3VWO - Beeldspraak: asyndetische en homerische vergelijking en synesthesie

Beeldspraak: asyndetische en homerische vergelijking en synesthesie

3VWO
1 / 12
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Beeldspraak: asyndetische en homerische vergelijking en synesthesie

3VWO

Slide 1 - Slide

Naast de vergelijking, de metafoor, de personificatie en het metoniem zijn er meer vormen van beeldspraak:

  • een asyndetische vergelijking; dit is een vergelijking waarbij het verbindingswoord tussen beeld en object, bijvoorbeeld als, zoals, lijken​​, is weggelaten:
    – Mark, die magere lat, zou wat beter moeten eten.

Slide 2 - Slide

  • een homerische vergelijking; dit is een vergelijking waarbij het beeld breed is uitgewerkt; dit soort vergelijking komt veel voor in het werk van Homerus: 

Slide 3 - Slide

Rij na rij bewogen de Grieken zich voorwaarts. Zoals de golven der zee dicht na elkander aanrollen op de ruisende kust, gezweept door de wind uit het westen – (…) zo dicht opeen rukten de rijen gestaag in de strijd op. (Ilias IV)

Slide 4 - Slide

  • synesthesie; dit is een combinatie van twee zintuiglijke indrukken, bijvoorbeeld de tastzin en het gehoor:

    de warme klanken van de hoorn.

Slide 5 - Slide

Christines heldere ogen, FIJN KRISTAL, schitterden in de lage avondzon.
A
asyndetische vergelijking
B
homerische vergelijking
C
synesthesie

Slide 6 - Quiz

Uit zijn mond vloeien ZOETE WOORDEN, zodra hij Agnieska ziet.
A
asyndetische vergelijking
B
homerische vergelijking
C
synesthesie

Slide 7 - Quiz

Zoals een mobiele telefoon de stilte kan verstoren wanneer die plotseling luid begint te piepen in een volle zaal, zo was de kreet van de verwarde man tijdens de Dodenherdenking een ergerlijke verstoring van de stille plechtigheid.
A
asyndetische vergelijking
B
homerische vergelijking
C
synesthesie

Slide 8 - Quiz

Door de fraaie zomer heeft deze wijn EEN RONDE SMAAK gekregen.
A
asyndetische vergelijking
B
homerische vergelijking
C
synesthesie

Slide 9 - Quiz

Helena sprong gracieus over het hekje en holde naar de ijscokar als een hinde die het voorjaar ruikt en de waterbron opzoekt om haar dorst te lessen.
A
asyndetische vergelijking
B
homerische vergelijking
C
synesthesie

Slide 10 - Quiz

Franka heeft haar vriendje Trevis, DIE TROUWE HOND, compleet in haar macht.
A
asyndetische vergelijking
B
homerische vergelijking
C
synesthesie

Slide 11 - Quiz

En jaaaaaa dat was het alweer!

Maak nu even die opdrachten die ik in de planning heb klaargezet. 

Bijna weekend!

Slide 12 - Slide