par. 3.5 kringlopen

3.5 Kringlopen
1 / 30
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

3.5 Kringlopen

Slide 1 - Slide

Startopdracht:
Maak opdr 2 (blz 178)
Klaar: Lezen blz 179.Slide 2 - Slide

Leerdoelen 3.5 les 1 
-Je kunt uitleggen wat de functies van organismen zijn in een voedselkringloop zijn.
-Je kunt de kringloop van fotosynthese en verbranding uitleggen.
-Je kunt beschrijven hoe stoffen doorgegeven worden in de koolstofkringloop.
-Je kunt beschrijven hoe stoffen doorgegeven worden in de stikstofkringloop. 

Slide 3 - Slide

Hoe vormen organismen een voedselkringloop?


 • Producenten > altijd planten
  - maken energierijke voedingstoffen
 • Consumenten > planteneters/vleeseters/alleseters
 • Afvaleters > eten resten van consumenten
 • Reducenten > altijd bacteriën en schimmels
  - breken resten af tot mineralen, producenten (planten)
  gebruiken mineralen

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Hoe gaat de kringloop van fotosynthese en verbranding?

 • Fotosynthese
  - Koolstofdioxide + Water + Energie -> Glucose + Zuurstof

 • Verbranding
  - Glucose + Zuurstof -> Energie + Koolstofdioxide + Water

 • Wat bij het ene ontstaat wordt gebruikt bij de andere!

Slide 6 - Slide

Hoe gaat de kringloop van fotosynthese en verbranding?

 • Moleculen > kleine deeltjes waar stoffen uit bestaan
  - glucose is opgebouwd uit glucosemoleculen
  - water is opgebouwd uit watermoleculen
 • Moleculen zijn opgebouwd uit atomen 
  - een glucosemolecuul bevat 3 soorten atomen:
  - koolstof > letter C
  - zuurstof > letter O
  - waterstof letter H

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Maken
Eerste 8 minuten in stilte
Zelf bestuderen/doorlezen: 3.5
Maken: opdracht 1 t/m 15
(7 of hoger: opdr 3, 4, 5 ,7, 8, 11, 13) 

Klaar? Nakijken -> antwoorden staan op itslearning, daarna maken samenvatting of testjezelf 

timer
8:00

Slide 9 - Slide

3.5 Kringlopen

Slide 10 - Slide

Startopdracht:
Schrijf de processen van fotosynthese en verbranding op in scheikundige formules. 
Onderstreep de letter C. Slide 11 - Slide

Leerdoelen 3.5 les 2
-Je kunt uitleggen wat de functies van organismen zijn in een voedselkringloop zijn.
-Je kunt de kringloop van fotosynthese en verbranding uitleggen.
-Je kunt beschrijven hoe stoffen doorgegeven worden in de koolstofkringloop.
-Je kunt beschrijven hoe stoffen doorgegeven worden in de stikstofkringloop. 

Slide 12 - Slide

Koolstofkringloop
De koolstofkringloop gaat over het doorgeven van het element koolstof (C)

Koolstof zit onder andere in koolstofdioxide (CO2) en glucose (C6H12O6)

Slide 13 - Slide

Koolstofkringloop
Bij de koolstofkringloop kijk je alleen naar het atoom koolstof --> dus de C

Tijdens fotosynthese en verbranding gaan de koolstofatomen van de ene stof over in de andere.

Dus van CO2, naar glucose, naar CO2

Slide 14 - Slide

Hoe gaat de koolstofkringloop?

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Link

Maken
Eerste 8 minuten in stilte
Zelf bestuderen/doorlezen: 3.5
Maken: opdracht 16 t/m 21


Klaar? Nakijken -> antwoorden staan op itslearning, daarna maken samenvatting of testjezelf 

timer
8:00

Slide 18 - Slide

3.5 Kringlopen

Slide 19 - Slide

Startopdracht:
Lezen blz 190, 191.Slide 20 - Slide

Leerdoelen 3.5 les 3 
-Je kunt uitleggen wat de functies van organismen zijn in een voedselkringloop zijn.
-Je kunt de kringloop van fotosynthese en verbranding uitleggen.
-Je kunt beschrijven hoe stoffen doorgegeven worden in de koolstofkringloop.
-Je kunt beschrijven hoe stoffen doorgegeven worden in de stikstofkringloop. 

Slide 21 - Slide

Hoe gaat de stikstofkringloop?
 • De stikstofkringloop is een ander soort kringloop. Hierbij volg je het atoom stikstof.
 • Stikstof zit in mineralen (nitraat) en in eiwitten
 • Planten nemen stikstof op uit de bodem.
 • Planten worden gegeten door dieren
 • Dieren en planten worden opgeruimd door bacteriën en schimmels.

Slide 22 - Slide

Stikstofkringloop
Bij de stikstofkringloop volg je het atoom stikstof --> aangegeven met een N

Het atoom N gaat van stikstof naar eiwit naar nitraat naar stikstof

Slide 23 - Slide

Bacteriën en schimmels
Sommige bacteriën/schimmels kunnen stikstof uit de lucht halen, MAAR planten, dieren en mensen kunnen dat NIET
Bacteriën/schimmels zetten natuurlijk afval met om in nitraat.
Planten, dieren en mensen krijgen stikstof op een andere manier binnen.

Slide 24 - Slide

Stikstofkringloop
1. Planten nemen nitraat op uit de bodem --> bouwen stikstof uit het nitraat in eiwitten in. 
2. Mensen en dieren eten planten of dieren en krijgen zo eiwitten binnen. 
3. Produceren van natuurlijk afval, daar zitten ook eiwitten in. 
4. Bacteriën zetten natuurlijk afval met stikstof om in nitraat.

Slide 25 - Slide

Maken
Eerste 8 minuten in stilte
Zelf bestuderen/doorlezen: 3.5
Maken: opdracht 22 t/m 25 


Klaar? Nakijken -> antwoorden staan op itslearning, daarna maken samenvatting of testjezelf 

timer
8:00

Slide 26 - Slide

In de koolstofkringloop worden door veel organismen stoffen verbrand. Welke organismen in de koolstofkringloop doen aan verbranding?
A
planten
B
dieren
C
dieren en schimmels
D
zowel planten, dieren als schimmels

Slide 27 - Quiz

Wat is stikstofkringloop?
A
Een proces waarbij stikstof alleen door planten wordt gebruikt
B
Een proces waarbij stikstof gecreëerd wordt
C
Een proces waarbij stikstof door verschillende organismen wordt omgezet
D
Een proces waarbij stikstof afgebroken wordt

Slide 28 - Quiz

wat neemt de plant op van de stikstofkringloop?
A
nitriet
B
water
C
glucose
D
nitraat

Slide 29 - Quiz

Hoe wordt in de voedselketens stikstof doorgegeven in de stikstofkringloop?
A
alleen als nitraat
B
alleen als ammoniak
C
als energierijke stof
D
alleen als eiwitten

Slide 30 - Quiz