OA: Thema 12 introductie

Wat voor omgangsregels zou jij graag in onze lessen zien?
1 / 23
next
Slide 1: Mind map
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Wat voor omgangsregels zou jij graag in onze lessen zien?

Slide 1 - Mind map

Telefoonregels?

Slide 2 - Mind map

Introductie 
Pedagogisch klimaat
Boek: Onderwijsassistent thema 12

Slide 3 - Slide

We gaan even de boel herhalen

Slide 4 - Slide

Wat betekend het begrip pedagogisch klimaat volgens jou?

Slide 5 - Mind map

Pedagogisch klimaat 
Pedagogisch klimaat: Dit gaat over alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het leerproces.

Slide 6 - Slide

Pedagogisch klimaat
Een veilig pedagogisch klimaat is een eis om tot leren te kunnen komen. 
Een leerling die zich niet veilig voelt in zijn eigen klas, zal niet tot leren komen. 

Slide 7 - Slide

Pedagogisch klimaat
 • De leerling weet wat er van hem verwacht wordt
 • Duidelijkheid over regels en structuur
 • De grens is duidelijk
 • Groepsregels
 • Schoolregels 

Slide 8 - Slide

Wat kunnen die omgevingsfactoren zijn die bijdragen aan het leerproces?

Slide 9 - Mind map

Omgevingsfactoren
 • Respect voor elkaar
 • Prettige sfeer
 • Accepteren van verschillen, iedereen is uniek
 • Duidelijk onderwijsaanbod
 • Duidelijke normen en waarden
 • Kinderen zien en horen in wie ze zijn en wat ze kunnen

Slide 10 - Slide

Wat is volgens jouw de betekenis van het begrip pedagogisch handelen?

Slide 11 - Mind map

Pedagogisch handelen
Hoe je als leerkracht/OA de leerlingen wil benaderen en wat voor houding je daarbij wil aannemen. 
 • Omgangsregels
 • Ouderbetrokkenheid
 • Afspraken over werken
 • Afspraken over materialen
 • Afspraken over vrije momenten
 • Afspraken over zitplaatsen

Slide 12 - Slide

Pedagogisch handelen
 • Strenge benadering
 • Straffen?
 • Het ontwikkelen van je eigen stijl
 • Heeft te maken met je persoonlijkheid en levenservaring
 • Andere aanpak is soms nodig

Slide 13 - Slide

Wat voor omgangsregels zou jij willen hanteren in je eigen stageklas?

Slide 14 - Mind map

Zou jij leerlingen straffen? Zo ja, wanneer en waarom?

Slide 15 - Mind map

Je gelooft niet in straffen, hoe ga je dan om met kinderen die regels overtreden?

Slide 16 - Mind map

Wat denk je dat het begrip klassenmanagement betekent?

Slide 17 - Mind map

Klassenmanagement 
Klassenmanagement: Dit gaat over hoe jij je onderwijs organiseert en vormgeeft. 
Doel: De omgeving en de situatie zo duidelijk en ideaal mogelijk te maken zodat leerlingen alles om zich heen snappen en bij de hand hebben om goed te kunnen leren. 

Slide 18 - Slide

Klassenmanagement 
Vijf vaardigheden
 • Alert zijn
 • Spreiden van je aandacht
 • ''erbij houden''
 • Verantwoordelijk voor eigen leren
 • Vermijden van lesonderbrekingen 

Slide 19 - Slide

Wat betekent het begrip pedagogisch klimaat?

Slide 20 - Mind map

Wat betekend het begrip pedagogisch handelen?

Slide 21 - Mind map

Wat betekent het begrip klassenmanagement?

Slide 22 - Mind map

Fijn weekend en tot volgende week

Slide 23 - Slide