Presentatie online tool: LessonUp

LessonUp
Geef digitaal les met het grootste gemak!
1 / 20
next
Slide 1: Slide
ICT and computer science

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

LessonUp
Geef digitaal les met het grootste gemak!

Slide 1 - Slide

LessonUp
 Oline tool
Zeer gebruiksvriendelijk!
Voor leerkrachten en studenten
Instructies in het Nederlands

Slide 2 - Slide

Wat kan je ermee doen?
1) Je maakt eigen interactieve lessen. Filmpjes,slides, afbeeldingen, quizzen,     open vragen met woordwebs.
2) Je betrekt leerlingen op hun eigen device.
      Individueel of groepswerk. Opdracht thuis of in school. 
      Op hun eigen tempo en naar hun persoonlijke behoefte (differentiatie)

Slide 3 - Slide

Wat kan je ermee doen?
3) Je kan de leerevolutie van de studenten opvolgen.
4) Je kan studenten vragen laten beantwoorden anoniem of 
     in hun naam. Je kan op deze manier ook ALLE studenten                inbreng laten doen.
5) Je kan lessen delen en gebruiken van en met collega's!

Slide 4 - Slide

Wat heb je nodig?
Studenten
Smartphone/PC/ tabblad/WIFI
Leerkracht: 
Enthousiasme en kennis LessonUp
PC

Slide 5 - Slide

Hoe ga je te werk als leerkracht?
 1. https://lessonup.io
    2. Ik ben docent
    3. Mogelijkheden:
        3.1) Hoe werkt LessonUp? Instructiefilmpjes                                                           3.2) Mijn Lessen. Hier maak je je lessen en bewaar je ze.                 

Slide 6 - Slide

Hoe ga je te werk als leerkracht?
3.3)Mijn klassen. Hier kan je aanduiden voor welke klassen je               lessen bedoeld zijn. Interactief!
3.4) Onlangs geopend
3.5) Bewaard voor later
3.6) Prullenbak

Slide 7 - Slide

Hoe ga je te werk als leerkracht?
4) Mijn LessonUp
5) Nieuwe map
6) Nieuwe les maken en naam geven
7) Leskenmerken invullen (duur – school – vak)
8) Lesmateriaal toevoegen. link. 

Slide 8 - Slide

Toe te voegen lesmateriaal:
 1. slide                                                              6. ppt
 2. video                                                             7. quizvraag
 3. afbeelding                                                  8. woordweb
 4. website                                                        9. open vraag
 5. google map                                                                  Uit LessonUp, het internet of via een link!

Slide 9 - Slide

Toe te voegen lesmateriaal:
Je kan ook volledige lessen of lesmateriaal toevoegen of zoeken via de zoekfunctie al dan niet met zoekfilters.

Slide 10 - Slide

Hoe ga je te werk als leerling?
1) https://lessonup.io
2) Ik ben leerling.
3) Code invoeren bezorgd door de leerkracht via het digitaal 
     bord + naam


Slide 11 - Slide

Hoe ga je te werk als leerling?
4) Of Inloggen of registreren. Eigen of fictieve naam!
      Klascode invullen:  LIO= WZOQX
      Hierdoor kan de leerkracht lessen delen!

Slide 12 - Slide

Demonstratie
- Quizvraag
- Woordweb
- Open vraag
- Video, afbeelding, website toevoegen,...

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Welke taal geniet jullie voorkeur en waarom?

Slide 15 - Mind map

Wie van onderstaande klasgenoten is geen taalleerkracht?
A
Niels
B
Kevin
C
Charlotte
D
Philippe

Slide 16 - Quiz

Vertaal in het Frans:
Leerkracht

Slide 17 - Open question

Rapportage
1) Per klas
2) Per les
3) Per leerling
4) Bij Quiz mogelijkheid tot tussentijdse antwoorden en        
     resultaten

Slide 18 - Slide

Kostprijs LessonUp
Basislicentie = gratis
Docentlicentie = 49 euro /jaar
Schoollicentie = 99 euro/jaar

Slide 19 - Slide

Voordelen
1) Je hebt je lessen steeds bij online. (USB vergeten, bestanden       nog op PC thuis,...)
2) Gebruiksvriendelijk
3) Interactief maar ook te gebruiken als presentatie
4) Deelbaar!

Slide 20 - Slide