3b kringlopen

Goedemiddag !
1 / 26
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 26 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Goedemiddag !

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Voedselkringloop

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Voedselkringloop

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Fotosynthese

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Fotosynthese
Fotosynthese

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Fotosynthese
Water + Koolstofdioxide + zonlicht 

--> 

Glucose + zuurstof

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Voedselkringloop

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Verbranding: 
- Doen alle organismen
- Tegenovergestelde van fotosynthese
- Gebruiken de glucose en zuurstof die gemaakt zijn in de fotosynthese 
- Maken water en koolstofdioxide
- Doen ze voor: energie

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Fotosynthese en verbranding

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Kringloop van fotosynthese en verbranding

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

kringloop

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Koolstofkringloop

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Voedselkringloop
Koolstofkringloop

Slide 13 - Slide

in de natuur wordt alleen gebruikt wat beschikbaar is
alles wat geproduceerd wordt, wordt weer gebruikt, geen afval
gesloten kringloop kan oneindig doorgaan
er gaan geen stoffen verloren en er hoeven geen nieuwe stoffen aan toegevoegd te worden
verbruikte stoffen worden weer aangevuld
kringloop is een voorbeeld van een duurzame oplossing
als wij ook alleen gebruiken wat beschikbaar is, en alles wat we produceren bruikbaar is, dus geen afval, is dat duurzaam
Fotosynthese:
water + koolstofdioxide + licht --> glucose + zuurstof

Verbranding: 
glucose + zuurstof --> energie + koolstofdioxide + water

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Kringloop van koolstof
Koolstof = C
Koolstofdioxide = CO
Glucose = C6H12O6

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Fotosynthese:
water + koolstofdioxide + licht --> glucose + zuurstof
H2O + CO2 + licht --> C6H12O6 + O2

Verbranding: 
glucose + zuurstof --> energie + koolstofdioxide + water
C6H12O6 + O2 --> energie + CO2 + H2O

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Koolstofkringloop
CO2
Glucose C6H12O6
Water H2O

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

De koolstofkringloop gaat over het doorgeven van het element koolstof (C)

Het kan o.a. voorkomen in koolstofdioxide (CO2) en glucose (C6H12O6)

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

3.5 Kringlopen
Kringloop van fotosynthese en verbranding op niveau van atomen

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

koolstofkringloop

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Fossiele brandstoffen
- Dode planten en dieren komen in de grond
(miljoenen jaren opgeslagen)
- Fossiele brandstoffen: koolstof uit resten van 
planten en dieren
- Verbrand: veel CO2 in de lucht,
meer dan de planten kunnen opnemen. 
--> Broeikaseffect 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Klimaat-verandering


  • Verbranding fossiele brandstoffen 
  • Veeteelt  (methaan)
  • Landbouw --> ontbossing (minder opslag koolstof)

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

En nu de Stikstofkringloop

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Stikstofkringloop
- Atoom stikstof staat centraal 
- Stikstof =

- Planten: nemen stikstof uit de bodem (nitraat)
- Dieren: stikstof in eiwitten

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Als wat zit koolstof in de lucht
A
gewoon koolstof
B
koolstofdioxide
C
zuurstof
D
water

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Stikstofkringloop

Slide 26 - Slide

This item has no instructions