Les 2 Fooddefense en Foodfraude, regelgeving, zorgsystemen

1 / 39
next
Slide 1: Slide
Persoonlijke en bedrijfshygiëneMBOStudiejaar 1

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Weekplanning
Wk 1 08/09: Kwetsbare groepen, besmettingsbronnen, kruisbesmetting en zonnering
Wk 2 15/09: Foodfraude, fooddefense, regelgeving, zorgsysteem HACCP
Wk 3 29/09: Toets

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
 1. Jij kunt uitleggen wat de begrippen voedselfraude en voedseldefense betekenen en voorbeelden benoemen
 2. Jij kunt verschillende voorbeelden van basisvoorwaarden benoemen
 3. Jij kunt de 7 principes van HACCP benoemen
 4. Jij kunt uitleggen wat het verschil is tussen een hygiënecode en HACCP 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Lesplanning
 1. Uitleg foodfraude en fooddefense 
 2. Opdracht fooddefense
 3. Regelgeving in bedrijven
 4. Onderzoek!
 5. Zorgsystemen
 6. Oefentoets!

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Video

This item has no instructions

Wat is voedselfraude?

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Wat is voedselfraude/Foodfraud?
 • Situaties waarbij de consument opzettelijk wordt misleid doordat hij/zij op basis van het etiket en de productnaam van het voedingsmiddel iets anders krijgt dan wat hij/zij denkt te kopen.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Oorzaken van voedselfraude
 • Financiële crisis
 • Stijgende voedselprijzen
 • Vraag naar goedkoop voedsel
 • Laag risico op detectie van fraude-ingrediënten
 • Gebrek aan focus op het opsporen van fraude
 • (kruiden, olijfolie, vis, melkproducten, vlees, noten en zaden,honing)

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Onderzoek!
 • Wat kan er gedaan worden om voedselfraude te voorkomen?

= Voedseldefense

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Noem wat er aan
voedselfraude gedaan kan worden

Slide 11 - Mind map

This item has no instructions

Food defense is het beveiligen van de productiefaciliteit tegen kwaadwillige acties die de veiligheid van een product bedreigen, zoals bijvoorbeeld opzettelijke besmettingen

Dit in tegenstelling tot voedselveiligheid, dat uitgaat van onopzettelijke besmettingen.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Noem basisvoorwaarden
om voedselveilig te
kunnen werken

Slide 13 - Mind map

This item has no instructions

Slide 14 - Video

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Video

This item has no instructions

Voedselveilig werken: 5 aandachtspunten voor op de werkvloer
1. Handen wassen
2. Persoonlijke verzorging
3. Schone werkkleding
4. Voeding, gezondheid en werkplek
5. Kennis en bewustwording

Slide 17 - Slide

Een kwaliteitsmanager, KAM-coördinator of aanverwante functionaris in de voedingsindustrie is, zo mag je verwachten, zeer alert op hygiënische werkprocessen in het bedrijf. Op de werkvloer ligt die betrokkenheid bij hygiëne vaak een stuk lager. Terwijl juist medewerkers een groot verschil kunnen maken in het al dan niet voedselveilig produceren of verwerken van levensmiddelen. 

Welke hygiënemaatregelen medewerkers moeten nemen, hangt uiteraard samen met de sector waarin ze werken en de bijbehorende eisen voor bedrijven. In zijn algemeenheid zijn de vijf onderstaande aandachtspunten echter voor iedereen raadzaam.
Opdracht
Ga naar de hal en onderzoek:

Hoe voedselveilig wordt er eigenlijk gewerkt? 
Benoem zowel tops als tips!

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

1. Handen wassen

Slide 19 - Slide

De meeste bacteriën en virussen verspreiden zich via de handen. Een goede handhygiëne is daarom van het grootste belang om besmetting te voorkomen. Handen wassen met water en zeep dient op de volgende momenten te gebeuren: bij het betreden en verlaten van de productieruimte, na toiletgebruik, na niezen of neus snuiten en tenslotte bij vervuilde handen, bijvoorbeeld na contact met afval. Handen wassen doe je als volgt:

Als er van kritische werkprocessen sprake is, waarbij handen het product kunnen besmetten, is het zaak om de handen na het wassen en drogen te desinfecteren met handalcohol.
2. Persoonlijke verzorging

Slide 20 - Slide

Een goede persoonlijke verzorging draagt bij aan een (voedsel)veilige productie of verwerking van levensmiddelen. Zorg daarom op de werkvloer onder meer voor kortgeknipte en schone nagels (geen kunstnagels). Dek eventuele wondjes meteen af met een waterdichte pleister die bovendien metaalhoudend is, zodat de pleister gedetecteerd wordt als deze onverhoopt in het productieproces terechtkomt. Draag tenslotte geen sieraden (gladde trouwringen in sommige situaties uitgezonderd) en zichtbare piercings of dek ze af met een metaalhoudende pleister.
3. Schone werkkleding

