Paragraaf 5.3 De verstedelijking van Duitsland

5.3 De verstedelijking van Duitsland
1 / 20
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

5.3 De verstedelijking van Duitsland

Slide 1 - Slide

5.3 Verstedelijking van Duitsland
Wat ga je leren? 

Aan het einde van de les kun je de spreiding van de steden en de stedelijke gebieden in Duitsland verklaren. 

Slide 2 - Slide

Stedelijke gebieden
Elk stedelijk gebied eigen specialisaties:
 • Ruhrgebied veel industrie
 • Hamburg, Bremen zeehaven
 • Stuttgart en München hightechsteden
 • Berlijn hoofdstad en regering
 • Frankfurt financiële hoofdstad

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Subarbanisatie Berlijn
 Tussen 1961 en 1989 was Berlijn een gedeelde stad. Oost-Berlijn was de hoofdstad van de DDR.

 •  Tot 1989 geen suburbanisatie: Door Berlijnse muur
 • Na 1990 veel suburbanisatie

Slide 5 - Slide

Gevolgen voor Berlijn:
 Na 1990 veel suburbanisatie, dit had gevolgen:

 • In omgeving Berlijn vele nieuwbouwwijken gebouwd 
 •  Vooral gezinnen met jonge kinderen vertrokken uit de stad. 

Slide 6 - Slide

Uitbreiding Berlijn

Slide 7 - Slide

Gevolgen suburbanisatie voor Berlijn na 1990:


 •  Hoogste vertrekoverschotten: stadswijken in binnenstad en flatwijken
                         - Mensen met hoge inkomens vertrekken uit de binnenstad 
                         - Plek ingenomen door arme, werklozen, vaak    
                           buitenlandse migranten → achterstand en
                           armoede wordt versterkt. 


 • Door suburbanisatie en migratie is in Berlijn de  sociale ongelijkheid ( verschil tussen arm en rijk)  toegenomen. 

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Steden in Oost-Duitsland -> na de val van de Muur
 • Veel herinrichting in Oost - Duitsland zoals in Oost - Berlijn
 • Flats afgebroken, nieuwe huizen op die plaats
 • Minder huizen nodig omdat veel mensen weggaan

Slide 10 - Slide

Stedelijke gebieden in Duitsland

Lijkt op Nederland:
- Er zijn grote agglomeraties en stedelijke gebieden
- Er is steeds minder landelijk gebied hierdoor
- Elk stedelijk gebied heeft eigen specialiteit => net als de Randstad in Nederland.


Slide 11 - Slide

Nu Maken
Lezen leerboek H5 par 5.2 blz. 64 en 65
Lezen leerboek H5 par 5.3 blz. 66 en 67

Maken H5 par. 5.2 blz. 122 vraag 2, 3, 5, 7
Maken H5 par. 5.3 blz. 125 vraag  3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
Klaar? mag je iets voor je zelf doen.

Slide 12 - Slide

HERHALING
Paragraaf 5.3

Verstedelijking van Duitsland

Slide 13 - Slide

Welke specialisatie heeft de stad Frankfurt?

Slide 14 - Open question

Welke specialisatie heeft het Ruhrgebied?

Slide 15 - Open question

Welke specialisatie heeft Bremen en Hamburg?

Slide 16 - Open question

Waarom kwam de suburbanisatie in Berlijn na 1990 op gang?

Slide 17 - Open question

Wie trokken vooral weg uit Berlijn?

Slide 18 - Open question

Vooral de mensen met hoge inkomens trokken weg uit Berlijn, ze trokken weg uit..
A
buitenwijken
B
binnenstad
C
nieuwbouwwijken
D
agglomeraties

Slide 19 - Quiz

Wie namen de plaats in van mensen die wegtrokken uit de binnenstad

Slide 20 - Open question