Much/many & possesives

Welcome 
1 / 25
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Welcome 

Slide 1 - Slide

Much/many
Dutch translation?


Slide 2 - Slide

Much/many
Veel

How many doors are there in this classroom?
Hoeveel deuren zijn er in dit klaslokaal?

How much time do we have left?
Hoeveel tijd hebben we nog over?

Slide 3 - Slide

Many
We gebruiken many wanneer we iets kunnen tellen.

- There are many tables in this classroom
- There are many students in this classroom
- There aren't many teachers in this classroom

Slide 4 - Slide

Much
We gebruiken much wanneer iets niet telbaar is.

- I don't have much time
- There isn't much water left in my bottle
- We have too much homework

Slide 5 - Slide

There's so ...... grass outside!
A
many
B
much

Slide 6 - Quiz

I've eaten so ..... chocolate eggs during easter!
A
Many
B
Much

Slide 7 - Quiz

We have way too ___ homework!
A
many
B
much

Slide 8 - Quiz

There are ..... trees outside
A
Many
B
Much

Slide 9 - Quiz

I don't have .... water left in this bottle. Luckily, I've got ..... more bottles of water!
A
Much/Much
B
Many/much
C
Many/Many
D
Much/many

Slide 10 - Quiz

Possesives
Dutch translation?

Slide 11 - Slide

Possesives
Dutch translation?
Bezitten, iets is van iemand

When playing video games it is important to possess great reaction skills.

He is possessed by a ghost.

Slide 12 - Slide

Examples of possesive grammar
This is Robert's bike
Dit is de fiets van Robert.
This is the men's bathroom
Dit is het toilet van de mannen.
Those are the kids' cookies
Dat zijn de koekjes van de kinderen.
The capital of the Netherlands
De hoofdstad van Nederland

Slide 13 - Slide

When do I use 's?
We gebruiken ‘s om bezit aan te duiden van mensen, dieren en dingen. Zelfs als ze eindigen op een ‘s
This is Peter's car 
This is Sjors's LessonUp
That's the cat's litter box 
That's the TV's power cable
Belangrijk! Wanneer je twee of meer personen noemt, zet je alleen een 's achter de naam van de laatste persoon. 
John, Peter and Steven's house


Slide 14 - Slide

When do I also use 's?
We gebruiken ook 's wanneer de meervoud van een woord niet eindigt met -s.
Children
Men
Women

This is the men's/women's bathroom
That's the children's toys

Slide 15 - Slide

When do I use '?
We gebruiken alleen een ', wanneer de meervoud van een woord al eindigt op -s.
Kids
Boys
Ladies

Those are the kids' cookies
This is the boys' locker room
This is the ladies' bathroom

Slide 16 - Slide

When do I use of?
We gebruiken of wanneer we het hebben over geografische namen.
The capital of the Netherlands
The president of the United States


 Slide 17 - Slide

Sometimes, both of and 's are correct...
Wanneer we het over dingen hebben, kunnen we vaak beiden gebruiken:
The best player of this season
This season's best player

The costs of the operation are way too high
The operation's costs are way too high

Slide 18 - Slide

That's (John) house
A
Johns'
B
John's

Slide 19 - Quiz

This is (Bas) book
A
Bas's
B
Bas'

Slide 20 - Quiz

These are the (children) toys
A
Children's
B
Childrens'
C
Childrens

Slide 21 - Quiz

These are the (kids) toys
A
kids'
B
kid's
C
kids

Slide 22 - Quiz

Which sentence is grammatically correct?
A
The headlight of my car is broken
B
My car's headlight is broken

Slide 23 - Quiz

Samenvattend
many = telbaar
much = niet telbaar

's, bezit aanduiden van mensen, dieren en dingen
's, meervoud van woorden die niet eindigen op -s
', wanneer het meervoud van een woord al eindigt op -s
of, geografische namen

Slide 24 - Slide

Assignment time!

Slide 25 - Slide