waarnemen en prikkels

Regeling en zintuigen
Waarnemen en Prikkels
1 / 20
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Regeling en zintuigen
Waarnemen en Prikkels

Slide 1 - Slide

Hoe werk je met deze lessonup?
Deze lessonup is bedoeld als training en extra uitleg voor de repetitie en je examen.
 • Er staan uitleg pagina's in: lees door wat jíj nodig hebt.
 • Er staan video's in: handig om te kijken: je krijgt de stof op een andere manier binnen; zo onthoud je het beter
 • Er staan oefenopgaven in: weet jij wat je moet weten?
 • Je hoeft de lessonup niet in 1 keer helemaal te maken

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
Na deze paragraaf kan je:
* Uitleggen wat waarnemen is
* Uitleggen wat een prikkel is
* Alle zintuigen noemen
* De juiste prikkel bij het juiste zintuig noemen
* Het verschil benoemen tussen een inwendige prikkel en een uitwendige prikkel.
* Alle inwendige prikkels noemen
* Alle uitwendige prikkels noemen
* Uitleggen wat bedoeld wordt met een adequate prikkel
* Uitleggen wat drempelwaarde inhoudt
* De route van de impuls door het lichaam benoemen

Slide 3 - Slide

Prikkels en impulsen

Slide 4 - Slide

Prikkels
Prikkels: Alle veranderingen in je omgeving waar je op kan reageren. 

- Inwendige prikkels
- Uitwendige prikkels 

Slide 5 - Slide

Inwendige prikkels
 • Verandering in je lichaam
 • Dorst, honger & hormonen (seks!)
Aantekening

Slide 6 - Slide

Uitwendige prikkel
Verandering buiten je lichaam
Waargenomen via je zintuigen
Aantekening

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Adequate prikkels
 • Juiste prikkel bij het juiste zintuig
 • Oog reageert op de prikkel licht
Aantekening

Slide 9 - Slide

Adequate prikkels 

Slide 10 - Slide

Verschillende prikkels
Zintuigen zetten prikkels 
om in impulsen. 

Een impuls is een elektrisch stroompje door een zenuw

impulsen gaan door het zenuwstelsel


Aantekening

Slide 11 - Slide

Onthouden
Zintuigcellen vangen de prikkel uit de omgeving op.
En zetten de prikkel om in een impuls.
Een impuls is een electrisch stroompje dat door zenuwen gaat:
van het zintuig naar de hersenen of van de hersenen naar de spier.

Slide 12 - Slide

Drempelwaarde

Als een prikkel te klein is, dan kan het zituig het niet waarnemen.

De prikkel is beneden de DREMPELWAARDE.


De drempelwaarde is bij verschillende organismen anders: een hond kan beter horen dan een mens.

Aantekening

Slide 13 - Slide

reageren of niet?

 • Je reageert niet op:
 • -te zwakke prikkels
 • -prikkels die er de hele tijd zijn (gewenning)
 • -onbelangrijke prikkels (motivatie)

Slide 14 - Slide

Bewuste reactie 
zintuig - gevoelszenuwcellen - ruggenmerg/hersenstam - hersenen    REACTIE  
ruggenmerg/hersenstam - bewegingszenuwcellen - spieren/klieren
Aantekening

Slide 15 - Slide

Koppel de juiste prikkel aan het juiste zintuig
Lichtzintuig
Reukzintuig
Smaakzintuig
Gehoorzintuig
Licht
Geur
Geluid
Stoffen in voedsel

Slide 16 - Drag question

Zintuigen
Prikkels
ogen
oren
neus
tong
huid
muziek luisteren
vieze sokken ruiken
vuurwerk kijken
zachte kussen voelen

Slide 17 - Drag question

                           is de                           prikkel voor het oog en geluid is de                           prikkel voor het                   .  Een prikkel wordt pas waargenomen als de                            hoog genoeg is. Dan wordt het elektrische signaal omgezet in een         
adequate
 oor 
adequate
licht
drempelwaarde 
impuls 

Slide 18 - Drag question

5 zintuigen

Slide 19 - Slide

0

Slide 20 - Video