Context van de zorgvrager les 7.

Context van de zorgvrager.
Les 7. 
1 / 42
next
Slide 1: Slide
Directe zorgSecundair onderwijs

This lesson contains 42 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Context van de zorgvrager.
Les 7. 

Slide 1 - Slide

Herhalingsquiz. 

Slide 2 - Slide

Uit welke 4 dimensies bestaat het contextueel denken?
A
waarheden, interacties, denken, fysiek
B
Relationeel, interacties, psychologie, feiten
C
Relationeel, fysiek, denken, interacties.

Slide 3 - Quiz

Geef de 3 kenmerken van de context.
A
Eigen context, sociale context, familiale context.
B
Eigen context, sociale positie, sociale status.
C
Sociale positie, sociale status, sociale rol.

Slide 4 - Quiz

Geef de verschillende soorten leeftijden?
A
Chronologische leeftijd, biologische leeftijd, psychologische leeftijd.
B
Biologische leeftijd, lichamelijke leeftijd, sociale leeftijd.
C
Lichamelijke leeftijd, psychologische leeftijd en sociale leeftijd.

Slide 5 - Quiz

Welke opvoedingsstijl is dit: Volwassen nemen alle beslissingen, strenge straffen.
A
Verwaarlozende opvoedingsstijl
B
Verwennende opvoedingsstijl
C
Democratische opvoedingsstijl
D
Autoritaire opvoedingsstijl

Slide 6 - Quiz

Welke opvoedingsstijl is dit: Ouders negeren de behoeften van het kind, soms lichamelijke mishandeling
A
Autoritaire opvoedingsstijl
B
Verwaarlozende opvoedingsstijl
C
verwennende opvoedingsstijl
D
Democratische opvoedingsstijl

Slide 7 - Quiz

17. Je eigen context. 
• Net zoals elke ZV heb jij een eigen context om je heen
• Wij zijn mensen die:
 Te midden in de maatschappij staan
 In onze sociale omgeving
Gebruik makend van verschillende instituten/professionals

Slide 8 - Slide

18. Beroepsgeheim en deontologie
Artikel: “Dementerende bejaarden te kijk gezet op Facebook” 
6 verpleegkundigen op staande voet ontslagen. 

Slide 9 - Slide

Wat zijn jullie bedenkingen na het lezen van dit artikel?

Slide 10 - Open question

18. Beroepsgeheim en deontologie.
18.1 Inleiding:
 • Familieleden zijn dikwijls bezorgd
 • Willen graag uitleg
 • Willen zekerheid
 • ZV hebben rechten:
Recht op geheimhouding van de medische gegevens
 Recht op privacy
 • Beroepsgeheim + wettelijke vastgelegd

Slide 11 - Slide

18. Beroepsgeheim en deontologie.
18.2 Het beroepsgeheim
= ‘zwijgplicht’ of ‘geheimhoudingsplicht’
= plicht om geheimen te verzwijgen voor derden

Slide 12 - Slide

18. Beroepsgeheim en deontologie.
18.2.1.1 Drager van het beroepsgeheim:
 • Vnl. medische beroepen en hun medewerkers (‘afgeleid beroepsgeheim’)
 • Alle personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen’ (religieuzen, ook stagiairs en vrijwilligers!)

Slide 13 - Slide

18. Beroepsgeheim en deontologie.
18.2.1.2 Informatie van het beroepsgeheim
 • 3 voorwaarden geheimhoudingsplicht: 1e: geheim – 2e: toevertrouwd aan hulpverlener – 3e: enkel vernomen worden tijdens en noodzakelijk voor uitoefening van het beroep.

Slide 14 - Slide

18. Beroepsgeheim en deontologie.
18.2.2 Schending van het beroepsgeheim:

Schending van het beroepsgeheim  sanctie / vervolging / bestraffing

Slide 15 - Slide

18. Beroepsgeheim en deontologie.
18.3 Uitzonderingen op het beroepsgeheim:
18.3.1 Getuigenis in rechte:
 • Vervalt indien getuige voor rechtbank – parlementaire onderzoekscommissie.
 • Ze blijven het recht houden om te zwijgen.
 • Getuigenis politie/parket: beroepsgeheim mag niet worden geschonden!

Zie voorbeeld cursus. 

Slide 16 - Slide

18. Beroepsgeheim en deontologie.
18.3.2 Wettelijke verplichting: 
• Indien wet verplicht geheim bekend te maken: besmettelijk ziekten, aangifte geboorte, arbeidsongevallen,…


Slide 17 - Slide

18. Beroepsgeheim en deontologie.
18.3.3 Noodtoestand:
 • Als de noodtoestand enkel kan gestopt worden door hulp te vragen of anderen op de hoogte te brengen, mag beroepsgeheim worden geschonden
 • Vbn: zelfmoordneigingen, kinder- of oudermishandeling, seksueel misbruik,…

Slide 18 - Slide

18. Beroepsgeheim en deontologie.
18.3.4 Beroepsgeheim t.a.v. ouders van minderjarigen:
 • Ouders = aansprakelijk
 • Beslissingsrecht over onderwijs/gezondheid
 • Minderjarigen hebben ook recht op privacy!
 • Dokters kunnen beslissen over bekwaamheid


Slide 19 - Slide

18. Beroepsgeheim en deontologie.
18.3.5 Instemming van de patiënt of cliënt:
 • De betrokken persoon akkoord gaat
 • Persoon is wilsonbekwaam
 • Er een noodtoestand dreigt (bv: HIV besmetting)

Slide 20 - Slide

18. Beroepsgeheim en deontologie.
18.3.6 Gedeeld beroepsgeheim
 • Persoon moet ook gebonden zijn aan het beroepsgeheim
 • Bij de hulpverlening betrokken zijn
 • Enkel info die nodig is voor de hulpverlening
 • Enkel en alleen in jouw belang
 • Vooraf geïnformeerd over welke info aan wie kan worden doorgegeven (ev. met instemming)

Slide 21 - Slide

18. Beroepsgeheim en deontologie.
Quiz over beroepsgeheim. 

Slide 22 - Slide

Ilse heeft een miskraam gehad. Op een avond hoort Ilse het onderhoudspersoneel roepen: “De vuilnisbak moet nog geleegd worden bij die van dat miskraam.”.

