Les 4 - Klimaat en milieu


Klimaat en milieu
1 / 15
next
Slide 1: Slide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson


Klimaat en milieu

Slide 1 - Slide

Programma
  • De dimensies
  • Klimaat en milieu: duurzaamheid, voetafdruk
  • De duurzame stylist
  • Opdracht -> portfolio

Slide 2 - Slide

Dimensie: Klimaat en milieu

Slide 3 - Slide

Klimaat en milieu
Weer gaat over vandaag. Klimaat gaat over het weer in langere periodes. Hierin zijn patronen zichtbaar zoals de langere zomers de afgelopen jaren. 

Milieu gaat over de grond, het lucht en het water. De leefomgeving van dieren planten en mensen. 

Slide 4 - Slide

Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt vaak omschreven aan de hand van de drie P’s: People, Planet en Profit. Het gaat er bij duurzaamheid om dat deze drie – mens, milieu en economie – met elkaar in evenwicht zijn. Op die manier zorgen we dat de aarde niet uitgeput raakt en dat deze ook op langere termijn leefbaar blijft.


Slide 5 - Slide

Ecologische voetafdruk
De voetafdruk (ook wel mondiale of ecologische voetafdruk genoemd) is de ruimte die we per persoon innemen op aarde. Deze ruimte wordt berekend op basis van jouw levensstijl. 

wat je consumeert kost namelijk ruimte. Eten en drinken neemt bijvoorbeeld ruimte in beslag, omdat het verbouwd en vervoerd moet worden. Maar ook papiergebruik (denk aan bomenkap) en energieverbruik (CO2 uitstoot) kosten veel ruimte.

Slide 6 - Slide

Wat heb je van jouw
ouders geleerd op het
gebied van duurzaamheid?

Slide 7 - Mind map

Wat kun jij als stylist doen op het gebied van duurzaamheid?
https://www.youtube.com/watch?v=zTBEDXI0kPU

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Wat kun je op het gebied van interieur doen als stylist?

Slide 10 - Open question

Slide 11 - Video

Wat kun je op het gebied van mode doen als stylist?

Slide 12 - Open question

Opdracht:
Teken jouw ecologische voetafdruk: wat kan jij doen om klimaatverandering tegen te gaan? (Als stylist én als (wereld)burger). Leg uit wat je in je voet hebt getekend/geschreven. -> Zet dit in je portfolio!


Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide