Overal NaSk Hst 3.3 Faseovergangen

1 / 28
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Faseovergangen
Faseovergangen

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
Je kunt aan het einde van de les:
 • eigenschappen van de fasen vaste stof, vloeistof en gas noemen;
 • uitleggen dat smeltpunt en kookpunt stofeigenschappen zijn;
 • de temperatuurlijn gebruiken om de fase van een stof te bepalen.

Slide 3 - Slide

Wat is temperatuur?
 'Temperatuur' is een wetenschappelijk begrip. 
Het wordt gebruikt om te meten 
hoe warm of hoe koud iets is. 

Slide 4 - Slide

Hoe meet je temperatuur?
 • Temperaturen met je met een thermometer.
 • De temperatuur wordt uitgedrukt in graden Celsius.
 • Maar er is ruzie geweest over de naam en indeling.
 • Daarom is temperatuur niet overal hetzelfde...

Slide 5 - Slide

Fasen en faseovergangen

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Moleculen
 • Moleculen zijn de kleinste deeltjes van een stof
 • Die bestaan op hun beurt uit atomen
 • Een watermolecuul - H O (2 atomen waterstof en 1 atoom zuurstof)
2

Slide 8 - Slide

Moleculen
 • Moleculen zijn altijd in beweging, behalve bij het absolute nulpunt 0 K
 • Als moleculen dicht tegen elkaar aan zitten, dan trekken ze elkaar aan

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Link

Vaste stoffen
 • De moleculen van een vaste stof bewegen wel maar blijven op dezelfde plaats
 • Kunnen moeilijk samengedrukt of vervormd worden
 • Onderlinge aantrekkingskracht tussen moleculen is groot

Slide 11 - Slide

Vloeistoffen
 • De moleculen hebben een hoge snelheid, maar trekken elkaar nog wel aan
 • Soms ontsnapt er een deeltje door de hoge snelheid
 • Ze kunnen op een andere plek in de stof terecht komen

Slide 12 - Slide

Gassen
 • Moleculen bewegen zo snel dat ze niet meer aan elkaar vast blijven zitten, er is dus geen aantrekkingskracht meer
 • Ze verspreiden zich overal in de ruimte
 • Ze mengen zich met andere (gas)moleculenSlide 13 - Slide

Faseovergang
Bij een faseovergang veranderen de moleculen niet. 
Alleen de aantrekkingskrachten tussen de moleculen veranderen.

Slide 14 - Slide

Zuivere stoffen en mengsels
Een zuivere stof bestaat uit 1 soort molecuul.
Een mengsel bestaat uit meerdere soorten moleculen

Slide 15 - Slide

Temperatuurlijn
 • Bij een temperatuur lager dan het smeltpunt is een stof vast.
 • Bij een temperatuur tussen het smeltpunt en het kookpunt in is een stof vloeibaar.
 • Bij een temperatuur hoger dan het kookpunt is een stof gasvormig.

Slide 16 - Slide

Celsiusschaal

Slide 17 - Slide

Opdrachten maken
Wat: Opdracht 32 t/m 47
Hoe: 10 minuten stil
Hulp: Buurman/vrouw of docent
Tijd: 


Klaar?: Nakijken 
timer
10:00

Slide 18 - Slide

De faseovergang van gas naar vloeibaar noemen we
A
verdampen
B
rijpen
C
sublimeren
D
condenseren

Slide 19 - Quiz

De faseovergang van vloeibaar naar vast noemen we
A
verdampen
B
stollen
C
smelten
D
condenseren

Slide 20 - Quiz

De faseovergang van gas naar vast noemen we
A
verdampen
B
rijpen
C
sublimeren
D
condenseren

Slide 21 - Quiz

De faseovergang van vast naar vloeibaar noemen we
A
smelten
B
stollen
C
sublimeren
D
condenseren

Slide 22 - Quiz

Smeltpunt hoort bij:
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 23 - Quiz

Is de smeltcurve hiernaast van een zuivere stof of mengsel?
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 24 - Quiz

Is dit een stoldiagram van een zuivere stof of een mengsel?
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 25 - Quiz

Bekijk de grafiek hiernaast. Is dit een zuivere stof of een mengsel?
A
Zuivere stof
B
Mengsel
C
Kun je niet zeggen

Slide 26 - Quiz

(klik op het plaatje)
Het is -45 C welke fase heeft kwik?
A
Vloeibaar
B
Vast
C
Gas
D
Geen van allen

Slide 27 - Quiz

(klik op het plaatje)
Het is 25 C welke fase heeft azijnzuur?
A
Vloeibaar
B
Vast
C
Gas
D
Geen van allen

Slide 28 - Quiz