Powercollege 4_Achterstandswijken

PC4_Achterstandswijken
1 / 15
next
Slide 1: Slide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

PC4_Achterstandswijken

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
◉ Je kunt uitleggen wat het verschil is tussen sanering en renovatie.
◉ Je kunt voorbeelden geven van manieren waarop een gemeente de inrichting van een wijk kan verbeteren.
◉ Je kunt twee voorbeelden geven van manieren waarop de leefbaarheid in een wijk door armoedebeleid kan verbeteren.
◉ Je kunt voorbeelden geven van stedelijke vernieuwing 
◉ Je kunt uitleggen voor welke leeftijdsgroep het erg belangrijk is om ondersteuning te krijgen om armoede goed tegen te gaan.

Slide 2 - Slide

Gemeenten hebben veel invloed op de inrichting van een wijk 

Slide 3 - Slide

Achterstandswijk
Woonwijk met slechte leefomstandigheden en sociale problemen. Denk aan structurele werkloosheid, veel criminaliteit. Ook wel aandachtswijken genoemd

Slide 4 - Slide

Gemeente -> bestemmingsplan

Slide 5 - Slide

In het bestemmingplan staat


Welke  terreinen gebruikt mogen worden voor wonen, sporten, recreatie, werken etc

Slide 6 - Slide

Verbeteren leefbaarheid met armoedebeleid
Armoedebeleid = Gemeentelijk beleid voor de vermindering van armoede bij burgers.
 - Helpen mensen zonder werk, mensen met schulden, mensen met gezondheidsproblemen en mensen die eenzaam zijn.
 - Problemen gaan vaak samen.

Woningbouwcorporaties
Het is voor hulpverleners lastig om deze mensen op te sporen.
 - Woningcorporaties gaan langs bij mensen met huurachterstand en helpen bij het vinden van een oplossing → minder mensen uit huis gezet.

Gemeente
  • Betrekken bewoners achterstandswijken bij oplossen van problemen door wijkraad.
  • Buurtcontracten met betrokkenen (woningcorporatie, bedrijfjes en vrijwilligers).
 - Wie doet wat om de leefbaarheid te vergroten.

Slide 7 - Slide

Renoveren
Saneren

Slide 8 - Slide

Wat is het verschil tussen saneren en renoveren?

Slide 9 - Open question

saneren

Slide 10 - Slide

Van  Probleemwijk tot Prachtwijk.
  • Verbeteren van publieke ruimte
  • Woningen saneren en renoveren
  • Bewoners: scholing en aantrekken middenklasse
  • Veiligheid vergroten
Cruijff Court

Slide 11 - Slide

Voorbeeld aandachtswijk aanpakken
De wijk Doornakkers in Eindhoven

Slide 12 - Slide

Hoe kun je een wijk ook aanpakken?
  • Armoedebeleid voeren 
  • wijk problemen samen oplossen (met bewoners)
  • activiteiten mét mensen organiseren

Slide 13 - Slide

stedelijke vernieuwing

Het verhogen van leefbaarheid in aandachtswijken door verbeteren van woningen en woonomgeving spreek je van Stedelijke vernieuwing

Slide 14 - Slide

Welke vorm stadsvernieuwing?
A
Saneren
B
Renoveren
C
Vinex-wijk
D
Nieuwbouw

Slide 15 - Quiz