Thema Ecologie B3 Kringlopen

Planning
Herhalen vorige lessen (10 min)
Uitleg koolstofkringloop- en stikstofkringloop (25 minuten)
Filmpje (5 minuten)
Aan de slag (20 minuten)
Bespreken opdrachten (15 minuten)
Afsluiting (5 minuten)

1 / 32
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Planning
Herhalen vorige lessen (10 min)
Uitleg koolstofkringloop- en stikstofkringloop (25 minuten)
Filmpje (5 minuten)
Aan de slag (20 minuten)
Bespreken opdrachten (15 minuten)
Afsluiting (5 minuten)

Slide 1 - Slide

Herhalen vorige les
Pak je laptop of telefoon (FIX EEN LAPTOP)
Wat ga je doen? > Maak de test jezelf van basisstof 1 en 2
Hoe lang? > 10 a 15 minuten
Hulp? > Gebruik je hersenen (of je handboek)
Klaar? > Lezen (IN STILTE) basisstof 3

Slide 2 - Slide

Leerdoelen van deze les

Je kunt de koolstofkringloop beschrijven

Je kunt de stikstof kringloop beschrijven

Slide 3 - Slide

Fotosynthese en verbranding
Fotosynthese :
Koolstofdioxide + water --> Glucose + zuurstof

Verbranding = 
Glucose + zuurstof --> Koolstofdioxide + water

Slide 4 - Slide

Een kringloop 
Stoffen worden opnieuw gebruikt

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Koolstofkringloop
 Koolstofkringloop

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Koolstofkringloop
Bij de koolstofkringloop kijk je alleen naar het atoom koolstof --> dus de C

Tijdens fotosynthese en verbranding gaan de koolstofatomen van de ene stof over in de andere.

Dus van CO2, naar glucose, naar CO2

Slide 9 - Slide

Bouwstenen van het leven:
  • koolstof (C) in alle organische stoffen
  • zuurstof (O) in veel organische stoffen
  • waterstof (H) in alle organische stoffen
  • stikstof (N) in alle eiwitten
Voorbeelden:
  • glucose (C6H12O6) (een koolhydraat)
  • zuurstofgas (O2) in de lucht, nodig voor verbranding
  • water (H2O) onmisbaar voor alle leven
  • koolstofdioxide (CO2) komt vrij bij verbranding
  • nitraat (NO3) en ammoniak (NH3) meststof / giftig gas

Slide 10 - Slide

Zelf aan de slag
Basisstof 3 koolstofkringloop & stikstofkringloop
Maken:
Kennis opdrachten 1 – 2 blz 88
Klaar? Vul dan afb 5 van de samenvatting op blz 90 in


Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

In de koolstofkringloop wordt door veel organismen stoffen verbrand. Welke organismen in de koolstofkringloop doen aan verbranding? Meerdere antwoorden mogelijk.


A
planten
B
dieren
C
schimmels
D
bacteriën

Slide 13 - Quiz

In de koolstofkringloop worden dode dieren afgebroken tot anorganische stoffen. Door welke groep wordt dat gedaan?
A
Producenten
B
Reducenten
C
consumenten
D
Afvaleters

Slide 14 - Quiz

Wat geven dieren in de koolstofkringloop door aan bacteriën en schimmels?
A
Afgevallen blaadjes
B
Verbranding
C
Dode resten en uitwerpselen
D
Fotosynthese

Slide 15 - Quiz

Pijl 1 geeft aan dat koolstofdioxide wordt opgenomen door producenten. Bij welk proces verbruiken producenten koolstofdioxide? Welke andere stof wordt hierbij ook verbruikt?
A
Proces= Fotosynthese Andere stof = Zuurstof
B
Proces = Verbranding Andere stof= zuurstof
C
Proces = Fotosynthese Andere stof = water
D
Proces= Verbranding Andere stof= water

Slide 16 - Quiz

Zijn in de kringloop producenten, consumenten of reducenten afgebeeld?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Reducenten
D
Producenten, consumenten en reducenten

Slide 17 - Quiz

energierijk
energiearm
organisch
anorganisch
koolstofdioxide
zuurstof
water
glucose
eiwit
vet
koolhydraten

Slide 18 - Drag question

Slide 19 - Video

Stikstofkringloop

Slide 20 - Slide

Stikstofkringloop

Slide 21 - Slide

Stikstofkringloop
1. Planten nemen nitraat op uit de bodem --> bouwen stikstof uit het nitraat in eiwitten in. 
2. Mensen en dieren eten planten of dieren en krijgen zo eiwitten binnen. 
3. Produceren van natuurlijk afval, daar zitten ook eiwitten in. 
4. Bacteriën zetten natuurlijk afval met stikstof om in nitraat.

Slide 22 - Slide

Stikstofbindende bacterie in wortelknolletjes
Stikstof wordt omgezet in nitraat 

Slide 23 - Slide

Nijntje en stikstof
https://biologiepagina.nl/Flashfiles/Ispring/nijntjeenhetnitraat.htm Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Stikstofkringloop

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Video

Hier staat een deel van de koolstof-kringloop schematisch getekend.

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Aan de slag!
Hoe? > In tweetallen!
Hulp? > Handboek, overleggen in tweetallen
Wat maken? > Opdracht 3 t/m 8 in je boek
Hoe lang? > 20 minuten
Klaar? > Alvast je agenda of schrift pakken

Slide 31 - Slide

Huiswerk voor morgen
Opdracht 9 en 10 online maken!
Morgen ga ik basisstof 4 en 5 behandelen
Maak je begrippenlijst van basisstof 3

Slide 32 - Slide