Slide 21 - Slide

Het belang van schone werkkleding kan niet worden onderschat bij het voorkomen van contaminatie. Het dagelijks dragen van (microbiologisch) schone kleding, indien nodig volledig gesloten, is een eerste stap in het reduceren van het besmettingsrisico. Andere maatregelen zijn het dragen van schone veiligheidsschoenen, een haarnetje over de oren dat het haar bedekt en een baard/snornetje in het geval van zichtbare gezichtsbeharing. En, hopelijk ten overvloede: draag geen privékleding over de werkkleding
4. Voeding, gezondheid en werkplek

Slide 22 - Slide

Er zijn nog tal van andere aandachtspunten om te garanderen dat medewerkers hygiënisch werken. Bijvoorbeeld dat eten, drinken, roken en het gebruik van medicijnen niet zijn toegestaan in de productieruimte. Heeft iemand een voedselinfectie, ernstige verkoudheid, loopneus, buikgriep of andere besmettelijke ziekte? Laat het diegene melden aan zijn of haar leidinggevende. Het reinigen van de werkplek en spullen na werktijd is een ander aandachtspunt, evenals het dicht houden van deuren om ongedierte en ongewenste luchtstromen te voorkomen.
5. Kennis en bewustwording

Slide 23 - Slide

Om voldoende kennis over hygiëne te krijgen, is het volgen van een cursus of opleiding door medewerkers van belang. In het ideale geval heerst er vervolgens een dermate open en veilige bedrijfscultuur, dat medewerkers elkaar gaan aanspreken op het naleven van de hygiëneregels. Het bedrijf waar dit plaatsvindt, heeft hygiënisch werken écht goed voor elkaar.

Bonus tip: Houd de aandacht vast!
Een eenmalige training in voedselveiligheid en hygiëne is uiteraard niet voldoende. Voedselveiligheid is een thema dat blijvend aandacht nodig heeft. Blijf medewerkers ondersteunen in hun kennis en bewustwording. O
Hoe kan je ervoor zorgen dat mensen
regels naleven?

Slide 24 - Open question

This item has no instructions

Hoe zorg je er voor dat mensen de regels naleven?

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Hoe ging dat met Corona?

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Zorgsystemen? Wat zijn dat?
 • Onderwerpen:
 • Productkwaliteit
 • Milieukwaliteit
 • Werkkwaliteit
 • Voedselveiligheid

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Wat weten jullie over HACCP?

Slide 30 - Mind map

This item has no instructions

Waar staat de afkorting HACCP voor?

Slide 31 - Open question

This item has no instructions

Hazard
Analysis
Critical
Controle
Points

Gevaren
Analyseren op 
Kritieke
Beheersen
Punten
HACCP

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Wat is het verschil tussen HACCP en de hygiëne code?

A
De hygiëne code heeft strengere eisen
B
De hygiëne code is een vereenvoudigde versie van het HACCP-systeem.
C
Er is geen verschil

Slide 33 - Quiz

This item has no instructions

7 principes HACCP
1. Identificeren en evalueren van de gevaren
2. Bepalen van de kritische controlepunten (CCP’s)
3. Vastleggen van de kritische grenswaarden voor de CCP’s
4. Vaststellen en toepassen van efficiënte bewakingsprocedures voor de CCP’s
5. Corrigerende maatregelen (en correctieve acties) bij het overschrijden van de kritische grenswaarden
6. Verificatieprocedures voor de punten 1 tot 5
7. Opstelling van een doeltreffend registratie- en documentatiesysteem

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Gevarenanalyse en risicoinventarisatie

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Voedselveiligheid
Productkwaliteit
Organoleptische kenmerken
Metaaldetector
Haarnetjes
Hoeveel kruiden
Glascontrole
Uiterlijk product

Slide 37 - Drag question

This item has no instructions

Leerdoelen
 1. Jij kunt uitleggen wat de begrippen voedselfraude en voedseldefense betekenen en voorbeelden benoemen
 2. Jij kunt verschillende voorbeelden van basisvoorwaarden benoemen
 3. Jij kunt de 7 principes van HACCP benoemen
 4. Jij kunt uitleggen wat het verschil is tussen een hygiënecode en HACCP 

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Oefentoets
Maak de oefentoets op het dashboard!

Slide 39 - Slide

This item has no instructions