H7 Barok totaaltheater_muziek les 2

1 / 51
next
Slide 1: Slide
KunstMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 51 slides, with interactive quizzes, text slides and 13 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Zijn er nog vragen uit het huiswerk van H7?

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

H7 – Barok totaaltheater

Barok in de:
Muziek
Dans
Drama 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

MUZIEK

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Barok
H7 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Ontstaan van de opera

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Opera
 • Tijdens de Barok ontwikkelt zich de opera tot een volwaardige kunstvorm. 
 • In 1607 wordt L’orfeo van Claudio Monteverdi (wordt tegenwoordig beschouwd als de eerste ‘echte’ opera!) voor het eerst opgevoerd aan het hof van Mantua. 

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Slide 9 - Slide

Pagina 60 Basso C
Claudio Monteverdi 
 • Monteverdi bestempelt alle meerstemmige muziekvormen van de middeleeuwen tot Renaissance als eerste (oude) praktijk = De prima prattica
 • Door de meerstemmigheid is het niet mogelijk individuele expressie aan het lied mee te geven.
 • Met de opera vertel je een verhaal en moet de tekst dus wel goed verstaanbaar zijn.
 •  hij kiest voor de seconda prattica

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Video

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Welke van de 2 fragmenten is seconda prattica?

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Video

This item has no instructions

Slide 15 - Video

This item has no instructions

Welke van de 2 fragmenten is seconda prattica
A
eerste fragment
B
tweede fragment

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Welke van de 2 fragmenten is seconda prattica?


Het is twee keer het zelfde nummer

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Video

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Welke van de 2 fragmenten is seconda prattica
A
eerste fragment
B
tweede fragment

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Vernieuwingen die Monteverdi heeft toegepast in de opera zijn:
 • volwaardig orkest (40 musici)
 • happy endings
 • het wisselen van sterk variërende decors
 • samenspel van recitatieven (= vorm van zingend spreken) en aria’s (= een lied, waarbij de zanger gevoelens en gedachten kan uitdrukken)
 • dans toegepast
 • het koor dient niet alleen maar voor begeleiding, maar krijgt ook een hoofdrol (De rol van het koor/rei geeft commentaar op hetgeen zich heeft afgespeeld)

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

L'orfeo - het verhaal
L'Orfeo, favola in musica is een opera, gebaseerd op de mythe over Orpheus en zijn jonge bruid Eurydice uit de Metamorfosen van Ovidius, een Romeins dichter uit de eerste eeuw voor Christus.

Op de dag dat ze trouwen, wordt Eurydice gebeten door een slang en sterft. Orpheus is ontroostbaar en wil haar terughalen uit de onderwereld. Hij vraagt de veerman Charon om hem over de Styx te zetten, de rivier die het dodenrijk van de wereld van de levenden scheidt. Charon weigert. Orpheus brengt hem met zijn muziek in slaap en steekt de rivier over. De goden die over de onderwereld regeren, geven Orpheus toestemming om Eurydice mee terug te nemen naar de wereld van de levenden, op voorwaarde dat hij niet naar haar omkijkt. Doet hij dat wél dan zal zij voorgoed terugkeren naar de onderwereld. Wanneer Orpheus op de terugtocht per ongeluk toch omkijkt, verdwijnt Eurydice voorgoed. Orpheus is ontroostbaar

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Video

This item has no instructions

Oefenvraag
In 1607 componeerde Claudio Monteverdi (1567-1643) de opera L’Orfeo (Orpheus). In filmfragment 1 zie je een scène waarin Orpheus aan de veerman Charon vraagt of hij hem over de rivier de Styx wil zetten. 
Charon, die de schakel vormt tussen de wereld van de levenden en de doden, heeft hier een mysterieus en afschrikwekkend uiterlijk.
(3p) Beschrijf drie manieren waarop het mysterieuze en/of afschrikwekkende uiterlijk van Charon is vormgegeven in filmfragment 1.
Doe dit aan de hand van de twee vormgevingsaspecten van SPEL:
- lichaamshouding / beweging
- stem
en aan de hand van het THEATERvormgevingsaspect
- kostuum.

