Toets hofcultuur alle disciplines 1

Toets hofcultuur
Alle disciplines... 
1 / 26
next
Slide 1: Slide
KunstMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Toets hofcultuur
Alle disciplines... 

Slide 1 - Slide

Hofcultuur
(16e/17e eeuw in Frankrijk/Italië)

Slide 2 - Mind map

Sprezzatura is een term uit de Renaissance en werd door Baldassar Castiglione ( ) geïntroduceerd in zijn boek Il libro del Cortegiano, het handboek van de Hoveling, Venetië, Sprezzatura is onlosmakelijk verbonden met het gedrag van iemand die zich de regels van de levenskunst heeft eigen gemaakt. 1a. Leg uit wat sprezzatura betekent.

Slide 3 - Open question

1b. Noem twee eisen waaraan de ideale hoveling volgens Castiglione moest voldoen.

Slide 4 - Open question

Blok 1: theater

Slide 5 - Slide

Het klassieke theater aan het Italiaanse hof steunde vooral op de teksten. In de tweede helft van de 16de eeuw ontstond een meer theatrale vorm van bewegingskunst, die zich vooral richtte op de expressieve uitbeelding van een verhaal met theatrale overdrijvingen.
2a. Hoe wordt deze vorm van theater genoemd?

Slide 6 - Open question

2b. Waarvoor diende de tekst vooral en wat maakte dit soort toneel zo leuk voor het publiek, ook als ze een tweede keer kwamen kijken? Geef twee antwoorden.

Slide 7 - Open question

Op de afbeelding is het Theatro Olympico in Vicenza (Italie) te zien. Het is in 1580 gebouwd en ontworpen door Andrea Palladio. Dit theater bestaat nog steeds en is helemaal gebaseerd op hoe men in die tijd dacht dat Romeinse (openlucht) theaters er uit moeten hebben gezien.
3a. Noem minimaal 2 kenmerken van dit theater.

Slide 8 - Open question

3b. In het klassieke drama wordt er vastgehouden aan de drie eenheden van Aristoteles. Welke zijn dat?

Slide 9 - Open question

Blok 2: Dans

Slide 10 - Slide

De Academie Royale de Danse werd in 1661 aan het Franse hof opgericht door Lodewijk XIV.
4a. Waarom werd deze dans academie opgericht? Noem 1 argument.

Slide 11 - Open question

4b. Noem een ontwikkeling op het gebied van de danskunst die door deze academie werd bevorderd.

Slide 12 - Open question

Blok 3: Beeldend

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

5. De David van Michelangelo is een beeld uit de Renaissance. De David van Bernini is een beeld uit de Barok. Noem 3 argumenten die dit uitleggen.

Slide 15 - Open question

Blok 4: Muziek

Slide 16 - Slide

Op de volgende slides staan de geluidsfragmenten:
Geluidsfragment 1: Orlando di Lasso, Sibylla Persica uit Prophetiae Sibyllarum 
Geluidsfragment 2: Claudio Monteverdi, Lamento della Ninfa

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Slide 19 - Video

Tijdens de Barok ontstaat en ontwikkelt zich de opera tot een volwaardige kunstvorm. In 1607 wordt l Orfeo van Claudio Monteverdi voor het eerst opgevoerd aan het hof van Mantua. De prima prattica beschouwt Monteverdi als een oude stijl en hij kiest voor de seconda prattica. 6a. Welke van de 2 fragmenten is seconda prattica en waarom?

Slide 20 - Open question

6b. Wie voerden deze muziek uit en wie was de opdrachtgever?

Slide 21 - Open question

Op de volgende slide staat het fragment:
geluidsfragment 3: Jean-Baptiste Lully, Alceste Alceste is een muzikale tragedie van de componist Lully. 

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Alceste is een muzikale tragedie van de componist Lully. Dit was een belangrijk muziekstuk in de Franse opera. In dit stuk speelt emotie een belangrijke rol.
7A. Wat betekent de affectenleer voor de muziek?

Slide 24 - Open question

7b. Noem 3 muzikale eigenschappen die de affecten kunnen versterken

Slide 25 - Open question

Waar wil je nog meer uitleg over als het gaat over hofcultuur?

Slide 26 - Open question