H1 -Lezen Hoofdzaken en hoofdgedachte mavo 3

Welkom M3f
1 / 39
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

Welkom M3f

Slide 1 - Slide

Programma 
 • kennismaking
 • regels doorspreken
 • programma deze periode
 • aan de slag 

Slide 2 - Slide

Kennismaken

Slide 3 - Slide

Regels
 • Wat vinden jullie belangrijk?
 • Wat vind ik belangrijk?
 • Algemene schoolregels.

Slide 4 - Slide

Programma deze periode
 • Lezen en woordenschat h1 en 2
 • Taalverzorging (spelling en formuleren) h1 en 2

Programma dit jaar (zie sharepoint)

Slide 5 - Slide

DOEL


- je kunt hoofdzaken herkennen
- je kunt het verschil zien tussen bijzaken en hoofdzaken
- je kunt de hoofdgedachte herkennen
HOOFDZAKEN EN HOOFDGEDACHTE IN EEN TEKST 

Slide 6 - Slide

Wat zou er bedoeld worden met
De hoofdzaken van een tekst
De hoofdgedachte van een tekst?


Slide 7 - Slide

Wat zou er bedoeld worden met
Hoofdzaken kun je vaak vinden:

 • in de inleiding en het slot van een tekst
 • in de belangrijkste zin van een alinea (kernzin), vaak te vinden in de eerste of laatste zin!
 • Tussenkopjes kunnen je ook helpen om de hoofzaken te vinden

Slide 8 - Slide

Wat zou er bedoeld worden met
Hoofdgedachte is vaak te vinden:

 • in de inleiding of het slot van de tekst

Vraag bij hoofdgedachte:
Wat is het belangrijkste wat er in de tekst over het onderwerp wordt gezegd?Slide 9 - Slide

SAMENVATTEN
- een samenvatting is een zelfgemaakte, korte weergave van de belangrijkste dingen (de hoofdzaken) uit een tekst

- verwerk hoofdzaken in de samenvatting, laat bijzaken weg
- Schrijf de samenvatting in je eigen woorden

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Aan de slag!
Lezen: theorie over hoofdzaken en hoofdgedachte op blz. 12
Maken: opdracht 1 

Hoe? Met buurtje op fluistertoon. Heb je vragen? Ik loop rond in de klas

Als je klaar bent, maak alvast je huiswerk (=opdracht 2)
timer
20:00

Slide 12 - Slide

Antwoorden

Slide 13 - Slide

Huiswerk
Lezen: de theorie over hoofdzaken en hoofdgedachte op blz. 12
Maken: opdracht 1 + 2

Slide 14 - Slide

Lees (en beluister) de tekst.

Slide 15 - Slide

De tekst bestaat uit vier zinnen. Wat is volgens jou de belangrijkste zin?

Slide 16 - Open question

Als zin 3 de belangrijkste zin van de tekst is,
wat is dan het tekstdoel?
A
Instrueren
B
Informeren
C
Adviseren
D
Overhalen

Slide 17 - Quiz

Als zin 2 de belangrijkste zin van de tekst is,
wat is dan het tekstdoel?
A
Instrueren
B
Informeren
C
Adviseren
D
Overhalen

Slide 18 - Quiz

Welke dubbele betekenis heeft het woord 'grenzeloos' als je let op de titel en de inhoud van de tekst?

Slide 19 - Open question

Wat zijn hoofdzaken in een tekst?
A
Wat belangrijk is in een tekst
B
Wat minder belangrijk is in een tekst

Slide 20 - Quiz

Wat is een kernzin?
A
De eerste zin van de inleiding
B
De laatste zin van het slot
C
De belangrijkste zin van een tekst
D
De belangrijkste zin van een alinea

Slide 21 - Quiz

Waar in de alinea staat de belangrijkste zin?
A
In het midden
B
Meestal aan het begin, soms aan het einde
C
Altijd aan het einde
D
Die kan overal staan

Slide 22 - Quiz

Wat vertel je als je kort wilt vertellen waar een tekst over gaat?
A
Hoofdzaken
B
Bijzaken

Slide 23 - Quiz

HOOFDZAKEN
- wat belangrijk is in een tekst
- hoofdzaken lees je vaak in de inleiding, in het slot en in de kernzin van elke alinea
- tussenkopjes en anders gedrukte woorden kunnen ook helpen om hoofdzaken te vinden

Slide 24 - Slide

KERNZINNEN
- in een kernzin zet een schrijver vaak het belangrijkste van de alinea: de hoofdzaak

- andere zinnen bevatten bijzaken, minder belangrijke dingen

Slide 25 - Slide

KERNZINNEN
- een kernzin is vaak de eerste of de laatste zin van de alinea

- soms is er geen duidelijke kernzin. Die moet dan zelf gemaakt worden door een zin te maken met het kernwoord

Slide 26 - Slide

HOOFDGEDACHTE van een tekst


- het belangrijkste van een tekst kan 

in één zin samengevat worden:
de hoofdgedachte

Slide 27 - Slide

HOOFDGEDACHTE van een tekst
- je vindt de hoofdgedachte van een tekst door de vraag te stellen:
Wat is het belangrijkste wat in de tekst over het onderwerp wordt gezegd?

- de hoofdgedachte van een tekst staat vaak in de inleiding of in het slot van een tekst

 

Slide 28 - Slide

Wat staat er vaak in een kernzin?
A
Minder belangrijke dingen
B
Een samenvatting
C
Een hoofdzaak
D
Een tussenkopje

Slide 29 - Quiz

Wat is de hoofdgedachte van een tekst?
A
Alle hoofdzaken op een rij
B
Alle hoofd- en bijzaken op een rij
C
De samenvatting van een tekst
D
Het belangrijkste van een tekst in één zin samengevat

Slide 30 - Quiz

Waar staat de hoofdgedachte van een tekst vaak?
A
In het middenstuk
B
In de samenvatting
C
In de inleiding of in het slot
D
Dat kun je nooit weten

Slide 31 - Quiz

Bekijk de afbeelding

Wat is het onderwerp?
Antwoord
Wild in the streets

Slide 32 - Slide

Bekijk de afbeelding

Geeft de afbeelding voldoende informatie als je mee wilt doen?
Antwoord
Nee. Je weet niet hoe laat het evenement begint en waar je dan moet zijn.

Slide 33 - Slide

Lees de tekst
Opdracht: Lees de tekst.

Slide 34 - Slide

Wat is de kernzin van alinea 1?
Antwoord
Op 5 juli zal Wild in the Streets gehouden worden.

Slide 35 - Slide

Wat is de kernzin van alinea 2?
Antwoord
Schoenenfabrikant Emerica vraagt dit jaar speciaal aandacht voor Skatepark Amsterdam.

Slide 36 - Slide

Waarom vraagt Emerica speciaal aandacht voor Skatepark Amsterdam?
Antwoord
Gemeente Amsterdam wil het enige indoorskatepark in Amsterdam sluiten.

Slide 37 - Slide

Wat is de hoofdgedachte van de tekst?
Antwoord

Hoofdgedachte: Het evenement Wild in the Streets wordt op 5 juli gehouden.

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Slide