3K Thema 2 Ecologie bs 1 en 2

Ecologie
Bs 1 Eten en gegeten worden 
Bs 2 Piramiden 
Bs 3 De koolstofkringloop 
Bs 4 Populaties 
Bs 5 Aanpassingen bij dieren 
BS 6 Aanpassingen bij planten
Klas 4 Thema 2
1 / 48
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 48 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Ecologie
Bs 1 Eten en gegeten worden 
Bs 2 Piramiden 
Bs 3 De koolstofkringloop 
Bs 4 Populaties 
Bs 5 Aanpassingen bij dieren 
BS 6 Aanpassingen bij planten
Klas 4 Thema 2

Slide 1 - Slide

Wat weet jij nu
over ecologie?

Slide 2 - Mind map

Ecologie
Bs 1 Eten en gegeten worden 
Bs 2 Piramiden 
Bs 3 De koolstofkringloop 
Bs 4 Populaties 
Bs 5 Aanpassingen bij dieren 
BS 6 Aanpassingen bij planten
Klas 4 Thema 2

Slide 3 - Slide

Ecologie = het bestuderen van alle relaties 
tussen organismen en hun milieu.
Organismen = 
één enkel levend wezen.

Biotische factoren = invloeden afkomstig van de levende natuur.
Abiotische factoren = invloeden afkomstig van de levenloze natuur.
Levenloze natuur = natuur die nog nooit geleefd heeft.

Slide 4 - Slide

Invloeden uit het milieu
Biotische factoren:
Roodborstje eet insecten, maar kan ook gegeten worden door roofvogels.

Abiotische factoren
Het leven van een roodborstje wordt beïnvloed door temperatuur, wind, regen, enz.

Slide 5 - Slide

Bomen maken 
zelf eten en 
worden 
gegeten door luizen.
Luizen eten bomen en worden gegeten door de larve van het lieveheersbeestje.
Lieveheersbeestjes eten luizen en worden gegeten door vogels.
Vogels eten kleine insecten, zoals lieveheersbeestjes.

Slide 6 - Slide

Planten (producenten) halen anorganische stoffen (koolstofdioxide en water) uit hun omgeving. Door fotosythese in de bladgroenkorrels worden koolstofdioxide en water omgezet in glucose en zuurstof. Alle organische stoffen waaruit planten en dieren bestaan worden uit glucose gemaakt.
Dieren (consumenten), bacteriën en schimmels (reducenten) hebben geen bladgroenkorrels. Zij kunnen geen fotosynthese hebben en dus ook geen glucose maken van koolstofdioxide en water. 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Iedere voedselketen begint met een plant, een producent.
Daarna komen de consumenten, dus planteneters en daarna vleeseters.
Als laatste een roofdier die weinig of geen vijanden heeft.
Alleseters kunnen overal staan, want die eten planten en dieren.

Slide 9 - Slide

Boommarter

Muis

Eik
Boommarter

Eekhoorn

Eik
Havik

Muis

Eik
Havik

Bonte Specht

Rups

Eik
Havik

Koolmees

Rups

Eik
Een voedselketen staat nooit alleen, 
er zijn altijd meer voedselketens 
in een gebied. Dit is een voedselweb.

Slide 10 - Slide

Voedselweb

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Reducenten zijn bacteriën en schimmels. Ze breken de resten af die afvaleters achterlaten.

Afvaleters zijn kleine diertjes die (de resten van) dode planten en dieren opeten.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Wat bestuderen we bij ecologie?

Slide 16 - Open question

Biotische factoren zijn afkomstig van ...

Slide 17 - Open question

Voorbeelden van abiotische factoren zijn:

Slide 18 - Open question

Waar halen planten de anorganische stoffen uit?

Slide 19 - Open question

Waar vind fotosynthese plaats?

Slide 20 - Open question

Wat maakt een plant met fotosynthese?

Slide 21 - Open question

Waarom kunnen dieren, bacteriën en schimmels geen fotosynthese hebben?

Slide 22 - Open question

Waar begint iedere voedselketen en voedselweb mee?

Slide 23 - Open question

Wat doen reducenten?

Slide 24 - Open question

Wat zijn afvaleters?

Slide 25 - Open question

Ecologie
Bs 1 Eten en gegeten worden 
Bs 2 Piramiden 
Bs 3 De koolstofkringloop 
Bs 4 Populaties 
Bs 5 Aanpassingen bij dieren 
BS 6 Aanpassingen bij planten
Klas 4 Thema 2

Slide 26 - Slide

Piramide van aantallen

Laat zien hoeveel organismen zijn er in iedere schakel zijn.

Piramidevorm 
hoeft niet, bv. 
bij één boom.
Piramide van biomassa

Laat zien hoeveel gewicht er in iedere schakel is.

Altijd de vorm van een piramide.

Biomassa = het gewicht van een organisme.

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Planten leggen de energie uit de zon vast in de energierijke organische stoffen. Het grootste deel van deze stoffen worden gebruikt voor groei, een deel wordt verbruikt bij de verbranding.
Een plant wordt gegeten door een planteneter, dus gaan de energierijke organische stoffen van de plant in de planteneter. De hoeveelheid energie is minder omdat de plant ook verbranding heeft gehad en niet alles verteerbaar. In iedere schakel in de voedselketen gaat er energie verloren, dus neemt de biomassa af.

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Leg in je eigen woorden het verschil uit tussen de piramide van aantallen en piramide van biomassa.

Slide 32 - Open question

Welke piramide heeft altijd een piramidevorm? Leg je antwoord uit.

Slide 33 - Open question

In welke schakel van de voedselketen komen meestal de meeste individuen voor?

Slide 34 - Open question

In een piramide van … kun je zien hoeveel individuen elke schakel van een voedselketen heeft.
A
aantallen
B
biomassa

Slide 35 - Quiz

Hoe wordt het totale gewicht van alle organische stoffen in een organisme genoemd?

Slide 36 - Open question

Welke schakel van een voedselketen heeft altijd de grootste biomassa?

Slide 37 - Open question

In welke schakel van een voedselketen wordt zonne-energie vastgelegd in energierijke organische stoffen?

Slide 38 - Open question

Kunnen consumenten van de
tweede orde lezen zonder planten?
Leg je antwoord uit.

Slide 39 - Open question

Er zijn ganzen die alleen in de winter in Nederland zijn. Ze vliegen in het voorjaar naar Siberië en het noorden van Scandinavië. Daar leven ze op grote vlakten en eten gras. Op de grond maken zij hun nesten waarin zij de eieren uitbroeden en de jongen verzorgen. De jongen zijn in het begin hulpeloos en veel jongen worden opgegeten door vossen en roofvogels. In hetzelfde gebied leven veel kleine knaagdieren, zoals lemmingen. Lemmingen eten gras. Ze worden in grote aantallen opgegeten door vossen en roofvogels.

Slide 40 - Slide

Maak met de organismen van de
vorige dia een voedselweb op papier.
Upload de foto van je antwoord hier.

Slide 41 - Open question

In de jaren dat er veel lemmingen zijn, overleven veel jonge ganzen. Leg uit hoe dit komt. => De vossen en roofvogels eten dan meer/minder lemmingen en meer/minder jonge ganzen. Daardoor blijven meer/minder jonge ganzen in leven.

Slide 42 - Open question

Voor een veehouder is het belangrijk dat de weilanden veel gras opleveren. Dat gras is nodig om de koeien zo veel mogelijk melk en vlees te laten produceren. 
In een weiland wordt per vierkante meter in een jaar tijd 21 500 kJ energie vastgelegd in stoffen waaruit het gras bestaat. De koeien nemen hiervan 3050 kJ aan energie op. Andere planteneters, zoals slakken en insecten, nemen 3550 kJ aan energie op. 
De rest wordt opgenomen door reducenten als het gras sterft en vergaat.

Slide 43 - Slide

Een deel van de wereldbevolking lijdt honger. Sommige mensen beweren dat er geen honger hoeft te worden geleden als iedereen minder vlees zou eten.
Leg dat uit.

Slide 44 - Open question

Ecologie
Bs 1 Eten en gegeten worden 
Bs 2 Piramiden 
Bs 3 De koolstofkringloop 
Bs 4 Populaties 
Bs 5 Aanpassingen bij dieren 
BS 6 Aanpassingen bij planten
Klas 4 Thema 2

Slide 45 - Slide

Ecologie
Bs 1 Eten en gegeten worden 
Bs 2 Piramiden 
Bs 3 De koolstofkringloop 
Bs 4 Populaties 
Bs 5 Aanpassingen bij dieren 
BS 6 Aanpassingen bij planten
Klas 4 Thema 2

Slide 46 - Slide

Ecologie
Bs 1 Eten en gegeten worden 
Bs 2 Piramiden 
Bs 3 De koolstofkringloop 
Bs 4 Populaties 
Bs 5 Aanpassingen bij dieren 
BS 6 Aanpassingen bij planten
Klas 4 Thema 2

Slide 47 - Slide

Ecologie
Bs 1 Eten en gegeten worden 
Bs 2 Piramiden 
Bs 3 De koolstofkringloop 
Bs 4 Populaties 
Bs 5 Aanpassingen bij dieren 
BS 6 Aanpassingen bij planten
Klas 4 Thema 2

Slide 48 - Slide