do 7/9 - H1 -Lezen Hoofdzaken en hoofdgedachte

donderdag 7 september
- herhalen introductieles (kort)
- start HS leesvaardigheid
* theorie
* klassikaal startopdracht en opdracht 1 - 1t/m 3 (blz. 12+13)
* zelfstandig opdracht 1 - 4 t/m 14
                                opdracht 2 (blz. 14+15)
1 / 21
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

donderdag 7 september
- herhalen introductieles (kort)
- start HS leesvaardigheid
* theorie
* klassikaal startopdracht en opdracht 1 - 1t/m 3 (blz. 12+13)
* zelfstandig opdracht 1 - 4 t/m 14
                                opdracht 2 (blz. 14+15)

Slide 1 - Slide

Programma 
  • Uitleg H1 lezen (hoofdzaken &  hoofdgedachte) 
  • Zelf aan het werk
  1. Autobiografie afmaken
  2. Opdrachten H1 lezen 
  • Les afsluiten 

Slide 2 - Slide

LESDOELEN

1. Ik kan de hoofdzaken benoemen bij teksten. 

2. Ik kan de hoofdzaken scheiden van de bijzaken.

3. Ik kan de hoofdgedachte benoemen bij teksten.

HOOFDZAKEN EN HOOFDGEDACHTE IN EEN TEKST 

Slide 3 - Slide

Doel van de tekst
De schrijver wil
Voorbeeld van tekstsoort
Informeren
Dat je iets te weten komt
Krantenbericht, verslag
Instrueren (iets leren of uitleggen)
Dat je weet hoe je iets moet doen
Recept, leerboek, handleiding 
Activeren (iets laten doen)
Je overhalen om iets te doen
Uitnodiging, advertentie, reclametekst
Overtuigen (mening geven)
Dat je zijn mening overneemt
Betoog, bespreking van cd of film
Amuseren (vermaken)
Je vermaken
Leesboek, stripverhaal

Slide 4 - Slide

H1 Lezen 
Hoofdzaken kun je vaak vinden:

  • in de inleiding en het slot van een tekst
  • in de belangrijkste zin van een alinea (kernzin)
  • Tussenkopjes kunnen je ook helpen om de hoofzaken te vinden

Slide 5 - Slide

H1 Lezen
Hoofdgedachte is vaak te vinden:

  • in de inleiding of het slot van de tekst

Vraag bij hoofdgedachte:
Wat is het belangrijkste wat er in de tekst over het onderwerp wordt gezegd?Slide 6 - Slide

SAMENVATTEN
- een samenvatting is een zelfgemaakte, korte weergave van de belangrijkste dingen (de hoofdzaken) uit een tekst

- verwerk hoofdzaken in de samenvatting, laat bijzaken weg
- Schrijf de samenvatting in je eigen woorden

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Link

Aan de slag!
Wat?
startopdracht + opdracht 1  1t/m 3 blz. 12
Hoe?
klassikaal

Slide 9 - Slide

Huiswerk
1. Bereid je presentatie (autobiografie) voor. 

Slide 10 - Slide

HOOFDZAKEN
- wat belangrijk is in een tekst
- hoofdzaken lees je vaak in de inleiding, in het slot en in de kernzin van elke alinea
- tussenkopjes en anders gedrukte woorden kunnen ook helpen om hoofdzaken te vinden

Slide 11 - Slide

KERNZINNEN
- in een kernzin zet een schrijver vaak het belangrijkste van de alinea: de hoofdzaak

- andere zinnen bevatten bijzaken, minder belangrijke dingen

Slide 12 - Slide

KERNZINNEN
- een kernzin is vaak de eerste of de laatste zin van de alinea

- soms is er geen duidelijke kernzin. Die moet dan zelf gemaakt worden door een zin te maken met het kernwoord

Slide 13 - Slide

HOOFDGEDACHTE van een tekst


- het belangrijkste van een tekst kan 

in één zin samengevat worden:
de hoofdgedachte

Slide 14 - Slide

HOOFDGEDACHTE van een tekst
- je vindt de hoofdgedachte van een tekst door de vraag te stellen:

Wat is het belangrijkste wat in de tekst over het onderwerp wordt gezegd?

- de hoofdgedachte van een tekst staat vaak in de inleiding of in het slot van een tekst

 

Slide 15 - Slide

Wat staat er vaak in een kernzin?
A
Minder belangrijke dingen
B
Een samenvatting
C
Een hoofdzaak
D
Een tussenkopje

Slide 16 - Quiz

Wat is de hoofdgedachte van een tekst?
A
Alle hoofdzaken op een rij
B
Alle hoofd- en bijzaken op een rij
C
De samenvatting van een tekst
D
Het belangrijkste van een tekst in één zin samengevat

Slide 17 - Quiz

Waar staat de hoofdgedachte van een tekst vaak?
A
In het middenstuk
B
In de samenvatting
C
In de inleiding of in het slot
D
Dat kun je nooit weten

Slide 18 - Quiz

Aan de slag!
Wat?
 opdracht 1  4t/m 14 blz. 13
Hoe?
zelfstandig

Slide 19 - Slide

LESDOELEN

1. Ik kan de hoofdzaken benoemen bij teksten. 

2. Ik kan de hoofdzaken scheiden van de bijzaken.

3. Ik kan de hoofdgedachte benoemen bij teksten.

HOOFDZAKEN EN HOOFDGEDACHTE IN EEN TEKST 

Slide 20 - Slide

huiswerk week 37
dinsdag 12 september: 
fictie, A, Rauw en realistisch, blz. 168, opdracht 2+3
woensdag 12 september:
woordenschat, HS1, blz. 26, startopdracht
donderdag 13 september:
lezen, HS1, blz. 14+15, opdracht 2

Slide 21 - Slide