Thema regeling herhaling

Thema 5: Regeling
1 / 39
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 8 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Thema 5: Regeling

Slide 1 - Slide

Het zenuwstelsel bestaat uit het centrale zenuwstelsel en uit zenuwen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 2 - Quiz

De hersenstam behoort tot het centrale zenuwstelsel
A
Juist
B
Onjuist

Slide 3 - Quiz

Het zenuwstelsel verwerkt impulsen die afkomstig zijn van zintuigen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 4 - Quiz

Het zenuwstelsel kan de werking van spieren en klieren regelen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 5 - Quiz

Welke zenuwcellen geleiden impulsen van het centrale zenuwstelsel naar klieren?
A
Gevoelszenuwcel
B
Schakelcel
C
Bewegingszenuwcel

Slide 6 - Quiz

Van welke zenuwcellen liggen de cellichamen buiten het centrale zenuwstelsel
A
Gevoelszenuwcel
B
Schakelcel
C
Bewegingszenuwcel

Slide 7 - Quiz

Welke zenuwcellen liggen in hun geheel in het centrale zenuwstelsel
A
Gevoelszenuwcel
B
Schakelcel
C
Bewegingszenuwcel

Slide 8 - Quiz

Welke zenuwcellen hebben één lange uitloper die impulsen naar het cellichaam toe geleidt?
A
Gevoelszenuwcel
B
Schakelcel
C
Bewegingszenuwcel

Slide 9 - Quiz

Zenuwstelsel
 • Het centrale zenwustelsel: grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg
 • Zenuwen

Slide 10 - Slide

Functie zenuwstelsel
 • Het verwerken van impulsen die afkomstig zijn van zintuigen.

      In zintuigcellen ontstaan impulsen onder invloed van prikkels

 • Regelen van de werking van spieren en klieren

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Prikkels

Adequate prikkels: een zintuig is gevoelig voor 1 soort prikkel.

bv. de ogen zijn gevoelig voor licht en niet voor geluid


Gewennig: je kan wennen aan prikkels doordat die langer aanblijven.

bv. je loopt een ruimte in waar het niet lekker ruikt, na een minuut of 5 ruik je dat niet meer

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Een zenuwcel

1. Korte uitloper

2. Cellichaam

3. Celkern

4. Lange uitloper

5. Bindweefsel

6. Synaps

Slide 15 - Slide

Typen zenuwcellen

Slide 16 - Slide

Gevoelszenuwcel

Impuls loopt van een zintuig naar het centrale zenuwstelsel

Het cellichaam ligt net buiten het centrale zenuwstelsel

Slide 17 - Slide

Schakelcel

Impulsen in het centrale zenuwstelsel

De cel ligt in het geheel in het centrale zenuwstelsel

Slide 18 - Slide

Bewegingszenuwcel

Impulsen van het centrale zenuwstelsel naar spieren of klieren

Het cellichaam ligt in het centrale zenuwstelsel

Het aansturen van spieren en klieren

Slide 19 - Slide

Typen zenuwcellen

Slide 20 - Slide

Zenuw

Een bundel uitlopers van zenuwcellen

Zenuwen verbinden het centrale zenuwstelsel met alle lichaamsdelen

 • weefsels en organen uit hoofd en hals zijn verbinden met de hersenstam
 • weefsels en organen uit de romp en ledematen zijn verbonden met het ruggenmerg

Slide 21 - Slide

3 typen zenuwen
 • Gevoelszenuwen: uitlopers van gevoelszenuwcellen
 • Bewegingszenuwen: uitlopers van bewegingszenuwcellen
 • Gemengde zenuw: uitlopers van gevoels- en bewegingszenuwcellen

Slide 22 - Slide

Slide 23 - VideoSlide 24 - Slide

Ruggenmerg
 • Witte stof in de schors; hierin lopen de uitlopers van de schakelcellen van en naar de hersenen


 • Grijze stof in het merg: hierin liggen de cellichamen van de schakelcellen en de cellichamen van de bewegingszenuwcellen

Slide 25 - Slide

Functie ruggenmerg
 • Het geleiden van impulsen van zenuwen van romp en ledematen naar de hersenen en omgekeerd
 • Het geleiden van impulsen in reflexbogen  van romp en ledematen

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Video

Slide 28 - Video

De hersenen

Grote hersenen
Kleine hersenen

Hersenstam

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Video

Basisstof 8
Het hormoonstelsel.

De eilandjes van langerhans en de bijnieren

Slide 31 - Slide


Het hormoonstelsel bestaat uit een aantal hormoonklieren

Slide 32 - Slide

Hormonen
 • Hormonen zijn alleen werkzaam voor organen die er gevoelig voor zijn.
 • Hormonen regelen vooral langzame, langdurige processen
 • Hormonen zijn o.a. van invloed op de groei en ontwikkeling, de stofwisseling en de voortplanting

Slide 33 - Slide

Eilandjes van Langerhans

Productie van Insuline en Glucagon

Functie: Het constant houden van het glucose (suiker) gehalte van het bloed

Insuline zet glucose om in glycogeen (opslag in lever en spieren)

Glucagon zet glucogeen om in glucose (bevindt zich in het bloed)

Slide 34 - Slide

Suikerziekte

Er wordt te weinig insuline gemaakt, waardoot het glucosegehalte in het bloed te hoog wordt

Patient heeft glucose in de urine (dit is normaal niet zo)

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Video

Bijnieren

Productie van Adrenaline

Adrenaline komt vrij bij woede, angst en schrik

Het heeft een korte, snele en kortdurende werking

Het glucosegehalte van het bloed stijgt

Hartslag en ademhaling worden versneld

Slide 37 - SlideSlide 38 - Slide

Slide 39 - Video