Ik en de ander

1 / 22
next
Slide 1: Slide
DidactiekMBOStudiejaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Lesdoelen 3.1.
  • De student kent het verloop van de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind en hij kan deze ontwikkeling stimuleren met activiteiten
  • De student kan gerichte activiteiten bedenken die de band tussen hem/ haar en de leerling(en) kan verbeteren
  • De student weet wat sensitieve responsiviteit betekent en kan benoemen hoe hij op deze manier kan handelen 


Paragraaf 4.1.

Slide 3 - Slide

par 4.1  soc. emotionele ontw.

Slide 4 - Slide

wanneer ben jij bezig met soc. emot. ontwikkeling?

Slide 5 - Open question

online opdracht in breakout rooms
probeer bij elke pedagogische interactievaardigheid een voorbeeld of actie te bedenken. 
1. sensitieve responsiviteit
2. begeleiden van interacties tussen kinderen
3. praten en uitleggen
4.respect voor autonomie
5. structureren en grenzen stellen.

Slide 6 - Slide

klassen activiteit: schrijf op 
Even 5 groepen maken.
5 flappen met een ped. interactievaardigheid. 
flappen rouleren en ieder groep schrijft één praktische actie op. 

belangrijk voor examen A en ook B.

Slide 7 - Slide

lezen blz 120 zelfvertrouwen en pos. zelfbeeld
schrijf voor jezelf op;
1. wat vind jij het belangrijkste uit  dit stukje? 
2. kun jij zelf 2 nieuwe dingen bedenken om dit te stimuleren?

Slide 8 - Slide

schrijf eens op wat jij net hebt bedacht

Slide 9 - Open question

Slide 10 - Link

Slide 11 - Video

kennen jullie nog meer van dit soort trainingen?

Slide 12 - Open question

Slide 13 - Video

inlevingsvermogen

Slide 14 - Mind map

3

Slide 15 - Video

00:33
welke pedagogische interactievaardigheid zie je hier?
A
praten en uitleggen
B
respect voor autonomie
C
structureren en grenzen stellen
D
sensitieve responsiviteit

Slide 16 - Quiz

00:42
Heb jij een kind of kinderen in de klas die ook weleens een kleurenmonster zijn?
ja
nee

Slide 17 - Poll

02:32
voor welke groep vind je dit filmpje/prentenboek geschikt?

Slide 18 - Mind map

bedenk eens een activiteit die je aan dit filmpje/prentenboek zou kunnen koppelen.

Slide 19 - Open question

emoties herkennen en er mee omgaan
emoties bij jezelf én anderen herkennen is belangrijke vaardigheid
emoticons  en verhalen vertellen helpen bij het leren herkennen
creatieve materialen ( muziek, schilderen knutselen)


Slide 20 - Slide

Eindopdracht week 1
zoek afbeeldingen van  4 kanjerpetten + een passende illustratie behorend bij dit karakter. ( zie filmpje in website kanjertraining)
  • Voor welke doelgroep is dit bedoeld?
  • Waar zou jij de kanjerpetten voor inzetten? ( bedenk een situatie)
  • Hoe zou je de activiteit begeleiden?
  • Hoe komt sensitieve responsiviteit terug in de activiteit?

Slide 21 - Slide

verantwoording 
1. kun je deze les in ong 6 zinnen samenvatten? 
hoe doe je dat handig? schrijf 6 begrippen op uit de les, die jij belangrijk vindt. Probeer daar een goedlopende samenvatting van te maken. 
2. Als je terugkijkt naar bijv. de vraag over het kleuren monster en of jij ook zo'n kind in de klas hebt, wat heb jij dan aan deze theorie?  

3. Wat zou jij praktisch nu in kunnen zetten nu je dit weet?

Slide 22 - Slide