Blok 7 les 4 uitvoeren van lesactiviteiten

PDO blok 7 - les 4
Hoofdstuk 2 - uitvoeren van lesactiviteiten
Boek: Profielboek didactiek
1 / 23
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

PDO blok 7 - les 4
Hoofdstuk 2 - uitvoeren van lesactiviteiten
Boek: Profielboek didactiek

Slide 1 - Slide

Vandaag:

-terugblik vorige les :werkvormen

-hoofdstuk 2.4 leerlingvolgsysteem
-hoofdstuk 2.5 afronden van het leerproces


Slide 2 - Slide

Beschrijf de soorten sturing:
leerkrachtgestuurd en leerlinggestuurd.

Slide 3 - Open question

Wat is GEEN instructievorm?
A
Voordoen
B
Zoekactiviteit
C
Geprogrammeerde instructie
D
Zelfstandig werken

Slide 4 - Quiz

Coöperatieve werkvormen
Competitieve werkvormen
Individualistische werkvormen
Leerlingen gaan de strijd met elkaar aan voor het beste resultaat.
Leerlingen behalen succes wanneer ze samen werken.
Onderwijs op maat, leerlingen werken op hun eigen niveau en er worden doelen per leerling gesteld.

Slide 5 - Drag question

Slide 6 - Slide

Lesdoelen paragraaf 2.4
-Je weet wat een leerlingvolgsysteem inhoudt.
-Je kunt twee voorbeelden noemen van LVS.
-Je kunt de verschillende functies van een LVS   benoemen.
-Je weet wat een didactische leeftijd inhoudt.
-Je kunt het verschil weergeven tussen een schoolrapport en een onderwijskundig rapport.

Slide 7 - Slide

Wat is een LVS ?

Slide 8 - Open question

Filmpje volgende dia

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

zoekopdracht in je boek
je krijgt hiervoor 15 minuten......

Slide 11 - Slide

timer
15:00

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

lesdoelen paragraaf 2.5
-je kunt het verschil benoemen tussen evalueren en reflecteren
-je kunt het verschil benoemen tussen een formatieve- en een summatieve toets
-je kunt voorbeelden noemen van effectieve feedback

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Filmpje groep 2:
https://youtu.be/iwdqgDYIPLw
Twee kijkvragen bij bovenstaand filmpje
:

  • Op welk niveau krijgen deze leerlingen feedback (taak-, proces-, zelfregulatie-of zelfniveau?)
  • Vind je deze feedback effectief en licht toe

Slide 19 - Slide

Hoe je beoordeelt/ toetst hangt af van het type onderwijs
We onderscheiden 4 onderwijstypen:
Hoe wordt hier een activiteit veelal afgerond ?
Zoek op je boek , blz 80/81 . Je krijgt 2 minuten

Neoklassikale school:
Geïndividualiseerde school
Ontwikkelingsschool
Gemeenschapsschool

timer
1:00

Slide 20 - Slide

Wat bedoelen we met objectief beoordelen en geef een voorbeeld.?

Slide 21 - Open question

wanneer is er sprake van een subjectieve beoordeling ?
A
negatieve eigenschappen van leerling tellen mee
B
normering is bekend
C
kwaliteit van student telt mee (halo-effect)
D
aantal te behalen punten staan genoteerd bij vraag

Slide 22 - Quiz

Einde hoofdstuk 2 uitvoeren van lesactiviteiten

Slide 23 - Slide