3.4 Achterstandswijken verbeteren

1 / 23
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

In wijken met een hoge WOZ-waarde wonen vooral rijke mensen.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 2 - Quiz

Leefbaarheid kun je meten
A
Waar
B
Niet waar

Slide 3 - Quiz

Wat is sociale cohesie?
A
Verbondenheid tussen mensen in een buurt
B
Het gevoel van veiligheid in een buurt
C
Minimaal contact tussen buurtgenoten
D
Het gebrek aan vertrouwen in mensen in de buurt

Slide 4 - Quiz

Wat is integratie?
A
Mensen passen zich gedeeltelijk aan, aan de dominante cultuur
B
Mensen vertrekken naar een ander land om daar te werken
C
Mensen passen zich helemaal niet aan en houden hun eigen cultuur in stand
D
Alles is onjuist

Slide 5 - Quiz

Hoe wordt de leefbaarheid van een plaats beter
A
Meer afvalbakken plaatsen.
B
Meer parken in de stad
C
Leuke activiteiten organiseren.
D
A, B en C zijn allemaal juist.

Slide 6 - Quiz

Wat is een kenmerken van een achterstandswijk?
A
Goede leefbaarheid
B
Veel sociale problemen
C
Weinig werkloosheid
D
Hoog opgeleide bevolking

Slide 7 - Quiz

Wat is welvaart?
A
Hoeveel iemand kan kopen
B
In hoeverre je in je behoefte kunt voorzien
C
Hoe leuk je je leven vindt
D
Hoeveel je kunt bewegen

Slide 8 - Quiz

Wat gaan we vandaag leren?
Aanpak van armoede: Wat doet de gemeente?

Leerdoel: Hoe pakken gemeenten armoede aan?

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

In het bestemmingplan staat


Welke  terreinen gebruikt mogen worden voor wonen, sporten, recreatie, werken etc

Slide 11 - Slide

Renoveren
Saneren

Slide 12 - Slide

Wat is het verschil tussen saneren en renoveren?

Slide 13 - Open question

Het opknappen van verouderde huizen noemen we saneren.
A
goed
B
fout

Slide 14 - Quiz

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Van  Probleemwijk tot Prachtwijk.
  • Verbeteren van publieke ruimte
  • Woningen saneren en renoveren
  • Bewoners: scholing en aantrekken middenklasse
  • Veiligheid vergroten
Cruijff Court

Slide 17 - Slide

Welke vorm stadsvernieuwing?
A
Saneren
B
Renoveren
C
Vinex-wijk
D
Nieuwbouw

Slide 18 - Quiz

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Link

Begrippen
Aandachtswijk:               Woonwijk met slechte leefbaarheid en sociale problemen, zoals structurele werkloosheid. Heet ook 
                                         achterstandswijk.
Armoedebeleid:               Gemeentelijk beleid voor de vermindering van armoede bij de inwoners.
Bestemmingsplan:            Plan van de gemeente over het gebruik van ruimte.
Sanering:                          Het verbeteren van een wijk door sloop en nieuwbouw of het geven van een nieuwe functie aan oude 
                                         gebouwen.
Stedelijke vernieuwing:   Verbetering van woningen en de woonomgeving, en de organisatie van projecten om de leefbaarheid te \                                                   verhogen.

Slide 21 - Slide

Succescriteria
  • Je kunt uitleggen wat het verschil is tussen sanering en renovatie.
  • Je kunt voorbeelden geven van manieren waarop een gemeente de inrichting van een wijk kan verbeteren.
  • Je kunt twee voorbeelden geven van manieren waarop de leefbaarheid in een wijk door armoedebeleid kan verbeteren.
  • Je kunt voorbeelden geven van hoe stedelijke vernieuwing bestaat uit het verbeteren van gebouwen en de omgeving, en door het organiseren van activiteiten.
  • Je kunt uitleggen voor welke leeftijdsgroep het erg belangrijk is om ondersteuning te krijgen om armoede tegen te gaan.

Slide 22 - Slide

Aan de slag
Je mag aan de slag met de opdrachten van §3.4 in Learnbeat

Slide 23 - Slide