JA: schending van het beroepsgeheim
Neen: geen schending van het beroepsgeheim

Slide 23 - Poll

De stomazakjes van een bejaarde moeten worden aangevuld. Je gaat op de kamer van de bejaarde binnen. Er is bezoek. Je zegt tegen de bejaarde: "Ik zal de voorraad stomazakjes in de badkamerkast leggen.".

ja: schending van het beroepsgeheim
Neen: geen schending van het beroepsgeheim

Slide 24 - Poll

Je krijgt een telefoontje van een dame die zegt de dochter van mevrouw X te zijn. Ze vraagt uitleg over de situatie van haar moeder. Je geeft informatie.

Ja: schending van het beroepsgeheim
Neen: geen schending van het beroepsgeheim

Slide 25 - Poll

Op de computer op de afdeling wordt alle informatie van de bewoners bijgehouden. De kinesist van Leonie komt op bezoek en vraagt een aantal gegevens. Je laat hem alleen werken op de computer, terwijl je zelf vlug een oproep gaat beantwoorden.

JA: schending van het beroepsgeheim
Neen: schending van het beroepsgeheim

Slide 26 - Poll

Een bewoner vraagt om bijstand van een priester. Je meldt dit aan de hoofdverpleegkundige.

Ja: schending van het beroepsgeheim
Neen: geen schending van het beroepsgeheim

Slide 27 - Poll

Je dienst zit erop. Voor je weggaat informeer je je collega over wat er gebeurd is.

ja: schending van het beroepsgeheim
Neen: geen schending van het beroepsgeheim

Slide 28 - Poll

Chantal verzorgde deze week Maria, een wat agressieve oude vrouw. Deze morgen komt de dokter op de afdeling en vraagt of er problemen zijn met bepaalde patiënten. Chantal laat hem weten dat Maria de afgelopen tijd veel medebewoners uitscheldt.

Ja: schending van het beroepsgeheim
Neen: geen schending van het beroepsgeheim

Slide 29 - Poll

Louis is verslaafd aan alcohol. Tijdens het boodschappen doen, vraagt de winkelierster je: “Is het waar, is die Louis een zuipschuit?” Je antwoordt: "Weet je dat al?“

Ja: schending van het beroepsgeheim
Neen: geen schending van het beroepsgeheim

Slide 30 - Poll

Je moet een observatieopdracht maken in je stagedocumenten. Je stelt de bejaarde voor: volledige naam, leeftijd, gezinstoestand,...

Ja: schending van het beroepsgeheim
Neen: geen schending van het beroepsgeheim

Slide 31 - Poll

18. Beroepsgeheim en deontologie.
18.4 Deontologie:
18.4.1: Beroepsgeheim en discretie:
 • Cliënten laten zich maar verzorgen als ze voldoende vertrouwen hebben in de hulp- of zorgverlener
 • Vaardigheden: zwijgen & zorgvuldig omgaan met info
 • Vertrouwen vergroten


Slide 32 - Slide

18. Beroepsgeheim en deontologie.
18.4.1: Beroepsgeheim en discretie:
 • Verwant: privacy
Bewoners moeten deel privacy afstaan, aanpassingen leefvorm/omstandigheden.

Inleven: samenleven met anderen, gewassen worden door vreemden, inboeten in autonomie en privacy,…
Niet praten OVER de bewoner (vaak onbewust – pijnlijk)

Slide 33 - Slide

18. Beroepsgeheim en deontologie.
18.4.2 Ethiek binnen verzorging en verpleging:
 • Mensen van vlees en bloed
 • Waarden, overtuigingen, gevoelens, zelfbeeld
 • Mensen willen ‘waardig’ worden behandeld

Slide 34 - Slide

18. Beroepsgeheim en deontologie.
18.4.2 Ethiek binnen verzorging en verpleging:
 • Omgang met bewoners wordt vaak bepaald door:
 • Routine – druk – eigen dynamiek/waarden/normen…
 • Job uitoefenen op ethisch verantwoorde manier: respect voor waarden van ZV
 • Probeer doel te bereiken op ethisch verantwoorde manier

Slide 35 - Slide

18. Beroepsgeheim en deontologie.
Artikel: “Twee rusthuismedewerkers ontslagen voor vastbinden en opsluiten vrouw”

Slide 36 - Slide

Wat zijn jullie bedenkingen na het lezen van dit artikel?

Slide 37 - Open question

19. Draaglast en draagkracht.
 • Soms gaat het even allemaal niet meer…
 • bv: bewoner die het bloed van onder je nagels haalt. 
 • Probleem met in je gezin.....

Al deze zaken zorgen ervoor dat je even uit je lood geslagen bent. 


Slide 38 - Slide

Slide 39 - Slide

Omschrijf een situatie die je hebt meegemaakt waaruit bleek dat je balans helemaal uit evenwicht was. Benoem duidelijk wat er invloed had op je draagkracht en wat op je draaglast.

Slide 40 - Open question

Overlopen opdrachten. 
Opdracht familie: indienen op vrijdag 14/05.
Prezi-opdracht: indienen op dinsdag 11/05 om 23.59.
Synthese opdracht: indienen op maandag 17/05. 

Slide 41 - Slide

Einde les. 

Slide 42 - Slide