VMBO 2 par 4.4 En het millieu herhaling

Paragraaf 4.4
En het millieu?
1 / 33
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Paragraaf 4.4
En het millieu?

Slide 1 - Slide

Lesdoel
Wat is......
 • Milieuschade
 • Duurzaam produceren
 • Maatschappelijke kosten

Slide 2 - Slide
Op welke manier probeer jij rekening te houden met het milieu?

Slide 3 - Poll

Lesdoel 1 
Wat is milieuschade?

Slide 4 - Slide

Milieuschade:
milieuschade ontstaat door:
 • vervuiling van lucht, water en bodem
 • het verbruik van energiebronnen
 • het verbruik van grondstoffen
 • afval
Alle negatieve gevolgen van ons GEDRAG voor het milieu noem je milieuschade.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Wist je dat?

Slide 7 - Slide

Lesdoel 2 
Wat is duurzaam produceren?

Slide 8 - Slide

Duurzaam
Duurzaam produceren
produceren zonder schade voor mensen/natuur voor nu en in de toekomst
Wat kunnen wij er aan doen? Wat doe jij er al aan?

Slide 9 - Slide

Duurzamer worden/maken 
1. Energie gebruiken die niet op kan gaan

Slide 10 - Slide

Duurzamer worden/maken 
2. Afval voorkomen, scheiden en recyclen
Recycling = van afval weer nieuwe materialen maken (hergebruik)

Slide 11 - Slide

Recycling
Noem eens twee voorbeelden van recycling?

Schrijf ook twee voordelen van recycling op

Slide 12 - Slide

Lesdoel 3 
Wat zijn maatschappelijke kosten?

Slide 13 - Slide

Maatschappelijke kosten
Maatschappelijke kosten zijn de kosten van milieuvervuiling die door ons allemaal worden betaald.


Slide 14 - Slide

De overheid wil meer toe naar het principe "De vervuiler betaalt". Als dit lukt, wat gebeurt er dan met de maatschappelijke kosten
A
Maatschappelijke kosten stijgen
B
Maatschappelijke kosten stijgen
C
Maatschappelijke kosten dalen

Slide 15 - Quiz

Samenvatting
 • Wat is milieuschade
 • Wat is duurzaam produceren
 • Waarom is recycling zo goed
 • Wat zijn maatschappelijke kosten

Slide 16 - Slide

Aan de slag
 Lees de theorie goed door voordat je begint
 
 Maak de vragen 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62 en 63
 
 Maak de vragen in Lesson Up


Slide 17 - Slide

EXTRA INFORMATIE

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Oefenen
Lees de theorie van de les nog eens goed door en maak daarna de vragen van  deze lesson up.
Succes!

Slide 20 - Slide

Wat is een vorm van milieuschade?
A
Luchtvervuiling
B
Plastic in de zee
C
Gebruik van energie
D
Alle antwoorden zijn juist

Slide 21 - Quiz

Wat betekent hergebruik (recycling)?
A
Nieuwe producten maken van andere producten.
B
Zo min mogelijk weggooien, maar producten langer gebruiken.
C
Het maken van nieuwe producten uit afval.
D
Duurzaam leven.

Slide 22 - Quiz

Hoe noem je de kosten die de samenleving betaald voor de kosten van milieuvervuiling?
A
Milieukosten
B
Productiekosten
C
Maatschappelijke kosten
D
planschade kosten

Slide 23 - Quiz

Wat is een voorbeeld van maatschappelijke kosten?
A
Als een bedrijf Failliet gaat, moeten wij de openstaande kosten betalen.
B
Als een bedrijf afval dumpt in de rivier en de overheid de schoonmaakkosten hiervoor betaalt.
C
Consumenten die bezorgkosten betalen om hun pakketje te laten bezorgen.
D
Als wij iets kopen, moeten we BTW betalen.

Slide 24 - Quiz

Wat zijn maatschappelijke kosten?
A
Die betaal je als je een auto koopt.
B
Een ander woord voor rente.
C
Kosten om afvalwater te verwijderen.
D
Een ander woord voor recycling.

Slide 25 - Quiz

Wat zijn geen maatschappelijke kosten?
A
Geluidscherm langs de snelweg
B
Het water uit de riolering schoonmaken
C
Afval sorteren
D
Longziektes die ontstaan door de vuile lucht

Slide 26 - Quiz

De overheid wil meer toe naar het principe 'de vervuiler betaalt'. Als dit lukt, wat gebeurt er dan met de maatschappelijke kosten?
A
Maatschappelijke kosten blijven gelijk
B
Maatschappelijke kosten stijgen
C
Maatschappelijke kosten dalen

Slide 27 - Quiz

Waarom is het goed om afval te scheiden?
A
sommige materialen kunnen hergebruikt worden
B
dan neemt het afval minder de ruimte in

Slide 28 - Quiz

Hoe kun je met afval waarden creëren i.p.v. verminderen ?
A
Door afval te scheiden
B
Afval naar milieustraat te brengen
C
Afval op de grond te gooien
D
composteerbare producten en verpakkingen te maken

Slide 29 - Quiz

Leon wil thuis beter op het milieu gaan letten. Op welke manier kan hij dat doen?
A
Door dingen een keer te gebruiken
B
Door afval te scheiden.
C
Door veel zelf te doen.
D
Door de goedkoopste producten te gebruiken.

Slide 30 - Quiz

Wat kan jij doen in het kader van verduurzamen??
A
Rotzooi op straat gooien
B
Kraan laten lopen tijdens het tandenpoetsen
C
Afval scheiden

Slide 31 - Quiz

Hoe kan de overheid de milieuproblemen aanpakken?
A
Promoten van scheiden van afval
B
Belasting verhogen op milieuvervuilende goederen
C
Wet- en regelgeving over CO2-uitstoot door bedrijven
D
Belastingvoordeel voor milieuvriendelijke bedrijven

Slide 32 - Quiz

Veel afval kun je inzamelen en recyclen. Wat is de betekenis van recyclen?
A
het scheiden van afval
B
opnieuw gebruiken van materialen
C
het storten of verbranden van afval
D
materialen opnieuw verwerken tot grondstof

Slide 33 - Quiz