Th5: B1 het zenuwstelsel + B2 zenuwcellen

Planning
- Terugblik proefwerk thema 3: erfelijkheid
- Start nieuw thema (2 basisstoffen!!)
- Zelfstandig werken
- Afsluiten met een quizz (qr-codes!)
1 / 24
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 24 slides, with text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Planning
- Terugblik proefwerk thema 3: erfelijkheid
- Start nieuw thema (2 basisstoffen!!)
- Zelfstandig werken
- Afsluiten met een quizz (qr-codes!)

Slide 1 - Slide

B1: Het zenuwstelsel
Thema 5: Regeling

Slide 2 - Slide

Doelstelling

Je moet de delen en de functies van het zenuwstelsel noemen
Slide 3 - Slide

Opdracht

Wat zie je gebeuren?

Beschrijf zoveel mogelijk stappen in de juiste volgorde (het zijn er 6!)

Slide 4 - Slide

Zenuwstelsel
 • Het centrale zenuwstelsel: grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg
 • Zenuwen

Slide 5 - Slide

Functie zenuwstelsel
 • Het verwerken van impulsen die afkomstig zijn van zintuigen.

      In zintuigcellen ontstaan impulsen onder invloed van prikkels

 • Regelen van de werking van spieren en klieren

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Prikkels

Adequate prikkels: een zintuig is gevoelig voor 1 soort prikkel.

bv. de ogen zijn gevoelig voor licht en niet voor geluid


Gewennig: je kan wennen aan prikkels doordat die langer aanblijven.

bv. je loopt een ruimte in waar het niet lekker ruikt, na een minuut of 5 ruik je dat niet meer

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

En dan nu

Maken B1


Slide 10 - Slide

B2: Zenuwcellen en zenuwen
Thema 5: Regeling

Slide 11 - Slide

Doelstelling
 • Je kunt in een afbeelding van een zenuwcel de delen benoemen
 • Je kunt drie typen zenuwcellen  noemen met hun functies en kenmerken
 • Je kunt omschrijven wat een zenuw is en je kunt drie typen zenuwen noemen met hun kenmerken

Slide 12 - Slide

Opdracht: Samenvatting
 • Geef duidelijk het verschil aan tussen de verschillende zenuwcellen
 • Wat is de functie van elke zenuwcel
 • Wat is een zenuw
 • Welke soorten zenuwen zijn er en wat is hun functie
 • Beschrijf duidelijk de weg van impulsen vanaf een zintuig naar een spier

Slide 13 - Slide

Een zenuwcel

1. Korte uitloper

2. Cellichaam

3. Celkern

4. Lange uitloper

5. Bindweefsel

6. Synaps

Slide 14 - Slide

Typen zenuwcellen

Slide 15 - Slide

Gevoelszenuwcel

Impuls loopt van een zintuig naar het centrale zenuwstelsel

Het cellichaam ligt net buiten het centrale zenuwstelsel

Slide 16 - Slide

Schakelcel

Impulsen in het centrale zenuwstelsel

De cel ligt in het geheel in het centrale zenuwstelsel

Slide 17 - Slide

Bewegingszenuwcel

Impulsen van het centrale zenuwstelsel naar spieren of klieren

Het cellichaam ligt in het centrale zenuwstelsel

Het aansturen van spieren en klieren

Slide 18 - Slide

Typen zenuwcellen

Slide 19 - Slide

Zenuw

Een bundel uitlopers van zenuwcellen

Zenuwen verbinden het centrale zenuwstelsel met alle lichaamsdelen

 • weefsels en organen uit hoofd en hals zijn verbinden met de hersenstam
 • weefsels en organen uit de romp en ledematen zijn verbonden met het ruggenmerg

Slide 20 - Slide

3 typen zenuwen
 • Gevoelszenuwen: uitlopers van gevoelszenuwcellen
 • Bewegingszenuwen: uitlopers van bewegingszenuwcellen
 • Gemengde zenuw: uitlopers van gevoels- en bewegingszenuwcellen

Slide 21 - Slide

Huiswerk

Maken tm B2


Slide 22 - Slide

Slide 23 - Link

Slide 24 - Video