De Ontwikkeling van Kleuters

De Ontwikkeling van Kleuters
1 / 13
next
Slide 1: Slide
VerzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

De Ontwikkeling van Kleuters

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel
Aan het einde van deze les kun je als student verpleegkunde mbo 4 vertellen hoe de ontwikkeling van een kleuter van 4 tm 5 jaar verloopt op de gebieden lichamelijk, geestelijk, cognitief, motorisch en perseptisch.

Slide 2 - Slide

Introduceer de les en leg de leerdoelen uit
Lichamelijke ontwikkeling
In deze periode groeien kleuters ongeveer 6 centimeter per jaar en worden ze steeds leniger. Ook ontwikkelen hun fijne motoriek en coördinatie.

Slide 3 - Slide

Bespreek de lichamelijke ontwikkeling van kleuters.
Geestelijke ontwikkeling
Kleuters beginnen te begrijpen dat mensen verschillende gedachten en gevoelens kunnen hebben. Ze ontwikkelen ook hun verbeeldingskracht en creativiteit.

Slide 4 - Slide

Beschrijf de geestelijke ontwikkeling van kleuters.
Cognitieve ontwikkeling
Kleuters kunnen steeds beter tellen, herkennen letters en cijfers en benoemen kleuren en vormen. Ze begrijpen oorzaak en gevolg en kunnen simpele problemen oplossen.

Slide 5 - Slide

Leg uit hoe de cognitieve ontwikkeling van kleuters verloopt.
Motorische ontwikkeling
Kleuters kunnen rennen, springen en fietsen. Ze oefenen hun evenwicht en coördinatie en ontwikkelen hun grove motoriek.

Slide 6 - Slide

Beschrijf de motorische ontwikkeling van kleuters.
Perseptische ontwikkeling
Kleuters ontwikkelen hun zintuigen en leren omgaan met prikkels. Ze ontdekken de wereld om hen heen met hun zintuigen.

Slide 7 - Slide

Leg uit wat onder perseptische ontwikkeling wordt verstaan en hoe het zich ontwikkelt bij kleuters.
Interactief element
Laat de studenten in groepjes van twee een korte presentatie voorbereiden over één van de ontwikkelingsgebieden. Laat ze vervolgens hun presentatie aan de klas geven.

Slide 8 - Slide

Geef instructies voor het interactieve element.
Samenvatting
Kleuters maken in deze periode een snelle ontwikkeling door op verschillende gebieden. Ze groeien lichamelijk, ontwikkelen cognitief en geestelijk, oefenen hun motoriek en zintuigen.

Slide 9 - Slide

Vat de belangrijkste punten van de les samen.
Vragen
Zijn er nog vragen over de ontwikkeling van kleuters?

Slide 10 - Slide

Stel de studenten in de gelegenheid om vragen te stellen.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.