer -1-
Wordt gestart door:
 • een Antigeen Presenterende Cel (APC):
of
 • Een geïnfecteerde lichaamscel


Slide 24 - Slide

APC - lichaamseigen cel
 • Ook een geinfecteerde (of tumor-) cel kan een Antigeen Presenterende cel zijn. 

 • In dat geval wordt direct een Tc cel geactiveerd, zonder tussenkomst van een Th cel.Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Humorale: met antistoffen

Slide 27 - Slide

Cellulaire: met Tc cellen

Slide 28 - Slide

Leerdoel 21.3 deel 1
 • Je hebt geleerd hoe de specifieke afweer ziekteverwekkers tegengaat
Volgende les deel 2:
 • Hoe worden lymfocyten getraind in het onderscheid tussen lichaamseigen en lichaamsvreemd?
 • Hoe kunnen er zo veel verschillende T en B cellen en dus antistoffen zijn?

Slide 29 - Slide

Waarom worden virussen vooral door cellulaire afweer bestreden?

Slide 30 - Open question

Begrippen 21.3
specifieke afweer, MHC-II moleculen, Antigeen Presenterende Cel (APC), lymfevatenstelsel, lymfeknopen, lymfocyten, B-lymfocyten, T-lymfocyten, T-helpercellen (Th -cellen), cytotoxische T cellen (Tc-cellen), B lymfocyten (B-cellen), antistoffen, plasmacellen

Slide 31 - Slide

BINAS 21.3
BINAS 84L1 Antigeenpresentatie
BINAS 84L2 Humorale en cellulaire immuniteit
BINAS 84N Lymfevaten en lymfoïde organen
Slide 32 - Slide

Huiswerk
 • maak van 21.3 de opdrachten
 • kies je leerroute!

Slide 33 - Slide