methodiek bijeenkomst 2

Observeren
1 / 38
next
Slide 1: Slide
PDOMBOStudiejaar 1

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Observeren

Slide 1 - Slide

Methodisch werken

Slide 2 - Mind map

Methodisch werken 
Als pedagogisch werker handel je volgens vooraf bepaalde stappen. Deze manier van werken heet methodisch handelen. Door methodisch te handelen leer je op een gestructureerde manier je doel te bereiken. De structuur zit 'm in een vast stappenplan.

Slide 3 - Slide

Nauwkeurig kijken
Waarnemen

Noteer alles wat je waarneemt

Slide 4 - Slide

   
 Prikkel


Gewaarwording


   Verwerking


  Waarneming

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Wat kan er fout gaan?
Waarnemingsfouten

  • Onvolledig waarnemen: er gebeurt teveel tegelijk

  • Verschillend waarnemen: je ziet iets anders dan anderen

  • Onjuist waarnemen: je ziet het straks anders dan nu

Slide 7 - Slide

Wat zie je?

Slide 8 - Slide

Objectief observeren 
Feitelijk. Dat wat daadwerkelijk gebeurt.
Objectief is waarnemen zonder oordeel, gevoel, verklaring of betekenis. 
''M. staat op, loopt naar de stoel en gaat zitten''.

 

Slide 9 - Slide

Subjectief observeren
Subjectief = je eigen mening
''Ik denk dat Meike verkouden is''. 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

1. Finn Loopt het lokaal in en geeft de meester een hand
A
Subjectief
B
Objectief

Slide 12 - Quiz

2. Isa trekt een boos gezicht naar Eva die daarop onverschillig reageert
A
Subjectief
B
Objectief

Slide 13 - Quiz

3. Lars draagt een broek met vieze vlekken
A
Subjectief
B
Objectief

Slide 14 - Quiz

4. Lucas zit tien minuten op de rand van de zandbak en kijkt naar de kinderen die op de tractor rijden
A
Subjectief
B
Objectief

Slide 15 - Quiz

Hoe belangrijk is observeren op de werkvloer
0100

Slide 16 - Poll

Observeren met een stappenplan
Stappenplan geeft je een houvast en zorgt ervoor dat je niets over het hoofd ziet
Observeren met vast stappenplan = methodisch observeren
Methodisch observeren levert een betrouwbaar resultaat op. Iemand anders zou op hetzelfde resultaat moeten komen. Daarom is het betrouwbaar.

Slide 17 - Slide

Stappenplan observeren
Stap 1. Waarom ga je observeren 
Stap 2. Achtergrondgegevens 
Stap 3. Vraagstelling 
Stap 4. Observatiemethode en hulpmiddelen
Stap 5. Voer de observatie uit
Stap 6. Orden de gegevens 
Stap 7. Geef antwoord op de vraagstelling

Slide 18 - Slide

Stap 1. Aanleiding
De aanleiding; waarom heb je gekozen om dit kind te observeren?
De aanleiding hoeft niet altijd een probleem te beschrijven, het kan ook een positieve situatie zijn.
Positieve situatie: Tom wordt vaak gekozen om mee te spelen
Probleem situatie: Meike weet vaak niet wat ze moet doen bij een activiteit
Bv: waarom is M altijd zo onrustig tijdens rekenen of waarom reageert M soms agressief op het plein.
Slide 19 - Slide

Stap 2. Achtergrondgegevens
Je schrijf gegevens van het kind op. Dingen die te maken hebben met de reden waarom je observeert.
Leeftijd
Gezinssamenstelling
Gegevens thuissituatie Kind ziek geweest? Verhuizing? Geëmigreerd? Gevlucht?
Welke groep zit het kind
De situatie/les waar het gedrag zich vaak voordoet
De achtergrondgegevens kunnen erg belangrijk zijn bij het antwoord geven op je observatievraag.

Slide 20 - Slide

Stap 3. Vraagstelling
Voordat je observeert; schrijf je een vraagstelling op
Je kunt gerichter observeren. Wat wil je precies observeren?
In de vraagstelling staat:
1. Wie ga je observeren M. Fictieve naam of alleen voorletter
2. Welk aspect van het gedrag je gaat observeren Aandacht. Je wilt namelijk weten waar de aandacht van Meike op gericht is
3. In welke situatie je gaat observeren Tijdens de uitleg van een activiteit. Dit is de situatie waar het opvallende gedrag zich voordoetSlide 21 - Slide

Oefenen met een vraagstelling

Slide 22 - Open question

Stap 4. Observatiemethode & hulpmiddelen
Welke methode je kiest hangt af van wat je wilt weten​

Kwalitatief = alles letterlijk opschrijven 
Kwantitatief = turven 

Hulpmiddelen: potlood, papier, laptop, tablet, stopwatch, observatieformulieren, camera, geluidsrecorder​Slide 23 - Slide

Stap 5. Voer je observatie uit 
Wanneer? Welk tijdstip? Welke dag? Waar?​
Bespreek dit met collega’s (stagebegeleidster), stel betrokkenen (ouders)op de hoogte​
Wees objectief.  Vergeet meningen en gedachten, noteer waargenomen feiten!
Je beschrijft hier ofwel voluit of in een schema je waarnemingen op

Slide 24 - Slide

Stap 6. Orden de gegevens
Maak een ‘samenvatting’ van je observatieverslag​ ​
Ruimte om notities te ordenen​
Verzamel de meest opvallende dingen​ Voorbeelden​
Kijk naar wat je juist niet had verwacht?​
Komt iets vaak voor of juist heel weinig?​
NOG GEEN MENING

Slide 25 - Slide

Stap 7. Geef antwoord op de vraagstelling
Herhaal de vraagstelling: waar ga je antwoord op geven?​
Interpreteren: je gaat betekenis geven aan het gedrag dat je hebt geobserveerd​
Wees heel voorzichtig met interpreteren! Geef aan dat het jouw interpretatie is:​ Ik denk…​ Volgens mij…​ Ik heb de indruk dat…​
Maak duidelijk onderscheid tussen feiten uit de observatie en jouw interpretatie​ Ik kreeg de indruk dat Roos erg afgeleid was tijdens de uitleg van de activiteit. Zij keek vaak (ong. 10 keer) naar buiten.​
De gegevens die je in dit hoofdstuk gebruikt:​ 1. Feiten observatieverslag​ 2. Achtergrondgegevens​ 3. De situatie waarin je hebt geobserveerd

Slide 26 - Slide

Observatie opdracht
1. Kies een kind uit het filmfragment op de volgende sheet.
(klik op het gele vakje of ga naar NPO - het geheime leven van een vierjarige)
2. Observeer hem/haar A.D.H.V. de 7 stappen uit het observatieplan.
3.Kun je bepaalde (achtergrond) informatie nog niet invullen? geef dit dan in het  rood aan.

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Link

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Slide