Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking
1 / 13
next
Slide 1: Slide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo b, k, gLeerjaar 1

This lesson contains 13 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Ontwikkelingssamenwerking

Slide 1 - Slide

Ontwikkelingssamenwerking
Leerdoelen
Na deze opdracht weet je wat het verschil tussen noodhulp en structurele samenwerking, gebonden en ongebonden samenwerking, bilaterale en multilaterale samenwerking is. 

Slide 2 - Slide

Ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingssamenwerking is de samenwerking tussen de rijke westerse landen en de ontwikkelingslanden.
Je kunt ontwikkelingssamenwerking op verschillende manieren indelen: Bijvoorbeeld:
- in noodhulp en structurele samenwerking.
- in gebonden samenwerking en ongebonden
  samenwerking.
- in bilaterale samenwerking en multilaterale
  samenwerking.
Je kunt ook kijken naar organisaties die de verantwoordelijk zijn voor de ontwikkelingssamenwerking. Die organisatie kun je dan indelen in:
- in overheidsorganisaties en niet-overheidsorganisaties

Slide 3 - Slide

Structurele hulp
Structurele ontwikkelingssamenwerking
Structurele ontwikkelingssamenwerking is samenwerking die tot doel heeft het ontwikkelingsland economisch zelfstandig te maken.
Voorbeelden:
- het geven van geld voor het bouwen van scholen.
- het verstrekken van microkredieten.
- het ondersteunen met materialen en kennis.

Slide 4 - Slide

Noodhulp
 Incidentele ontwikkelingssamenwerking of noodhulp
Incidentele ontwikkelingssamenwerking of noodhulp is samenwerking die het helpen overleven van een noodsituatie ten doel heeft.
Voorbeelden:
- het geven van voedsel, kleding en medicijnen.
- het uitzenden van artsen.

Slide 5 - Slide

Gebonden of ongebonden hulp
Gebonden hulp
Bij gebonden hulp stelt het land dat geld geeft eisen aan de besteding van het geld.

Ongebonden hulp
Bij ongebonden hulp mag het land het geld vrij besteden. 

Slide 6 - Slide

Bi- of Multilaterale hulp
Bilaterale hulp
Bilaterale hulp is hulp van land tot land.
Multilaterale hulp
Multilaterale hulp is hulp via een internationale ontwikkelingsorganisatie, zoals de Verenigde Naties of de Wereldbank.

Slide 7 - Slide

Overheidsorganisaties
Overheidsorganisaties of gouvernementele organisaties
Veel ontwikkelingssamenwerking verloopt via de Nederlandse of Europese overheid of via een organisatie waar wereldwijd landen bij zijn aangesloten, zoals de Verenigde Naties.

Slide 8 - Slide

NGO

Niet-overheidsorganisties of non-gouvernementele organisaties (NGO)
Een NGO is een organisatie die zich onafhankelijk van de overheid inzet voor een maatschappelijk belang, zoals ontwikkelingssamenwerking

Slide 9 - Slide

Incidenteel of Structureel?

Na de tsunami in Zuid-Oost Azië werd er in Nederland geld opgehaald voor de slachtoffers van de ramp. Het geld werd onder andere gebruikt om ervoor te zorgen dat mensen die hun huis kwijt waren geraakt, in tenten opgevangen konden worden.Incidenteel of Structureel?

In de Filippijnen wonen ruim 100 miljoen mensen. Als de bevolking zo blijft groeien als de laatste jaren, wonen er in 2025 meer dan 150 miljoen mensen in de Filippijnen. Nederland heeft in de Filippijnen projecten financieel ondersteund die geboortebeperking tot doel hebben.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Aan welke soorten ontwikkelingssamenwerking geeft Nederland geld uit.

Slide 12 - Mind map

Maak stap 3 alleen en stap 4 samen met je buurman of buurvrouw

Slide 13 - Slide