BS3: Koolstofassimilatie

Goedemorgen!
This is the place to   Bio
1 / 16
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Goedemorgen!
This is the place to   Bio

Slide 1 - Slide

Thema 3: 
Stofwisseling in cellen
Basisstof 3:
Koolstofassimilatie

Slide 2 - Slide

Leerdoelen

 1. Je kunt de fotosynthese en de chemosynthese beschrijven.

Slide 3 - Slide

Fotosynthese
Bij de fotosynthese maken planten glucose bij uit koolstofdioxide en water, onder invloed van (zon)licht.

Het pigment chlorofyl zit in de chloroplasten (= bladgroenkorrel)

Slide 4 - Slide

Chloroplasten
Het pigment chlorofyl in de chloroplasten (= bladgroenkorrel) kan licht absorberen.

Komt voor bij planten, algen en cyanobacteriën.

Bij planten zit chlorofyl in thylakoïdmembranen 

Lumen = binnenste van thylakoïd
Stroma = stroperige vloeistof

Slide 5 - Slide

Licht- en donkerreactie
Lichtreactie 
 • Vereist (zon)licht
 • Op thylakoïdmembranen

Donkerreactie
 • Geen licht nodig
 • In het stroma

Slide 6 - Slide

Lichtreacties
Lichtreactie:
 • Geabsorbeerd zonlicht gebruikt voor splitsing H2O in H+ en O2 en energierijke e-
 • Transport H+ en energierijke e- naar donkerreactie dmv ATP en NADPH,H+

Fotosysteem I en II (PSI en PSII, Photo System)
kunnen lichtenergie omzetten in chemische- en potentiële energie van concentratieverschillen.

Slide 7 - Slide

Fotosystemen I en II
Ophoping H+ in lumen gebruikt als energiebron voor de aanmaak van ATP
=
fotofosforylering
PSII: splitsing van water. H+ naar lumen. O2 naar stroma. O2 uitscheiden of gebruiken. Lichtenergie maakt e- energierijk.
e- naar PSI
PSI: e- uit PSII opnieuw energierijk gemaakt. 2x e- afgeven aan NADP+. 2x H+ gebonden uit stroma geeft NADPH,H+. Transport naar donkerreactie  

Slide 8 - Slide

Donkerreacties
Donkerreactie:
 • Glucose vormen uit CO2 en NADPH,H+ mbv ATP
 • In stroma
 • Geen licht nodig

Ook wel calvincyclus genoemd
Cyclische keten van reacties

Slide 9 - Slide

Bruto fotosynthesereactie
Netto fotosynthesereactie
H2O wegstrepen
Lichtreactie
Donkerreactie

Slide 10 - Slide

Chemosynthese
Chemosynthese 
 • Vorm van koolstofassimilatie 
 • Energiebron = (zon)licht anorganische stof

Uitgevoerd door chemoautotrofe bacteriën

Slide 11 - Slide

Aan de slag

Maken
Opdrachten 24 t/m 32

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Ik beheers de leerdoelen van deze les
😒🙁😐🙂😃

Slide 14 - Poll

Waar zou je meer over willen leren?

Slide 15 - Open question

Wat vind je lastig/moeilijk?

Slide 16 - Open question