Workshop observeren

Workshop observeren
PWO

1 / 30
next
Slide 1: Slide
observerenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Workshop observeren
PWO

Slide 1 - Slide

Programma workshop
Begrip observeren 
Begrip waarnemen 
Subjectief 
Objectief 
Stappenplan observeren 

Slide 2 - Slide

Observeren

Slide 3 - Mind map

Noteer wat je allemaal ziet op de getoonde afbeelding

Slide 4 - Open question

Waarnemen 
Waarnemen doe je onbewust en bewust 
Waarnemen doe je altijd (werk, school, thuis)
Je hersens geven betekenis aan wat je ziet (referentiekader)
Slide 5 - Slide

Waarnemen doe je met al je zintuigen. Wat zijn de 5 zintuigen?

Slide 6 - Open question

Slide 7 - Video

Observeren
Observeren is doelgericht 
Observeren doe je bewust 
Met observeren wil je een specifieke vraag beantwoorden. Voorbeelden?

Slide 8 - Slide

Objectief observeren 
Feitelijk. Dat wat daadwerkelijk gebeurt.
Objectief is waarnemen zonder oordeel, gevoel, verklaring of betekenis. 
''M. staat op, loopt naar de stoel en gaat zitten''.

 

Slide 9 - Slide

Subjectief observeren
Subjectief = je eigen mening
''Ik denk dat Meike verkouden is''. 

Slide 10 - Slide

1. Finn Loopt het lokaal in en geeft de meester een hand
A
Subjectief
B
Objectief

Slide 11 - Quiz

2. Isa trekt een boos gezicht naar Eva die daarop onverschillig reageert
A
Subjectief
B
Objectief

Slide 12 - Quiz

3. Lars draagt een broek met vieze vlekken
A
Subjectief
B
Objectief

Slide 13 - Quiz

4. Lucas zit tien minuten op de rand van de zandbak en kijkt naar de kinderen die op de tractor rijden
A
Subjectief
B
Objectief

Slide 14 - Quiz

Hoe belangrijk is observeren op de werkvloer
0100

Slide 15 - Poll

Observeren met een stappenplan
Stappenplan geeft je een houvast en zorgt ervoor dat je niets over het hoofd ziet
Observeren met vast stappenplan = methodisch observeren
Methodisch observeren levert een betrouwbaar resultaat op. Iemand anders zou op hetzelfde resultaat moeten komen. Daarom is het betrouwbaar.

Slide 16 - Slide

Stappenplan observeren
Stap 1. Waarom ga je observeren 
Stap 2. Achtergrondgegevens 
Stap 3. Vraagstelling 
Stap 4. Observatiemethode en hulpmiddelen
Stap 5. Voer de observatie uit
Stap 6. Orden de gegevens 
Stap 7. Geef antwoord op de vraagstelling

Slide 17 - Slide

Stap 1. Aanleiding
De aanleiding; waarom heb je gekozen om dit kind te observeren?
De aanleiding hoeft niet altijd een probleem te beschrijven, het kan ook een positieve situatie zijn.
Positieve situatie: Tom wordt vaak gekozen om mee te spelen
Probleem situatie: Meike weet vaak niet wat ze moet doen bij een activiteit
Bv: waarom is M altijd zo onrustig tijdens rekenen of waarom reageert M soms agressief op het plein.
Slide 18 - Slide

Stap 2. Achtergrondgegevens
Je schrijf gegevens van het kind op. Dingen die te maken hebben met de reden waarom je observeert.
Leeftijd
Gezinssamenstelling
Gegevens thuissituatie Kind ziek geweest? Verhuizing? Geëmigreerd? Gevlucht?
Welke groep zit het kind
De situatie/les waar het gedrag zich vaak voordoet
De achtergrondgegevens kunnen erg belangrijk zijn bij het antwoord geven op je observatievraag.

Slide 19 - Slide

Stap 3. Vraagstelling
Voordat je observeert; schrijf je een vraagstelling op
Je kunt gerichter observeren. Wat wil je precies observeren?
In de vraagstelling staat:
1. Wie ga je observeren M. Fictieve naam of alleen voorletter
2. Welk aspect van het gedrag je gaat observeren Aandacht. Je wilt namelijk weten waar de aandacht van Meike op gericht is
3. In welke situatie je gaat observeren Tijdens de uitleg van een activiteit. Dit is de situatie waar het opvallende gedrag zich voordoetSlide 20 - Slide

Oefenen met een vraagstelling

Slide 21 - Open question

Stap 4. Observatiemethode & hulpmiddelen
Welke methode je kiest hangt af van wat je wilt weten​

Kwalitatief = alles letterlijk opschrijven 
Kwantitatief = turven 

Hulpmiddelen: potlood, papier, laptop, tablet, stopwatch, observatieformulieren, camera, geluidsrecorder​Slide 22 - Slide

Stap 5. Voer je observatie uit 
Wanneer? Welk tijdstip? Welke dag? Waar?​
Bespreek dit met collega’s (stagebegeleidster), stel betrokkenen (ouders)op de hoogte​
Wees objectief.  Vergeet meningen en gedachten, noteer waargenomen feiten!
Je beschrijft hier ofwel voluit of in een schema je waarnemingen op

Slide 23 - Slide

Stap 6. Orden de gegevens
Maak een ‘samenvatting’ van je observatieverslag​ ​
Ruimte om notities te ordenen​
Verzamel de meest opvallende dingen​ Voorbeelden​
Kijk naar wat je juist niet had verwacht?​
Komt iets vaak voor of juist heel weinig?​
NOG GEEN MENING

Slide 24 - Slide

Stap 7. Geef antwoord op de vraagstelling
Herhaal de vraagstelling: waar ga je antwoord op geven?​
Interpreteren: je gaat betekenis geven aan het gedrag dat je hebt geobserveerd​
Wees heel voorzichtig met interpreteren! Geef aan dat het jouw interpretatie is:​ Ik denk…​ Volgens mij…​ Ik heb de indruk dat…​
Maak duidelijk onderscheid tussen feiten uit de observatie en jouw interpretatie​ Ik kreeg de indruk dat Roos erg afgeleid was tijdens de uitleg van de activiteit. Zij keek vaak (ong. 10 keer) naar buiten.​
De gegevens die je in dit hoofdstuk gebruikt:​ 1. Feiten observatieverslag​ 2. Achtergrondgegevens​ 3. De situatie waarin je hebt geobserveerd

Slide 25 - Slide

Observeren in de praktijk
Je MAG observeren in de praktijk (mocht je nu nog naar stage gaan)


Dit observatieplan mag je daarvoor gebruiken


Mocht je feedback willen dan kan ik het voorzien van feedback


Een mooi hulpmiddel om te oefenen met observeren en als bewijsstuk in te leveren in Classnotebook

Docent deelt observatieplan met jullie. 

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Deze workshop was interessant:
😒🙁😐🙂😃

Slide 29 - Poll

Deze workshop was te kort
0100

Slide 30 - Poll