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Video

This item has no instructions

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Oefenvraag: In de opera zijn twee verschillende genres te onderscheiden: de hofopera en de publieksopera.
De publieksopera is voor de componist als productie commercieel veel aantrekkelijker om te maken dan een hofopera.
Geef hiervoor 3 argumenten

Slide 29 - Open question

This item has no instructions

ANTWOORD oefenvraag

De publieksopera is voor de componist als productie commercieel veel aantrekkelijker om te maken dan een hofopera omdat;

 • De hofopera heeft maar een beperkt publiek. Publieksopera heeft veel meer betalende toeschouwers.
 • Hofopera’s worden gemaakt voor een speciale gelegenheid zoals een feest en worden vaak maar een of enkele keren opgevoerd. Een publieksopera kan meerdere keren worden opgevoerd.
 • De adel betaalt achteraf en is vaak traag van betalen (of betaalt zelfs helemaal niet). Het publiek betaalt vooraf voor de toegang, wat meer financiële zekerheid geeft.
 • De decors voor de hofopera zijn erg kostbaar. In de publieksopera kan het allemaal eenvoudiger en kan het decor meereizen met de opera.


Slide 30 - Slide

This item has no instructions

DANS 

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Slide 33 - Video

This item has no instructions

Slide 34 - Video

This item has no instructions

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Rol van de academies bij de ontwikkeling van het hofballet
 • In 1661 richte Lodweijk XIV de ‘Academie Royale de la Danse’ op
 • De academies speelden een directe rol bij de invloed die de koning wenste uit te oefenen op de vorm en de inhoud van kunst.
 • De academies hadden tot taak: om van bovenaf regels voor de vorm en de inhoud van kunst voor te schrijven en er op toe te zien dat deze regels werden nageleefd.
 • Daarnaast wilde men wilde het dansvak professionaliseren.

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

de 5 basisposities

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Wat werd er ontwikkeld door de academies:

Slide 38 - Open question

This item has no instructions

Wat werd er ontwikkeld door de academies

 1. standaardisering van regels t.a.v. bijvoorbeeld de basisposities voor de voeten en armen
 2. ontwikkeling van een dansschrift
 3. ontwikkeling van methodes om technieken te kunnen aanleren
 4. De academie maakte de ontwikkeling naar het professionele dansen als zelfstandige kunstdiscipline mogelijk.


Slide 39 - Slide

This item has no instructions

DANS & DRAMA

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

theater en dansvormen
Naast het hofballet ontwikkelde zich nog twee andere dansvormen:
1. de balletopera 
2. de balletkomedie Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Wat zal het verschil zijn tussen een balletopera en een balletkomedie?

Slide 42 - Open question

This item has no instructions

theater en dansvormen
Naast het hofballet ontwikkelde zich nog twee andere dansvormen:
de balletopera - hierbij worden ballet en opera gecombineerd en hebben een gelijkwaardige rol
de balletkomedie - hierbij ligt vooral de nadruk op het acteren, wel komt er ook ballet, opera, pantomime in voor.

Slide 43 - Slide

This item has no instructions

Slide 44 - Video

This item has no instructions

Slide 45 - Video

This item has no instructions

Ballet - komedie
Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
Molière (1622 - 1673)

Le Bourgois Gentilhomme (1670)
blijspel - dans - muziek

Slide 46 - Slide

This item has no instructions

Slide 47 - Slide

This item has no instructions

Slide 48 - Video

This item has no instructions

Ballet - opera
Lodewijk; als heilige vereren
Ballet; belangrijke rol van de koning bevestigen

Lully: Cadmus et Hermione
ontstaan van de wereld in klassieke mythologie

Slide 49 - Slide

This item has no instructions

Slide 50 - Slide

This item has no instructions

Slide 51 - Video

This item has no instructions