Blok 7 les 5 & 6 2022 hoofdstuk 2 profielboek didactiek. Uitvoeren van lesactiviteiten

PDO blok 7 - les 5
Boek: Profielboek didactiek
Hoofdstuk 2 - uitvoeren van lesactiviteiten

1 / 23
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

PDO blok 7 - les 5
Boek: Profielboek didactiek
Hoofdstuk 2 - uitvoeren van lesactiviteiten

Slide 1 - Slide

Programma vandaag

 • Profielboek Didactiek
  Hoofdstuk 2 Uitvoeren van lesactiviteiten.
  2.1 Sturing en instructie.
 • Opdracht instructie geven in bepaalde vorm.

Slide 2 - Slide

Je weet wat een instructievorm inhoudt en 
je kunt verschillende instructievormen benoemen
.

Slide 3 - Slide

Sturing
* Leerkrachtgestuurd
* Leerlinggestuurd
* Gedeelde sturing
Overwegingen bij de keuze van sturing:
* School (visie, type, enz.)
* Inhoud
* Leerlingen
* De leerkracht zelf (persoonlijke voorkeur, ervaring, enz)

Slide 4 - Slide

Stelling:


Pas als de kinderen in mijn klas rustig zijn laat ik ze meer zelf mee bepalen.

Slide 5 - Slide

Werken in projecten
Hoeveel en hoe vaak verschilt sterk per school.
Dicht bij levensechte situaties.
Zorgt voor betrokkenheid.

Keuzes voor projecten afhankelijk van:
Interesses, evenement, doelen.

Slide 6 - Slide

Wie heeft ervaring met het werken met projecten binnen de BPV en met welk(e) project (en)?

Slide 7 - Open question

Energizer

Slide 8 - Slide

Instructievormen
Wat is instructie?
Een manier van uitleggen. Instructie voegt nieuwe informatie toe en verbindt deze met de kennis die de leerling al heeft.
Verschillende vormen van instructie:
           1 uitleg                                       4 geprogrammeerde instructie
           2 voordoen                               5 leren van beelden
           3 leestekst                                 6 zoeken 

Slide 9 - Slide

Waar hangt jouw keuze
voor welke instructievorm
je kiest van af
?

Slide 10 - Mind map

Keuze voor instructievorm
Afhankelijk van:
 • Inhoud van de les.
 • De leerlingen waarmee je werkt.
 • Wat je wilt en kunt.
 • De mogelijkheden van de school.

Slide 11 - Slide

                                        
Opdracht in groepen.
Iedere groep krijgt 1 instructievorm 
en beantwoordt de vragen:

1. Vertel zo volledig mogelijk wat de instructievorm inhoudt.
2. Werk deze instructievorm met een concreet voorbeeld uit en presenteer dit aan de klas. (je geeft dus een korte instructie in deze vorm over een zelfgekozen onderwerp aan de klas)
Belangrijk: gebruik hierbij de tips "ideaal gedrag" op blz. 49.


Slide 12 - Slide

Kijkwijzer instructievaardigheden

Lees de instructievaardigheden (blz.47/48 in je boek) in 2-tallen door en wissel van gedachten met elkaar over :
 • Pas je dit veel toe in mijn bpv?
 • Zou je dit nog meer willen ontwikkelen?
 • Vind je dit een belangrijke vaardigheid? Waarom wel/niet?

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Lesdoelen:
-je kunt verschillende instructievormen benoemen.
-je hebt geoefend met coöperatieve en competitieve werkvormen.
-je weet wat een leerlingvolgsysteem en de functie hiervan inhoudt .
-je kunt een voorbeeld noemen van een leerlingvolgsysteem
-je kunt aangeven hoe je kunt evalueren en welke instrumenten je hiervoor kunt gebruiken.
Les 6 Lesdoelen voor vandaag:
- Je weet wat er bedoeld wordt met een
 coöperatieve,- en competitieve,- en individualistische werkvorm.

- Je hebt geoefend met één van deze didactische werkvormen bij het ontwerpen van een lesactiviteit.

Slide 16 - Slide

Didactische werkvormen
 1. Coöperatieve werkvormen 

 2. Competitieve werkvormen

 3. Individualistische werkvormen. 

Slide 17 - Slide

Coöperatieve werkvormen

 • Verantwoordelijk voor eigen leren én leren voor leren van         groepsgenoten. 
 • Alleen succes als je samenwerkt.
      (samenwerkingsvaardigheden als
       onderhandelen, taken verdelen, luisteren naar anderen)
 • Inhoudelijk doel - productevaluatie én
       samenwerkingsdoel (=sociaal doel) - procesevaluatie.
                                       Voorbeelden op blz. 62

Slide 18 - Slide

Competitieve werkvormen
 • Eigenlijk tegenovergestelde van coöperatieve werkvorm.
 • Leerlingen zijn elkaars concurrenten. Strijd om de beste prestaties. • Voorbeelden: tafeldiploma, Kahoot, allerlei wedstrijdvormen.

Slide 19 - Slide

Welke voordelen en nadelen van competitieve werkvormen zie jij?

Slide 20 - Open question

Individualistische werkvormen
 • Zelfstandig werken.
 • De eigen leerdoelen bepalen wat een leerling doet.
 • Ieder voor zich.
 • Voorbeeld: een kind werkt op eigen leerlijn.
 • Past bij adaptief onderwijs. (lesstof passend bij het niveau van het kind). Denk bv ook aan adaptieve online programma's voor bv rekenen.

Slide 21 - Slide

Opdracht Poster themales in 2/3 tallen (12 maart CL)

Iedere groep krijgt een thema  toegewezen en een werkvorm d.m.v. rad van fortuin.
De opdracht:

1) Maak een mindmap : Waar denk je aan bij dit thema (denk aan je leeftijd /interesse van je doelgroep) (1/3 van je poster)

2) Kies 1 deelthema bijv. bij thema wonen; soorten huizen (gr1/2) wonen in andere landen (5/6). En bedenk  allerlei activiteiten die je zou kunnen doen met dit deelthema. Houd hierbij jouw doelgroep in de gaten (1/3 van de poster)

3) Werk één van bovenstaande lessuggesties uit met de gekozen werkvorm om dit doel te behalen en omschrijf deze activiteit zo goed mogelijk in verschillende fasen. (1/3 van de poster)

Maak de poster zo aantrekkelijk dat een ander zin heeft om met dit thema aan de slag te gaan, omdat het bruist van ideeën en lessuggesties !Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide