Modern Imperialisme

Teken een wereldkaart
1. Tekening
2. Foto ervan maken
3. Uploaden op deze slide
timer
1:00
timer
1:00
1 / 30
next
Slide 1: Open question
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Teken een wereldkaart
1. Tekening
2. Foto ervan maken
3. Uploaden op deze slide
timer
1:00
timer
1:00

Slide 1 - Open question

Kijk op de wereld vanuit ...
Kijk op de wereld vanuit ...

Slide 2 - Slide

Kijk op de wereld vanuit ...
Kijk op de wereld vanuit ...

Slide 3 - Slide

Het doel van deze opwarm-oefening was ...
A
Bewustmaken Eurocentrische visie
B
Kritisch Denken stimuleren
C
Aangeven dat je kijk op dingen afhankelijk is van je plaats in tijd en ruimte : STANDPLAATS-gebondenheid
D
Alternatieve wereldkaarten/perspectieven tonen

Slide 4 - Quiz

Ik denk dat het onderwerp van deze les ... is
A
WO I
B
Modern Imperialisme
C
Imperialisme
D
Nationalisme

Slide 5 - Quiz

MODERN IMPERIALISME
WAT?
WAAROM?
WIE?

WANNEER?
HOE?

Slide 6 - Slide

Na de les kan je ...
... uitleggen wat imperialisme is + hiervan voorbeelden geven.

... modern imperialisme plaatsen in tijd/ruimte

... enkele oorzaken van modern imperialisme  geven

... enkele gevolgen van modern imperialisme geven

... informatie uit wereldkaarten halen en vergelijken

...  kritisch reflecteren over "standplaatsgebondenheid" en
 "multiperspectiviteit" in geschiedenis

... zelfstandig alle opdrachten in het handboek over het onderwerp "het moderne imperialisme" invullen 

Slide 7 - Slide

Imperium / Empire

Slide 8 - Mind map

Voorbeelden van imperialisme
uit de geschiedenis

Slide 9 - Mind map

 "Modern" Imperialisme

Slide 10 - Slide

Bekijk de 3 wereldkaarten op pagina 44 van jullie handboek, vanuit het standpunt van 1 Europese natie (naar keuze).

In welk werelddeel heeft je Europese natie het meeste bezittingen in 1750?
A
Afrika
B
Australië
C
Amerika
D
Azië

Slide 11 - Quiz

Bekijk de Europese bezittingen in 1900.

In welk werelddeel hebben de Europeanen het minst bezittingen in 1900?
A
Afrika
B
Australië
C
Amerika
D
Azië

Slide 12 - Quiz

Bekijk de kaarten vanuit het Belgisch standpunt.

Wanneer en waar zie je België op de kaart verschijnen op het "wereldtoneel"?
A
1850, Azië
B
1750, Australië
C
1900, Afrika
D
1900, Azië

Slide 13 - Quiz

Het grootste deel van de wereld werd gekoloniseerd rond
A
1750
B
1850
C
1900
D
geen idee

Slide 14 - Quiz

Kolonialisme

 1500 - 1850

Handelsnederzettingen aan de kust

Verhandelen van goederen 
(specerijen, slaven (!), textiel, ...)

vooral in Amerika
Modern imperialisme
 
 1850 - 1950

Grote gebieden, niet enkel kust

Intensieve controle 
(bestuur, grondstoffen, handel, ...)

vooral in Afrika en Azië

Slide 15 - Slide

Bron: Van Reybrouck (D.), 2010, Congo, een Geschiedenis. Amsterdam, De bezige bij, p. 35.

Slide 16 - Slide

Leef je in in de getuigenis van de West-Afrikaanse slaaf.
Hoe zou jij je gevoeld hebben tijdens zo'n reis?
Wat zou je gedaan hebben?

Slide 17 - Open question

Wat was volgens jou de mening van 19de eeuwse Europeanen over zo'n West-Afrikaanse slaaf?

Slide 18 - Open question

Bron: Judge Magazine, 1899.

Slide 19 - Slide

Eerste strofe van "The white man's burden" 
 (gedicht vertaald nr Nederlands) Neem op de last der blanken— Stuur uit der natie bloem— Je zoons, doem hen tot balling om Gekooiden wèl te doen; Als hoeders, zwaar geharnast, Van schicht'ge wildendrom— Een buitgemaakt, balsturig volkje, Half kind en half demon.
Hoe worden de gekoloniseerde volkeren genoemd in dit gedicht?

Slide 20 - Slide

Econ. oorzaken
Culturele oorzaken
   Politieke oorzaken
I.R. !

nood aan:

- grondstoffen
-afzetmarkten
- wereldwijde steunpunten
 (vb. Hong Kong)

Kapitalisme
1. West vs. Rest
(culturele kloof)

superioriteitsgevoel:

morele plicht om "Rest" te beschaven
(white man's burden)

2. christelijke bekeringsijver
1. NATIONALISME
(groot rijk uit vaderlandsliefde)
2. internationaal aanzien 
3. afleiding van binnenlandse problemen
4. gekrenkte nationale trots? Kolonies als oploss.

Slide 21 - Slide

Schema Modern Imperialisme
I.R.
West vs. Rest
Nationalisme
MODERN IMPERIALISME
(1850-1950)
?
KAPITALISME

Slide 22 - Slide

Modern Imperialisme
IS ... (+ vb.?)

Slide 23 - Mind map

Modern Imperialisme
kunnen we in tijd situeren tussen
... - ...

Slide 24 - Mind map

Modern Imperialisme
vond ... plaats (waar?)

Slide 25 - Mind map

Welke Belgische koning vond dat België een kolonie nodig had, en ondernam hiervoor de nodige stappen?
A
Leopold 1
B
Leopold 2
C
Albert 1
D
Boudewijn

Slide 26 - Quiz

Slide 27 - Slide

Is de leerstof duidelijk?

Slide 28 - Mind map

Mijn gevoel over deze les is ...
Ik vond deze les ...
A
goed
B
niet goed
C
moeilijk te begrijpen
D
makkelijk te begrijpen

Slide 29 - Quiz

Extra: kijk- en leestips
Leestip! Van Reybrouck (D.), 2010, Congo, een Geschiedenis. Amsterdam, De bezige bij, 680 p., fragmenten in google books:
https://books.google.be/books?id=OcV1AAAAQBAJ&hl=nl
(link kopiëren en dan voorbeeld bekijken)

Kijktip! Kinderen van de kolonie (canvas, terugkijken via vrt.nu)
               David Attenborough, A life on our planet (2020) ! (Netflix)


Slide 30 - Slide