Hoofdzaken en hoofdgedachte

Welkom
Keuze
1. Pak je boek. Begin met lezen.

2. Pak pen en papier en start met schrijven. 
Beginzin: Ik kijk omhoog en daar zie ik iets geks.  
timer
15:00
1 / 17
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 17 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

Welkom
Keuze
1. Pak je boek. Begin met lezen.

2. Pak pen en papier en start met schrijven. 
Beginzin: Ik kijk omhoog en daar zie ik iets geks.  
timer
15:00

Slide 1 - Slide

Programma 
  •  Lezen
  • Uitleg (hoofdzaken &  hoofdgedachte) 
  • Zelf aan het werk 
  • Les afsluiten 

Slide 2 - Slide

LESDOELEN


1. Ik kan de hoofdzaken benoemen bij teksten.
2. Ik kan de hoofdzaken scheiden van de bijzaken.
3. Ik kan de hoofdgedachte benoemen bij teksten.

HOOFDZAKEN EN HOOFDGEDACHTE IN EEN TEKST 

Slide 3 - Slide

Pak je spullen
Schrift
Pen 
Reader

Slide 4 - Slide

Doel van de tekst
De schrijver wil
Voorbeeld van tekstsoort
Informeren
Dat je iets te weten komt
Krantenbericht, verslag
Instrueren (iets leren of uitleggen)
Dat je weet hoe je iets moet doen
Recept, leerboek, handleiding 
Activeren (iets laten doen)
Je overhalen om iets te doen
Uitnodiging, advertentie, reclametekst
Overtuigen (mening geven)
Dat je zijn mening overneemt
Betoog, bespreking van cd of film
Amuseren (vermaken)
Je vermaken
Leesboek, stripverhaal

Slide 5 - Slide

Schrijf op
                                Wat staat er in deze alinea’s?
Inleiding
Kern
Slot
timer
4:00

Slide 6 - Slide

                                Wat staat er in deze alinea’s?
Inleiding             Het onderwerp introduceren, de lezer prikkelen om te lezen            
Kern.                   De belangrijkste informatie over het onderwerp
Slot.                    Conclusie of een samenvatting

Slide 7 - Slide

Begrippen
Hoofdzaken:        De belangrijkste informatie uit de gehele tekst. 
Hoofdgedachte: In 1 zin waar de tekst overgaat. 
Kernzinnen:          De belangrijkste zin van elke kernalinea.

Slide 8 - Slide

Leesvaardigheid
Hoofdzaken kun je vaak vinden:

  • in de inleiding en het slot van een tekst
  • in de belangrijkste zin van een alinea (kernzin), vaak te vinden in de eerste of laatste zin!
  • Tussenkopjes kunnen je ook helpen om de hoofzaken te vinden

Slide 9 - Slide

Leesvaardigheid
Hoofdgedachte is vaak te vinden:

  • in de inleiding of het slot van de tekst

Vraag bij hoofdgedachte:
Wat is het belangrijkste wat er in de tekst over het onderwerp wordt gezegd?Slide 10 - Slide

SAMENVATTEN
- een samenvatting is een zelfgemaakte, korte weergave van de belangrijkste dingen (de hoofdzaken) uit een tekst

- verwerk hoofdzaken in de samenvatting, laat bijzaken weg
- Schrijf de samenvatting in je eigen woorden

Slide 11 - Slide

Aan de slag!
timer
20:00
Wat?
Je leest de uitleg op bladzijde 6 en maakt de opdrachten van 22, 23, 24 en 25. 
Hoe?
Zelfstandig of schoudermaatje
Tijd?
Zie timer
Vragen?
Docent of schoudermaatje
Klaar? 
Leesboek uitzoeken in mediatheek of ander vak
timer
20:00

Slide 12 - Slide

HOOFDZAKEN
- wat belangrijk is in een tekst
- hoofdzaken lees je vaak in de inleiding, in het slot en in de kernzin van elke alinea
- tussenkopjes en anders gedrukte woorden kunnen ook helpen om hoofdzaken te vinden

Slide 13 - Slide

KERNZINNEN
- In een kernzin zet een schrijver vaak het belangrijkste van de alinea: de hoofdzaak.

- Andere zinnen bevatten bijzaken, minder belangrijke dingen.

Slide 14 - Slide

KERNZINNEN
- Een kernzin is vaak de eerste of de laatste zin van de alinea.

- Soms is er geen duidelijke kernzin. Die moet dan zelf gemaakt worden door een zin te maken met het kernwoord.

Slide 15 - Slide

HOOFDGEDACHTE van een tekst


- Het belangrijkste van een tekst kan 

in één zin samengevat worden:
de hoofdgedachte.

Slide 16 - Slide

HOOFDGEDACHTE van een tekst
- Je vindt de hoofdgedachte van een tekst door de vraag te stellen:
Wat is het belangrijkste wat in de tekst over het onderwerp wordt gezegd?

- De hoofdgedachte van een tekst staat vaak in de inleiding of in het slot van een tekst

 

Slide 17 - Slide