2e klas Hoofdstuk 4 les 4

Hoofdstuk 4 Goed gemaakt?
1 / 20
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo k, g, mavoLeerjaar 2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Hoofdstuk 4 Goed gemaakt?

Slide 1 - Slide

Inhoud van de les
 • Herhalen lesstof vorige les
 • Doelen van de les bespreken
 • Starten met de lesstof
 • Oefenen van de lesstof
 • Huiswerk opgeven 

Slide 2 - Slide

Wat hebben we ook al weer geleerd?
 • Wat zijn ook al weer technologische ontwikkelingen?
 • Wat is ook al weer het verschil tussen mechanisatie en automatisering?
 • Wat is ook al weer arbeidsproductiviteit en hoe kan die toenemen?
 • Hoe bereken je ook al weer een afschrijving van een kapitaal goed?

Slide 3 - Slide

Lesdoelen
 • Aan het einde van de les kun je voorbeelden geven van milieuschade.
 • Je weet wat duurzaam produceren is.
 • Je weet waarom recycling goed voor het milieu is.
 • Je kunt uitleggen wat maatschappelijke kosten zijn. 

Slide 4 - Slide

Milieuschade

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Duurzaam produceren
 • Duurzaam produceren = produceren zonder schade voor mensen/natuur voor nu en in de toekomst

Slide 7 - Slide

Duurzamer worden/maken
 • 1. Energie gebruiken die niet op kan gaan

Slide 8 - Slide

Duurzamer worden/maken

2. Afval voorkomen, scheiden en recyclen

3. Recycling = van afval weer nieuwe materialen maken (hergebruik)

Slide 9 - Slide

Reclycling
Recycling: Van veel afval kunnen nieuwe materialen gemaakt worden.
Voordelen van recycling:
 • Er worden minder grondstoffen uit de natuur gehaald.
 • Er hoeft minder afval verbrand te worden. 

Recycling is een voorbeeld van duurzaam produceren.

Slide 10 - Slide

Wat kun jij doen voor het milieu?

Recycling: Gebruikte verpakkingen en restafval apart inzamelen zodat daarvan nieuwe grondstoffen kunnen maken.


De bedrijven hebben dan minder grondstoffen uit de aarde nodig.

Plastic inzamelen --> verwerkt tot nieuw plastic --> minder olie uit de aarde nodig (plastic wordt van olie gemaakt)


Dus recycling: minder grondstof uit natuur en minder afvalverbranding

Slide 11 - Slide

Maatschappelijke kosten
Maatschappelijke kosten zijn de kosten van milieuvervuiling die door ons allemaal worden betaald.

Slide 12 - Slide

Milieuvervuiling
kosten om het park schoon te maken
= maatschappelijke kosten

Slide 13 - Slide

Hoe ontstaat milieuschade?
Door het:
A
het maken van goederen
B
maken en gebruiken van goederen
C
het gebruiken van goederen
D
niks te doen

Slide 14 - Quiz

Welke vorm van milieuschade veroorzaak je door kauwgom op straat te spugen?
A
Afval
B
Energieverbruik
C
Verbruik van grondstoffen
D
Vervuiling van lucht, water en bodem

Slide 15 - Quiz

Door recycling is er sprake van lagere ...
A
maatschappelijke kosten
B
productiekosten
C
arbeidskosten
D
belastingen

Slide 16 - Quiz

De negatieve gevolgen van ons gedrag voor het milieu noem je
A
maatschappelijke kosten
B
duurzaam produceren
C
recycling
D
milieuschade

Slide 17 - Quiz

Als je produceert, zonder schade voor mens en milieu, noem je dat
A
maatschappelijke kosten
B
duurzaam produceren
C
recycling
D
milieuschade

Slide 18 - Quiz

Wat betekent hergebruik (recycling)
A
Nieuwe producten maken van bestaande producten.
B
Zo min mogelijk weggooien, maar producten langer gebruiken.
C
Het maken van nieuwe producten uit afval.
D
Duurzaam leven.

Slide 19 - Quiz

Afsluiting
Maak opdracht 50 t/m 63 paragraaf 4.4.
Lever deze in.

Slide 20 - Slide